بهزاد  کرمی متین

 فعالیت های پژوهشی

 

بهزاد کرمی متین

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 44
نام و نام خانوادگی (فارسی) : بهزاد کرمی متین رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Behzad Karamimatin پست الکترونیک : BKM_1344@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : کرمانشاه بلوار دولت آباد دانشکده بهداشت

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی کرمانشاه ازدرمانهای فیزیکی وفیزیوتراپی وارتباط آنها باسابقه ودرجه دانشگاهی محل تحصیل77008مجری 1377/05/141377/12/14پایان یافته
2بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 7979032همکار 1379/12/101380/09/10پایان یافته
3نظر سنجی از پزشکان عمومی در خصوص برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 138080027همکار 1380/11/101381/08/10پایان یافته
4بررسی آگاهی ، نگرش و علمکرد زنان 49-15 ساله شوهر دار تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر مسکن نسبت به تنظیم خانواده 138080032مجری 1380/11/271381/07/27پایان یافته
5بررسی میزان تاثیر موانع مختلف اجرای روش Focus-PDCA برای ارتقاء مستمر کیفیت فرآیندها از دیدگاه کارکنان آموزش دیده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 138181023همکار 1381/11/161382/05/16پایان یافته
6بررسی مقایسه ای تاثیر داروی سوختگی گیاهی با پماد سولفا دیازین نقره در بیماران با سوختگی درجه 384039مجری 1384/08/301385/08/30پایان یافته
7بررسی مقایسه ای کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران85022مجری 1385/05/301385/10/30پایان یافته
8بررسی نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط آن با فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای 84-7485046مجری 1385/11/151386/05/15پایان یافته
9بررسی میزان دستیابی به اهداف در ادغام آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 138585050همکار 1385/12/151386/12/15پایان یافته
10برآورد شاخص میزان عادلانه بودن مشارکت مالی مردم درنظام سلامت (FFCI)درخانوارهای تحت پوشش پایگاه تحقیقاتی وجمعیتی مسکن سال 138787033مجری 1387/06/151387/11/15پایان یافته
11بررسی تاثیر استقرارمدل ادغام یافته مدیریت کیفیت برعملکردبیمارستان ورضایتمندی مشتریان درمرکزآموزشی درمانی امام علی (ع) کرمانشاه87045مجری 1387/08/011389/10/01پایان یافته
12بررسی فراوانی اختلال های خواب در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با افسردگی و موفقیت تحصیلی دانشجویان در سال 138888040مجری 1388/06/011388/12/01پایان یافته
13بررسی تاثیر استقرارسیستم مدیریت کیفیت(Iso 9001-2000 ) بر کارآیی و اثر بخشی خدمات در بیمارستان شهدای تامین اجتماعی کرمانشاه88041مجری 1388/06/011388/12/15پایان یافته
14بررسی روندبروز سرطانهای پوست ،معده وپستان درمردم ایران طی سالهای 79الی8489005همکار 1389/02/301389/08/30پایان یافته
15بررسی وتحلیل موقعیت استراتژیک وتدوین نقشه جامع سلامت دراستان کرمانشاه89011مجری 1389/02/301389/08/30پایان یافته
16تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان89095همکار 1389/08/301390/04/30پایان یافته
17بررسی تاثیر نظام آراستگی سازمانی 5S بر خدمات بیمارستانی89203منتور(Mentor)- مجری 90851389/05/041389/08/04تسویه بر اساس پرونده
18بررسی تاثیر نظام آراستگی سازمان 5S بر توسعه حاکمیت بالینی در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع)89204منتور(Mentor)- مجری 1389/05/041389/08/04تسویه بر اساس پرونده
19بررسی وضعیت اختلال خواب و ارتباط آن با استرس و شاخص توده بدنی در ساکنین شهر کرمانشاه طی سال 138989205منتور(Mentor)- مجری 1389/05/041389/08/04تسویه بر اساس پرونده
20بررسی علل مرگ و میر 24 ساعت اول نوزادان متولد شده طی سالهای 1389-138789237منتور(Mentor)- مجری 1389/10/071390/01/07تسویه بر اساس پرونده
21بررسی امکان استقرار آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت کاردان ها و کارشناسان مراکز روستایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دیدگاه آنان در سال 139090094مجری دوم 1390/05/301390/11/30تسویه بر اساس پرونده
22بررسی روند اپیدمیولوژیک بیماری تیفویید در شهرستان کرمانشاه طی سالهای 1385الی138990174منتور(Mentor)- مجری 44221390/05/121390/08/12تسویه بر اساس پرونده
23رتبه بندی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در شهر کرمانشاه با استفاده از تحلیل پوششی داده های تصادفی در طی سالهای 1385الی138990279مجری دوم 59371390/12/251393/08/21تسویه بر اساس پرونده
24مقایسه سبک رهبری مدیران مجرب با مدیران جوانتر از دیدگاه کارکنان بخش بهداشت و درمان90290منتور(Mentor)- مجری 42531390/12/181391/03/18تسویه بر اساس پرونده
25بررسی میزان تأثیرآموزش با استفاده از مدل(HBM)در ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد تولید کنندگانشیرینی شهر ستان کرمانشاه در ارتباط با مصرف رنگ های مصنوعی غیر مجاز91032همکار 1391/03/151391/10/15تسویه بر اساس پرونده
26تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال های 1388-137991125مجری 1391/05/151392/01/15تسویه بر اساس پرونده
27تجزیه و تحلیل هزینه های بیماران سوختگی و عوامل موثر بر هزینه ها در مرکز سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 139091156منتور(Mentor)- مجری 1391/05/181391/08/18تسویه بر اساس پرونده
28اپیدمیولوژی، پیامد و هزینه های بیمارستانی بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 139091159منتور(Mentor)- مجری 38671391/05/181391/08/18تسویه بر اساس پرونده
29بررسی ارتباط گرد و غبار محلی بر بیماران آسمی در شهر کرمانشاه طی سالهای 89-8691180منتور(Mentor)- مجری 37371391/05/181391/08/18تسویه بر اساس پرونده
30بررسی شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139191214مجری 49411391/09/011392/06/01تسویه بر اساس پرونده
31بررسی عوامل عمدی و غیر عمدی سوختگی در مراجعین سرپایی و بستری بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن طی سال های 90-8991226همکاراصلی 48181391/09/141392/09/14تسویه بر اساس پرونده
32بررسی علل مسمومیت عمدی در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سال های 90-138991256همکاراصلی 1391/10/011393/06/05تسویه کامل
33بررسی رابطه کیفیت زندگی، شاخص توده بدنی و الگوی غذایی در معلمان زن ناحیه یک استان کرمانشاه در سال 139191351منتور(Mentor)- مجری 1391/10/271392/01/27در دست اجرا
34بررسی شیوع دردهای اسکلتی - عضلانی در کارگران معادن سنگ و سنگ بری کرمانشاه (گوهره) و ارتباط آن با پوسچرهای کاری91352منتور(Mentor)- مجری 49961391/10/271392/01/27تسویه بر اساس پرونده
35مدل پابن لاسو: روشی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها91357منتور(Mentor)- مجری 51391391/10/271392/01/27تسویه بر اساس پرونده
36بررسی عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی مبتنی بر مدل پرسید پروسید در بین معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 139191442مجری اول 54181391/12/151393/05/15تسویه بر اساس پرونده
37بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص ارزشیابی اساتید و عوامل مرتبط با آن91449مجری دوم 1391/12/151392/09/15تسویه بر اساس پرونده
38بررسی وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی و کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 92-139191466همکاراصلی 1391/12/271393/06/12تسویه بر اساس پرونده
39اارزیابی و اولویت بندی مشکلات آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 92-139191467همکاراصلی 1391/12/271392/09/27در دست اجرا
40بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با خطای انسانی(آلودگی با سوزن و اشتباهات دارویی)در پرسنل اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه92064منتور(Mentor)- مجری 1392/03/201393/03/20در دست اجرا
41هزینه های بیمارستانی مصدومان تصادفات جاده ای و عوامل مؤثر بر این هزینه ها در استان کرمانشاه در سال 139192076منتور(Mentor)- مجری 1392/06/011393/06/01در دست اجرا
42بررسی رابطه بین اشکال سرمایه(اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) و فرسودگی شغلی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال139192119مجری 55731392/04/011393/08/07تسویه بر اساس پرونده
43بررسی ارتباط شاخص های کمی و کیفی آزمون های چند گزینه ای ارتقای دستیاری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139192131همکاراصلی 69561392/04/201392/10/20تسویه بر اساس پرونده
44بررسی وضعیت انجام پاپ اسمیر و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال 139292220منتور(Mentor)- مجری 49341392/06/201392/12/13تسویه بر اساس پرونده
45بررسی تاثیر برنامه ریزی ورزشی بر کیفیت خواب مردان سالمند(مرکز شهید یاری کرمانشاه)92269منتور(Mentor)- مجری 90861392/08/061393/08/01تسویه بر اساس پرونده
46بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-9292299همکار 1392/08/251393/07/09تسویه کامل
4792400ارزشیابی روش آموزشی تحت وب، درس آناتومی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه92400مجری دوم 60241392/12/011393/10/24تسویه بر اساس پرونده
48بررسی نتایج استقرار آزمایشی مدل ادغام یافته ثبت علمی داده های سوختگی (مدل بومی و فرم جهانی ثبت داده ها) در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه92467مجری 3920, 6010, 6012, 73301393/01/011394/02/25تسویه بر اساس پرونده
49ارزشیابی روند کمی و کیفی پیشرفت جشنواره آموزشی شهید مطهری طی شش دوره گذشته بر اساس الگوی سیپ92471مجری سوم 7130, 92581392/12/261393/12/06پایان یافته
50مطالعه ی همگروهی جمعیتی بیماریهای مزمن در شهرستان روانسر (فاز اول و دوم: پا یلوت و ثبت نام)92472همکاراصلی 12939, 13689, 14080, 14195, 14224, 14440, 15452, 155901392/12/261395/01/17پایان یافته
51بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری آموزش الکترونیکی در بین اعضای هییٔت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بهره گیری از مدل پذیزش فناوری93007مجری اول 72721392/06/011393/06/12تسویه بر اساس پرونده
52ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر وب در ارتقای باورهای منفی در خصوص سوء مصرف مواد93042همکارmentee 1393/02/241394/02/19در دست اجرا
53بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده گرایش به انجام سزارین در بین زنان باردار شهر کرمانشاه با بهره گیری از تئوری شناختی اجتماعی93043منتور(Mentor)- مجری 58401393/02/281394/02/23تسویه بر اساس پرونده
54مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن‌ها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه93134همکارmentee 83321393/04/301394/04/25تسویه بر اساس پرونده
55بررسی عوامل مرتبط با قصد رفتاری داروسازان شهر کرمانشاه در خصوص گزارش عوارض داروئی93262همکارmentee 1393/07/301394/07/25تسویه بر اساس پرونده
56بررسی عوامل موثر بر درک دانشجویان داروسازی از تعهدات حرفه ای شان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده93266همکارmentee 74311393/07/301394/07/25تسویه بر اساس پرونده
57طراحی و روان سنجی پرسشنامه صلاحیت فرهنگی کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشت93321مجری دوم 1393/09/231395/03/17تسویه کامل
58تخمین تابع تقاضای دارو و تحلیل عوامل مرتبط با تقاضای دارو در خانوارهای استان کرمانشاه؛ سال های 1390-137093339مجری اول 74251393/08/211394/08/16تسویه بر اساس پرونده
59بررسی عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده93357منتور(Mentor)- مجری 85591393/11/011394/10/26تسویه بر اساس پرونده
60بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه93378منتور(Mentor)- مجری 73221393/11/101394/11/05تسویه بر اساس پرونده
61بررسی اثربخشی مداخله آموزشی – محیطی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بر استفاده از خدمات سبا و سما93472مجری اول 9314, 9315, 9316, 95631394/01/011395/06/21تسویه بر اساس پرونده
62بررسی وضعیت هیجان طلبی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه93474منتور(Mentor)- مجری 85821393/12/061394/12/01تسویه بر اساس پرونده
63هزینه ی بهره وری از دست رفته بدلیل مرگ و میرهای ناشی از کل سرطان ها در استان کرمانشاه در طی دوره زمانی 1383-1393 : برآوردی از اندازه اقتصادی بار سرطان93530مجری دوم 8577, 90081393/12/251394/12/20تسویه بر اساس پرونده
64بررسی تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده بر قصد انجام سزارین در زنان باردار نخست زای شهر کرمانشاه94072استاد مشاور علمی 83421394/02/291395/02/24تسویه بر اساس پرونده
65ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139494269مجری دوم 1394/06/081395/06/03پایان یافته
66تعیین وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کرمانشاه در یک دوره ی زمانی 7 ساله (1390-1384)94388مجری دوم 82411394/08/231395/09/13تسویه بر اساس پرونده
67بررسی تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی- اجتماعی موثر بر هزینه های سلامت خا نوارها در استان های کشور (1392-1385)94412مجری دوم 7613, 144031394/09/151395/09/15تسویه بر اساس پرونده
68ارزیابی وضعیت اضطراب امتحان و عوامل زمینه ای مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه94460همکاراصلی 92841394/10/261395/04/24تسویه بر اساس پرونده
69بررسی شیوع و عوامل مرتبط با مصرف خودسرانه دارو در میان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمانشاه در سال 139494461مجری اول 85831394/10/261395/08/21تسویه بر اساس پرونده
70بررسی عوامل مرتبط با قصد رفتاری انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال در میان افراد بالای 50 سال شهر روانسر94462مجری اول 145011394/10/261395/07/21تسویه کامل
71بررسی عوامل موثر بر حضور در کلاس درس، ساختار هدف‌های ادراک شده کلاس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه94468همکاراصلی 93321394/10/261395/07/21تسویه بر اساس پرونده
72بررسی موانع آموزش به بیمار از نظر پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر کرمانشاه94469همکاراصلی 93891394/08/201394/10/26تسویه بر اساس پرونده
73ارزشیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمانشاه در سال 139494504مجری دوم 94121394/11/111395/05/06تسویه بر اساس پرونده
74بررسی فراوانی اختلال خواب و ارتباط آن با افسردگی در زنان یائسه ی شهر کرمانشاه در سال 139494598مجری دوم 94541395/03/241396/03/23تسویه بر اساس پرونده
75بررسی پیامد ترخیص با رضایت شخصی در مراجعه کنندگان به اورژانس مسمومیت بیمارستان امام خمینی کرمانشاه 139494599همکاراصلی 1395/03/241396/03/23پایان یافته
76اثربخشی نمایشگاه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر درک خطر نوجوانان از ابتلا به HIV/AIDS95018همکاراصلی 1395/05/011395/10/30تسویه بر اساس پرونده
77اثربخشی نمایشگاه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر ترس درک شده از ابتلای به دیابت در نوجوانان95019همکاراصلی 1395/05/011395/10/30تسویه بر اساس پرونده
78اثربخشی نمایشگاه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر تهدید درک شده از مصرف سیگار در نوجوانان95020همکاراصلی 1395/05/011395/10/30تسویه بر اساس پرونده
79ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل SERVQUAL: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه95041همکاراصلی 101631395/05/121396/03/08تسویه بر اساس پرونده
80بررسی دیدگاهها و چالشهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با آموزش الکترونیکی95100همکار 10059, 107411395/03/011396/02/31تسویه بر اساس پرونده
81تاثیر عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در بروز سرطان های شایع در ایران95118مجری 94871395/02/011396/01/31تسویه بر اساس پرونده
82بررسی همبستگی بین عوامل خطر بیماری های غیر واگیر و سرطان های شایع در ایران: مطالعه اکولوژیک95200مجری دوم 1395/05/011396/02/28تسویه کامل
83استفاده از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر بر استفاده از این خدمات در میان خانوارهای شهر کرمانشاه در سال 139495214مجری دوم 1395/05/011396/04/31تسویه کامل
84بررسی کیفیت زندگی بیماران بستری مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 139595242استاد راهنما 112971395/06/011396/01/30تسویه بر اساس پرونده
85ارزیابی وضعیت عادات غذایی در میان خانوارهای شهر کرمانشاه95328همکار 105611395/06/011395/11/30تسویه بر اساس پرونده
86بررسی عوامل پیش بینی کننده کشف زودرس علائم سرطان در میان جمعیت شهری جوانرود بر اساس نظریه انگیزش محافظت95329همکار 102561395/06/011395/11/30تسویه بر اساس پرونده
87بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام ماموگرافی در میان زنان شهر کرمانشاه با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده95330مجری دوم 1395/06/011395/11/30تسویه کامل
88برآورد بار اقتصادی سرطان ریه برای کشور ایران95404مجری دوم 95451395/09/011396/06/26تسویه بر اساس پرونده
89بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو95446مجری دوم 1395/09/011396/06/26تسویه کامل
90بررسی عوامل مرتبط با وضعیت درمانی بیماران سوختگی بستری با مدل معادلات ساختاری95674استاد مشاور 1396/03/171396/09/22در دست اجرا
91- بررسی وضعیت انجام رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت ب در میان پرستاران شهر کرمانشاه95710 112401396/03/251396/09/21تسویه بر اساس پرونده
92بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر دسترسی و کیفیت خدمات بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری های زمانی منقطع ( 1395- 139196089مجری دوم 115171396/05/201397/03/17تسویه بر اساس پرونده
93بررسی ارتباط میان شدت سوختگی و عامل ایجاد کننده سوختگی باپیش آگهی درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی استان کرمانشاه در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵96133مجری دوم 1396/06/031397/06/03در دست اجرا
94بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران شاعل در بیمارستانهای ]موزشی - درمانی شهرکرمانشاه با میزان درک و ارزیابی آنان از بار کاری در سال 139596320استاد مشاور علمی 1396/09/121397/09/12پایان یافته
95سنجش تاثیر مصرف سیگار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 139696404مجری دوم 111601396/10/171397/10/17تسویه بر اساس پرونده
96بررسی شیوع هیپوتیرویٔیدی و عوامل مرتبط با آن درکودکان زیر یک سال شهر کرمانشاه طی سالهای 1395-139096409استاد مشاور علمی 1396/10/181397/09/13تسویه کامل
97برآورد شیوع کلی خطاهای دارویی و میزان گزارش دهی ان در میان پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متاآنالیز96418مجری دوم 105831396/10/241397/08/19تسویه بر اساس پرونده
98بررسی شیوع هزینه های کمرشکن و روند زمانی آن در ایران با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و متاآنالیز96419همکار 1396/10/241397/07/19تسویه کامل
99بررسی نابرابری اقتصادی- اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در شهر کرمانشاه: شواهدی مبتنی بر شاخص و تمرکز96491مجری دوم 118331396/12/071397/12/07تسویه بر اساس پرونده
100پیگیری 4 ساله افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی همگروهی جمعیتی بیماری‌های مزمن غیر واگیر در شهرستان روانسر طی سالهای 1396 تا 139996506همکار 1396/12/131400/12/12در دست اجرا
101ارزیابی ترجیحات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره قراردادهای کار در مناطق محروم با استفاده از روش آزمون انتخاب گسسته (DCE)96556مجری دوم 155851397/01/251398/01/25در دست اجرا
102بررسی وضعیت هوش معنوی و ارتباط آن با عوامل زمینه ای در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه96572همکار 1397/02/011398/02/01تسویه کامل
103بررسی ترجیحات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درباره مؤلفه های مرتبط با کیفیت خدمات بستری96623مجری دوم 1397/02/281398/02/28در دست اجرا
104ارزیابی ترجیحات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره نحوه ارزشیابی دروس نظری با استفاده از روش تحلیل توأمان96641مجری دوم 1397/03/051398/03/05در دست اجرا
105شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده دسترسی زنان دارای معلولیت به خدمات سلامت: یک مطالعه مروری نظام مند در مطالعات کیفی97456مجری 13961, 147541397/07/101398/07/10تسویه بر اساس پرونده
106بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بار اقتصادی مسمومیت‌های ناشی از مصرف قارچ‌های وحشی در استان کرمانشاه در سال 139797459مجری دوم 1397/10/111398/10/11در دست اجرا
107ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت گانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای استان کرمانشاه در سال 139797464مجری اول 1397/10/151398/10/15در دست اجرا
108ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال شش بعدی97575همکار 1397/11/301398/11/30در دست اجرا
109تحلیل وضعیت ارائه مراقبت‌های سلامت به زلزله زدگان استان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی97837همکار 1397/11/291398/03/28در دست اجرا
