بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت کرمانشاه سال تحصیلی 90-1389.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: آمنه قرتپه

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 90265
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت کرمانشاه سال تحصیلی 90-1389.
عنوان لاتین طرح
نوع طرح
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
آمنه قرتپهمجری gharatappeh_a@yahoo.com
یحیی صفریمجری دوم (phD)دکترا تخصصیy.safary@kums.ac.ir
فاطمه حیدرپورهمکار (phD)دکترا تخصصیFATEMEH_HYDARPUR@yahoo.com
طاهره پاشاییهمکار