جستجو

 جستجوی مرکزی
 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 صورتجلسات
 اختراعات
 دوره ها/کارگاه ها
 همایش ها
 فعالیت های متفرقه
 شوراها
 اخبار پژوهشی

مستندات

اولویت های پژوهشی

راهنمای برنامه

 • ساير

  فیلم آموزش ثبت و ارسال پیشنهاد طرح های تحقیقاتی

  راهنمای ثبت و ارسال پیشنهاد طرح های تحقیقاتی

  فیلم آموزش ثبت و ارسال مقالات ارائه شده

  راهنمای ثبت و ارسال مقالات ارائه شده

  فیلم آموزش کارتابل شخصی پژوهشگران سامانه پژوهان

  راهنمای کارتابل شخصی پژوهشگران سامانه وب پژوهان

  فیلم آموزش داوری طرح های پیشنهاد تحقیقاتی

  راهنمای داوری طرح های پیشنهاد تحقیقاتی

  فیلم آموزش ثبت نام در سامانه وب پژوهان

  راهنمای ثبت نام در سامانه وب پژوهان

  فیلم آموزش زیر سیستم پیام رسانی

  راهنمای زیر سیستم پیام رسانی

  راهنمای ثبت و ارسال مقالات چاپ شده

  فیلم آموزش ثبت و ارسال مقالات چاپ شده

  راهنمای نحوه پاسخ به مقالات ارجاع شده به نویسنده متقاضی جهت اصلاح

  طرح های خاتمه یافته سه ماهه اول سال 1396

  طرح های خاتمه یافته سه ماهه دوم سال 1396

  طرح های خاتمه یافته سه ماهه سوم سال 1396

  طرح های خاتمه یافته سه ماهه چهارم سال 1396

  طرح های خاتمه یافته سه ماهه اول سال 1397

  طرح های خاتمه یافته سه ماهه دوم سال 1397

تماس با ما

کرمانشاه
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.5.0