110Socioeconomic inequalities in non-communicable diseases in Iran using data from Prospective Epidemiological Research Studies in IrAN (PERSIAN) Cohort97840همکار 14925, 156711398/02/301399/03/25در دست اجرا
111بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام بر عرضه خدمات سلامت در بیمارستان ها : یک مطالعه ترکیبی در شهر کرمانشاه97868مجری دوم 146261398/01/061399/01/06در دست اجرا
112ارزیابی آسیب پذیری بیمارستان های استان کرمانشاه در برابر زلزله در سال 139797952مجری دوم 1397/12/261398/12/26در دست اجرا
113بررسی هزینه های مراقبت سلامت برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در جهان: یک مطالعه مروری نظام مند980438همکار 1398/06/041399/12/03در دست اجرا
114بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی در میزان شیوع معلولیت ها در ایران980439همکار 14625, 146271398/06/041399/07/28در دست اجرا
115بررسی شیوع و نابرابری هزینه های کمرشکن سلامت درخانوارهای ایرانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت980505همکاراصلی در دست اجرا
116بررسی کیفیت خدمات بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه980673مجری دوم 1398/08/211399/08/21در دست اجرا
117مرور سیستماتیک و متا آنالیز غلظت استروژن در منابع آب980949همکاراصلی 149741398/11/191399/05/19در دست اجرا
118مرور نظام مند و متاآنالیز تاثیر بیمه سلامت بر ایجاد محافظت مالی در برابر هزینه های کمرشکن سلامت در ایران980976همکاراصلی 1398/11/281399/11/28در دست اجرا
119برآورد بار اقتصادی بیماری کرونا (COVID-19) در ایران990030همکاراصلی 1399/01/261400/07/14در دست اجرا
120تعیین نابرابری اقتصادی اجتماعی در عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در بالغین ایرانی در سطح ملی و استانی: شواهد مطالعه پرشین کوهورت990031همکاراصلی 152541399/01/261401/01/25در دست اجرا
121تخمین تمایل به پرداخت افراد برای واکسن بیماری کرونا(COVID-19) با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط990049همکاراصلی 1399/02/011401/01/31در دست اجرا
122بررسی نقش نگرش به ریسک و ترجیحات زمانی در پیروی از رفتارهای بهداشتی برای پیشگیری از بیماری کرونا(COVID-19)990050همکاراصلی 1399/02/011400/07/20در دست اجرا
123بررسی کارائی نظام های سلامت در کنترل پاندمی بیماری کرونا (کوید 19) در جهان990051همکاراصلی 1399/02/011400/07/20در دست اجرا
124شناسایی مشکلات افراد دارای معلولیت در پیشگیری از بیماری کرونا: یک مطالعه کیفی990052همکاراصلی 1399/02/011400/01/31در دست اجرا
125تدوین سیاست های اصلاحی سلامت در جهت بهبود مدیریت بیمارستان های دولتی: یک مطالعه کیفی در کرمانشاه990057همکار 1398/02/031400/02/02در دست اجرا
126بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی در شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران و سایر کشورهای جهان990365همکارmentee 1399/05/141400/05/13در دست اجرا
127شناسایی موانع بهره مندی از خدمات سلامت برای افراد دارای معلولیت در ایران: یک مطالعه مقطعی990366همکاراصلی 1399/05/141401/05/13در دست اجرا
128بررسی راهکارها و مداخلات اقتصاد رفتاری برای پیشگیری از بیماری کرونا (COVID-19)990452همکاراصلی 1399/06/041399/12/03در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Catastrophic Health Expenditures in Kerman shah west of Iran Magnitude and Distribution1187Embase
2Household catastrophic health expenditure2125ISI
3بررسی میزان دستیابی به اهداف نظام ادغام آموزش پزشکی با ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه2184scopus
4تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه3247ایندکس شده3
5 مقایسه اندازه گیری ابزارهای آزمایشگاهی و سی تی اسکن جهت ارزیابی زاویه چرخش درشت نی 3636ایندکس شده 4
6critical thinking disposition among medical students of kermanshah3719ایندکس شده3
7the effect of training based on health belief model on the awareness and attiude of nursing and midwifery students in preventing cardiovascular diseases3737ایندکس شده3 91180
8computer skill levels of staff of vice chancellery of health at kermanshah university of medical sciences3867ایندکس شده3 91159
9epidemiological data outcome and costs of burn patients in kermanshah3920pubmed 92467
10the attiude of kermanshah university of medical sciens staff towards the relationship between leadership style and management practices 20124253ISI 100.165 90290
11تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی دوره زمانی4308ایندکس شده3 17
12اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر(iso9001-2000) در ارتقای اثر بخشی بیمارستان شهدای کرمانشاه4422ایندکس شده3 9 90174
13میزان بقاء در اقدام کنندگان به خودسوزی در استان کرمانشاه4679ایندکس شده3 17 91200
14two-year hospital records of burns from a referral center in western iran:march 2010-march20124818pubmed 6 91226
15intention and behavioral stages in pap testing: a cross - sectional study among kermanshah womens the west of iran 4934Chemical Abstract 3 92220
16medical residents viewpoints on clinical training status of shahid sadoughi university of medical sciences 4935ایندکس شده3 2
17factors affecting teachers evaluation from the viewpoint of the students at kermanshah university of medical science 4937ایندکس شده3 2
18prevalence and factor related to ritalin abuse among iranian medical college student: an application of theory of planned behavior 4941ISI 850.153 91214
19بررسی روند پنج ساله طراحی آزمون های چند گزینه ای ارتقاء دستیاری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر کمی وکیفی : 1391-13874994ایندکس شده3 8 91201
20ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارگران معادن سنگ و صنایع سنگبری کرمانشاه در سال 13924996علمی پژوهشی 1 91352
21مقایسه قابلیت های یادگیری سازمانی در کارکنان بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی شهر کرمانشاه5131ایندکس شده3 17
22ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو (90-1385)5139ایندکس شده3 18 91357
23سالمندی در ایران 1410 هشداری برای نظام سلامت 5375ایندکس شده3 22
24متغیرهای اقتصادی - اجتماعی و سلامت جامعه 5376ایندکس شده3 22
25تاثیر برنامه آموزشی مدون بر دانش نگرش و رفتارهای پیشگیرانه تب مالت در زنان دامدار روستایی 5377ایندکس شده3
26extent consequences and economic burden of road traffic crashes in iran 5412medline
27using the precede model in understanding determinants of quality of life among iranian male addicts5418pubmed 91442
28substance abuse among college students: investigation the role of hoplessness5428scopus 11
29پذیرش آموزش الکترونیکی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 5452ایندکس شده3
30ارزشیابی جامع جشنواره آموزشی شهید مطهری طی شش دوره (1392-1386) مبتنی بر الگوی ارزشیابی سیپ 5570index copernicus
31the prevalence of burnout and its association with types of capital among female nurses in west of iran 5573ایندکس شده3 92119
32quality of ambulatory education from the viewpoint of the clinical medical students at kermanshah university of medical sciences in 20135582ایندکس شده3 91166
33needle-stick and medication errors in emergency nurses are due to their job stresses? a descriptive study in kermanshah hospitals iran5681Chemical Abstract1393/05/10
34بررسی ارتباط سطح مشارکت با عملکرد کارکنان واحد اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه در سال 13895732ایندکس شده3
35cognitive factors related to cesarean intention among iranian pregnant women5840Chemical Abstract1393/09/01 93043
36شیوع و ریسک فاکتور های فرسودگی شغلی در پرستاران یکی از بیمارستان های شهر کرمانشاه 1392 5853ایندکس شده3
37chance constrained input relaxation to congestion in stochastic dea.an application to iranian hospitals 5937pubmed 90279
38factors associated with length of stay and hospital charges among pediatric burn injury in kermanshah west of iran 6010Chemical Abstract 92467
39socioeconomic determinats of infant mortality in iranian children : a longitudinal econometrics analysis 6011Chemical Abstract
40epidemiological analysis and cost of hospitalization associted with pediatric burns in kermanshah 6012Chemical Abstract 92467
41evaluation of web-based teaching of anatomy course in medical students of kermanshah university of medical sciences 6024ایندکس شده3 92400
42macro determinants of infant mortality in eco countries: evidence from panel data analysis 6059Chemical Abstract
43cognitive factors related to drug abuse among a sample of iranian male medical college students 6097pubmed
44انتخاب روش زایمان و عوامل موثر بر آن از دیدگاه زنان باردار شهر کرمانشاه 6216علمی پژوهشی
45نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درباره آموزش الکترونیکی6670علمی پژوهشی1394/01/01 1
46عوامل شناختی پیش بیینی کننده ازدواج فامیلی در میان مراجعین به مراکز مشاوره ازدواج استان کهکیلویه و بویر احمد6672ISC1393/09/30 3
47Socio-Demographic Characteristics Associated with Cigarettes Smoking, Drug Abuse and Alcohol Drinking among Male Medical University Students in Iran6673pubmed1393/11/16 1
48Prevalence and Socio-Demographic Characteristics Related to Stress, Anxiety, and Depression among Patients with Major Thalassemia in the Kermanshah County6674Chemical Abstract1393/12/01 3
49Determinant of Road Traffic Crash Fatalities in Iran: A Longitudinal Econometric Analysis6718pubmed1394/04/21 3
50WEB-BASED ALCOHOL PREVENTION INTERVENTION AMONG IRANIAN MALE STUDENTS OF UNIVERSITIES OF MEDICAL SCIENCES: A RANDOMIZED CONTROL TRIAL7022index copernicus1394/04/01 3
51Satisfaction of Iranian Medical Universities’ faculty members towards holding Shahid Motahari Annual Educational Festival7130pubmed1394/06/30 4 92471
52Wired for Healthy College: Electronic-Intervention for Addressing Substance Abuse Prevention7149index copernicus1393/11/10 1
53Murder and Motivation: A Qualitative Study7150علمی پژوهشی1394/02/10 2
54prevalence and socio-demographic factors of aggression among medical college students7322Chemical Abstract1394/05/01 8 93378
55The Epidemiological Data and Cost of Hospitalization in Patients Dying Due to Burn Injuries in the West of Iran :A Four Year Review7330ISC1393/03/01 2 92467
56Use of Adoption Technology Model to Predicting E-Learning Intention Perform among Faculty Members7422ISC1394/06/20 3
57Determinants of pharmaceutical expenditures of urban households: A time series study in Kermanshah province (Iran)7425pubmed1394/08/25 7 93339
58Assessment of the Distribution of Manpower in Health Sector Using Gini Coefficient and Lorenz Curve (Case Study: Kermanshah Province 2009-2013)7430Chemical Abstract1394/05/15 8
59Theory Based Factors Related to Perceptions of Professional Commitment among Pharmacy Students in west of Iran7431Chemical Abstract1393/12/15 3 93266
60عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت خانوارهای استان کرمانشاه (90-1370)7515ISC1394/08/01 5
61Macro determinants of Iranian provincial healthcare expenditures from 2006 to 2013: evidence from panel data7613pubmed1394/10/11 8 94412
62Epidemiology of traffic crash mortality in west of Iran in a 9 year period7738pubmed1395/01/12 2 93465
63آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه7827ISC1394/03/10 1 92422
64Assessing the accessibility and degree of development in health care resources: evidence from the West of Iran8082ISC1395/01/11 2
65وضعیت دسترسی به منابع بهداشت و درمان در شهرستانهای غرب کشور8172index copernicus1394/12/11 7 94160
66Measurement of Quality of Educational Hospital Services by the SERVQUAL Model: The Iranian Patients’ Perspectiv8176pubmed1394/12/11 3 94427
67Relative inequalities in geographic distribution of health care resources in Kermanshah province, Islamic Republic of Iran8241pubmed1394/10/11 1 94388
68Fitness Intention and Its Relationship With Eating Attitudes: A Cross-Sectional Study of Iranian Female Medical College Students8331pubmed1394/12/12 1
69Locus of Control or Self-Esteem; which one is the Best Predictor of Academic Achievement in Iranian College Students8332pubmed1394/12/12 1 93134
70the Effects of Educational Intervention on the Constructs of Social Cognitive Theory and Theory of Planned Behavior on Cesarean Intention among Nulliparous Pregnant Women8342scopus1395/02/2310.3923/rjmsci.2016.43.482 94072
71Cognitive Factors Related to Cigarettes Smoking among College Students: An Application of Theory of Planned Behavior8559scopus1395/04/11 7 93357
72Health system responsiveness after health sector evolution plan (HSEP): An inpatient survey in Kermanshah in 20158560pubmed1395/03/13 1 94011
73Estimating the Economic Burden of Premature Mortality Caused by Cancer in Iran: 2006-20108577ISI1395/03/20 42.514 93530
74Sensation Seeking is related to Cigarette Smoking and Alcohol Drinking among College Students?8582scopus1395/03/20 2 93474
75Predicting Factors Related to Self-Medication among Pregnant Women Referred to Health Centers in Kermanshah County8583scopus1395/03/20 2 94461
76Relapse Preventative Intervention among Iranian Addicts Based on Theory of Planned Behavior Results8584scopus1395/03/20 4
77DISTRIBUTION OF PHYSICIANS AND HOSPITAL BEDS BASED ON GINI COEFFICIENT AND LORENZ CURVE: A NATIONAL SURVEY8620ISC1395/03/12 1
78نابرابری در توزیع جغرافیایی منابع انسانی بخش دولتی سلامت در ایران8621ISC1395/09/10 3
79Knowledge of Cervical Cancer: a Cross Sectional Study among Women’s in the west of Iran8820scopus1395/09/11 15
80Mental Health Status: a Cross Sectional Study among Male Addicts in the west of Iran8821scopus1395/03/12 3
81Mammography among Iranian Women's: The Role of Social Support and General Self-Efficacy8843scopus1395/03/12 3
82Psychometric Analysis of the Substance Use Risk Profile Scale (SURPS) among Iranian Medical University Students8853scopus1395/03/12 3
83correlation between risk factor of non communicable disease and common cancer8919scopus1395/05/10 15
84Addiction Relapse among Iranian Men: The Role of Resiliency and Social Support8945scopus1394/06/11 9
85Productivity costs and years of potential life lost associated with five leading causes of death: Evidence from Iran (2006-2010)9008pubmed1395/06/11 1 93530
86بررسی وضعیت کیفیت خواب در بین سالمندان شهر کرمانشاه9086ISC1393/10/11 4 92269
87Consequences of Discharge on the Contest of Patients Attending Poisoning Emergency Department: A Descriptive Study West of Iran9237scopus1395/09/11 14
88Product of Holding Shahid Motahari Educational Festival: A Cross-sectional Study among Iranian Faculty Members of Medical Sciences Universities9258ISC1394/11/10 1 92471
89Test Anxiety among Iranian College Students; Investigation the Role of Socio-Demographic Factors9284scopus1395/05/11DOI: 10.3923/rjasci.2016.640.6448 94460
90Satisfaction of SABA Services (Iranian Women Health): a Cross Sectional Study the West of Iran9314scopus1395/06/11 5 93472
91Utilization of Iranian Women Health Services (SABA) in the West of Iran: An Application of Social Cognitive Theory9315scopus1395/06/11 5 93472
92Iranian Women Life Style: a Cross sectional Study the West of Iran based on Findings of SABA Project (Iranian Women Health Project)9316scopus1395/06/11 5 93472
93Perceived Classroom Goals Structure and Academic Achievement among Iranian University Students9332scopus1395/07/10 5 94468
94Patient Education in Nursing: Investigation the Role of Individual and Organizational Barriers9389scopus1395/05/11 8 94469
95Years of Potential Life Lost and Cost of Lost Productivity Caused by Road Traffic Crashes: Evidence During the Five Years in Iran (2006-2010)9411scopus1394/10/10 5
96Measurement of Quality of Primary Health Services by Servqual Model: Evidence from Urban Health Centers in West of Iran9412scopus1395/07/10 5 94504
97Effects of Smoking on Cost of Hospitalization and Length of Stay among Patients with Lung Cancer in Iran: a HospitalBased Study9413pubmed1395/06/11
98frequency of sleep disturbance and its relationship with depression in menopausal woman9454scopus1394/10/11 5 94598
99A Study on Burn Epidemiologic Situation in Kermanshah, Iran in 20159469scopus1395/05/111815-93211
100Prevalence, Socio-Cognitive and Demographic Determinants of Blood Donation9516ISI1395/07/10 4
101Prevalence and Socio-cognitive Determinants of Self-medication among College Students9517ISI1395/07/10 4
102Estimating the Economic Burden of Lung Cancer in Iran9545pubmed1395/07/10 10 95404
103Iranian Women Sexual Health Assessment in the West of Iran: Findings of Iranian Women Health Project (SABA)9563scopus1395/07/10 5 93472
104'Economic Burden of Thalassemia Major in Iran, 2015'9682pubmed1395/10/01 16
105Sociodemographic Determinants of Job Satisfaction among Nurses10059ISI1396/01/14 1 95100
106The Personality Factors Predictors in Substance Abuse Among Iranian College Students10087pubmed1395/12/11 1
107Evaluating service quality in the higher education sector in Iran: an examination of students’ perspective10163scopus1396/01/13 2 95041
108How much fear explain cancer early detection behaviors among college students10256scopus1395/09/11 4 95329
109Dietary Habits among Iranian Families10561ISI1396/03/11 2 95328
110Psychometrics of the Instrument Measuring Beliefs Related to Drug Abuse among Iranian College Students10571scopus1396/06/10
111Study Habits and Associated Demographic Determinants among Students of Kermanshah University of Medical Sciences10722علمی پژوهشی1396/03/10 1
112Prevalence and Determinants of Needle Stick among Nurses: Testing of Protection Motivation Theory10741ISI1396/03/11 2 95100
113Does smoking status affect cost of hospitalization? Evidence from three main diseases associated with smoking in Iran10919pubmed1396/06/31
114Economic Burden of Smoking in Iran: A Prevalence-Based Annual Cost Approach11004pubmed1396/07/10 10
115Impact of Smoking on Health-Related Quality of Life: A General Population Survey in West Iran11160pubmed1396/08/11 11 96404
116Knowledge, Perceived Threat and Prevention Behaviors Intention of Hepatitis B among Nurse11240ISI1396/09/10 4 95710
117Analysis of Life Quality in Patients with Heart Disorders11297ISI1396/09/10 4 95242
118Depression, Academic Self-efficacy, and Achievement among College Students11333ایندکس نشده1396/03/11 1
119ارزیابی پاسخگویی نظام سلامت بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت: مطالعه موردی شهر سنندج، 94-139311354scopus1396/09/10 3
120Measuring Financial Protection in Hospitalized Patients after the Health Sector Evolution Plan in Iran11390ISI1396/08/10 4 94010
121The impact of health sector evolution plan on hospitalization and cesarean section rates in Iran: an interrupted time series analysis11517ISI1396/11/12 12.342 96089
122The Investigation of Factors Related to Total Body Surface Area and Burn Degree in under 5-year-old Children of Kermanshah, Iran: Using Ordinal Regression11839ISI1396/10/11 1 95184
123The impact of Health Sector Evolution Plan on the performance of hospitals in Iran: Evidence from the Pabon Lasso model12051ISI1397/03/11 2
124Dental health‐care service utilisation and its determinants in West Iran: a cross‐sectional study12069ISI1397/03/11 31.362
125Epidemiology of Maternal and Fetal`s Burn in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis12084ISI1396/11/12 2 93399
126Period prevalence and reporting rate of medication errors among nurses in Iran: A systematic review and meta‐analysis12325ISI1397/04/10 51.912
127Self-Esteem and Academic Achievement Among Students of Kermanshah University of Medical Sciences12408ISC1397/03/11 1
128آمادگی برای یادگیری خودراهبرد و عوامل زمینهای مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه12422ISC1396/12/11 6
129Prevalence of burnout among nurses in Iran: a systematic review and meta-analysis12473ISI1397/06/10 31.496
130Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712900ISI1397/08/10 1015953.254
131Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712902ISI1397/08/10 1015953.254
132Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201713084ISI1397/08/10 1015953.254
133Poor health-related quality of life in Iran:decomposition analysis of affecting factors13459ISI1397/12/10 1
134Life and health satisfaction and their association toward health-related quality of life, body mass index and chronic diseases in Iran13742pubmed1398/02/11 1
135Psychometric Analysis of the Cultural Competence Scale in Iranian Healthcare Providers13944index copernicus1396/09/10 4
136Disregarded Health Problems of People With Disabilities: A Qualitative Study of Policymakers’ Perspective13961ISI1398/04/10 97456
137Do policymakers have any plans to reduce the economic burden of cerebral palsy in Iran?14152ISI1398/09/10 11.467
138Socioeconomic gradient in physical activity: findings from the PERSIAN cohort study14398ISI1398/07/09 12.567
139Socio-cognitive determinants of colorectal cancer screening uptake: An application of intervention mapping approach14501pubmed1398/05/10 94462
140The predictors of access to health services for people with disabilities: A cross sectional study in Iranian context14625pubmed1398/08/10 980439
141Prevalence of Physical Disability in Iran: Do Existing Health Services Meet the Needs of Older People? A Letter to Editor14626ISI1398/08/10 4 97868
142Do countries with higher GDP spend more on disabilities? New evidence in OECD countries14627pubmed1398/08/10 980439
143پیش بینی کننده های هزینه های سلامت: سالمندی؛ ناتوانی یا توسعه یافتگی؟14754ISI1397/12/10 4 97456
144Socioeconomic disparities in unhealthy weight: A need for health promotion among school‑aged children14795pubmed1398/09/10 97413
145Factors Related to Relapse in Patients with Substance-related Disorders under Methadone Maintenance Therapy: Decision Tree Analysis14829pubmed1398/10/11 94241
146Socioeconomic - related inequalities in overweight and obesity: findings from the PERSIAN cohort study14925ISI1398/11/12 12.567 97840
147Socioeconomic-related inequalities in oral hygiene behaviors: a Cross-sectional Analysis of the PERSIAN Cohort Study14990ISI1398/11/12 632.048
148Decomposing socioeconomic inequality in poor mental health among Iranian adult population: results from the PERSIAN cohort study15254ISI1399/02/12 12.666 990031
149A healthy behavior and socioeconomic inequality in school-age children in the West of Iran15365pubmed1399/03/11 97413
150Mapping local patterns of childhood overweight and wasting in low- and middle-income countries between 2000 and 201715406ISI1399/02/12 536.13
151Mothers’ willingness to accept and pay for vaccines to their children in western Iran: a contingent valuation study15434ISI1399/03/12 11.909
152Using Insights from Behavioral Economics to Mitigate the Spread of COVID-1915459ISI1399/02/12 2.442
153What explains socioeconomic inequalities in dental flossing? Cross-sectional results from the RaNCD cohort study15480pubmed1399/04/11 1 980484
154Comment on “coping strategy mediates the relationship between body image evaluation and mental health: A study with Chinese college students with disabilities”15562ISI1399/04/11 32.056
155Preferences of Medical Sciences Students for Work Contracts in Deprived Areas of Iran: A Discrete Choice Experiment Analysis15585ISI1399/04/12 2.429 96556
156Socioeconomic Inequality in Self-Medication in Iran: Cross-Sectional Analyses at the National and Subnational Levels15593ISI1399/04/11 990007
157Decomposing socioeconomic inequality in dental caries in Iran: cross-sectional results from the PERSIAN cohort study15671ISI1399/05/11 1.774 97840
158The effect of diabetes mellitus on coronary artery ectasia: brief report15740scopus1399/05/11 5 990063
159Measuring universal health coverage based on an index of effective coverage of health services in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201915786ISI1399/07/10 1025860.392

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی وضعیت وسایل حفاظت فردی در کارگاههای جوشکاری سال( 1385 )-م237اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده بهداشت 1385
2بررسی وضعیت وسایل حفاظت فردی در کارگاه های جوشکاری سال 85514اولین همایش سراسری بهداشت وتغذیه دانشجویان کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1385
3بررسی نگرش همراهان بیماران با سطح هوشیاری پایین (GCS3 ) در خصوص اهداء عضو در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1387 - م694همایش کشوری توسعه نظام سلامت و انتظارات فراوریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسخنرانی1387
4مطالعه کیفی به روش بحث گروهی متمرکز پیرامون مشکلات ساختار فیزیکی بیمارستانها و اراءه پیشنهادات اصلاحی در راستای ارتقاء رضایتمندی مراجعین - م695همایش کشوری توسعه نظام سلامت و انتظارات فراوریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسخنرانی1387
5بررسی کیفیت درمان بیناران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سالهای 1385 و 1386 - م700همایش کشوری توسعه نظام سلامت و انتظارات فراوریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسخنرانی1387
6میزان مشارکت خانوارها در تامین مالی سلامت در منطقه مسکن شهرستان کرمانشاه724توسعه نظام سلامت وانتظارات فرا رویکرمانشاه بیمارستان امام رضا(ع)پوستر1387
7Isolate E.coil O157:H7from raw milk839 اولین سمینار انتریک پاتوژنسنندجپوستر1387
8Effect of Cardiac Rehabilitation on AnthropometricIndices and LipidProfiles of Patients with Methabolic Syndrome843نوزدهمین کنگره بین المللی تغذیهبانکوکپوستر2009
9NutritionalL Status Using Multidmentional Assessment in Elaey Iranian844نوزدهمین کنگره بین المللی تغذیهبانکوکپوستر2009
10منشا گاز رادون در محیط بسته و راههای کاهش آن1242نخستین همایش رادون ، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف خراسان رضویپوستر1388
11بررسی میزان دستیابی به اهداف ادغام آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه اعضا ء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1301دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیشیرازپوستر1388
12بررسی میزان آگاهی ، نگرش عملکرد زنان آرایشگر کرمانشاه نسبت به بیماری ایدز در سال 13871470سلامت زنانکرمانشاهسخنرانی1389
13بررسی فراوانی نسبی آلودگی میکروبی آب شرب اتوبوسهای ورودی به ترمینال صفه اصفهان زمستان13821508همایش ملی سلامت شهریدانشگاه ایرانپوستر1389
14بررسی ارتباط اختلال خواب ،استرس وشاخص توده بدنی در ساکنین شهر کرمانشاه در سال13891931توسعه وسلامتکرمانشاهپوستر1389
15بررسی اثر بخشی برنامه های تنظیم خانواده در شهر کرمانشاهدرسال13891948توسعه وسلامتکرمانشاهپوستر1389
16بررسی ارتباط اختلال خواب استرس وشاخص توده بدنی در ساکنین شهر کرمانشاه در سال 13892043توسعه وسلامتکرمانشاهپوستر1389
17Trends in incidence of gastrointestinal tract cancers in wrstern Iran, 1993-20072382بیست و یکمین کنفرانس آسیایی اقیانوسیه سرطانمالزی- کوالالامپورپوستر2011
18Trends of skin cancer in six geographical regions of iran, 2000- 20052383بیست و یکمین کنفرانس آسیایی اقیانوسیه سرطانمالزی- کوالالامپورپوستر2011
19بررسی سطح مشارکت کارکنان و ارتباط آن با عملکرد مراکز فوریت زشکی بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه2604راهکارهای ارتقائ سلامتمازندرانپوستر1390
20تاثیر استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی در تدریس اساتید گامی جهت ارتقای انگیزه فراگیران3140سیزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی مازندرانپوستر1391
21ارزیابی نگارش طرح درس های ارائه شده اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه3141سیزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی مازندرانپوستر1391
22طراحی برنامه استراتژیک ،حاکمیت بالینی واعتبار بخشی بیمارستان3341بیمارستان امروز -بیمارستان فرداکرمانشاهپوستر1391
23epidemiological data outcome and hospitalization costs of burn patients treated in kermanshah iran3627european epidemiology پرتغالپوستر2012
24trend analysis of gastric cancer incidence in iran and its six geographical areas during 2000-20053758european epidemiologyپرتغالپوستر2012
25بررسی عزت نفس در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 903912توسعه آموزش علوم پزشکیکردستانپوستر1391
26ارزیابی رضایتمندی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تسهیلات اعطایی به آنان در سال 913917توسعه آموزش علوم پزشکیکردستان 1391
27اولویت های پژوهش مبتنی بر واقعیت در آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال13913992توسعه آموزش علوم پزشکیکردستانپوستر1391
28بررسی رضایت دانشجویان بهداشت در خصوص شیوه اجرای طرح درس توسط اساتید در سال 914068آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392
29بررسی وضعیت فعالیت های دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 904081توسعه آموزش علوم پزشکیکردستانپوستر1391
30بررسی وضعیت طرح های پژوهش در آموزش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه4246آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392
31بررسی وضعیت کیفیت خواب در بین سالمندان ساکن در خانه سالمندان مهرگان شهر کرمانشاه4813توانبخشی سالمندانتهرانپوستر1392
32بررسی میزان شیوع فرسوگی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه- سال13925143دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهسخنرانی1392
33illicit use of ritalin among iranian college student: prevalence motive and attitude 5556nitro professional سوئدسخنرانی2014
34مقایسه ارزیابی طرح درس های بازنگری شده سال 92-91 اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 571715 همین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393
35بررسی ویژگی ها و دستاوردهای پدیده فناوری اطلاعات در نظام تعلیم و تربیت 572115 همین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393
36بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای و نقش الگو بودن اساتید بر دانشجویان 572415 همین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393
37بررسی مستندات فعالیت های دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391572615 همین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393
38بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 572715 همین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393
39ارزشیابی جامع جشنواره آموزشی شهید مطهری طی شش دوره گذشته مبتنی بر الگوب ارزشیابی سیپ572815 همین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393
40رضایت اعضاء هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در خصوص برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری طی شش دوره گذشته 572915 همین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393
41سبک های یادگیری در آموزش دانشگاهی6538دومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانکرمانشاهپوستر1394
42شیوع افسردگی در میان بیماران تالاسمی ماژور در شهر کرمانشاه، غرب ایران67322nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394
43کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور در غرب ایران چگونه است؟67332nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394
44e-intervention: wirde to reduce health inequalities7449Second International and the Sixth National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهسخنرانی1394
45Reliability and Validity of the Personality Risk Factors Profile among Iranian Young Adult7463Second International and the Sixth National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهسخنرانی1394
46Predisposing Factors Related with Methadone Maintenance Treatment Intention among Iranian Addicts7466Second International and the Sixth National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394
47بررسی پیامدهای ناشی از ترخیص زودرس در بیماران مسمومیت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه -13948096اولین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی جنوب غرب کشوراهوازپوستر1394

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت
1مبانی ارزشی، سیاست ها، اهداف کلی و راهبردی سلامت551389غیر پزشکی
2راهکارهای توسعه عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت ( مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی)601390غیر پزشکی
3راهکارهای توسعه پویایی سازمان، برنامه استراتژیک741391غیر پزشکی
4اقتصاد سلامت، مقدمه ای برای متخصصان سلامت1011392

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان