اکبر  برزگر شنگل

 فعالیت های پژوهشی

 

اکبر برزگر شنگل

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 145
نام و نام خانوادگی (فارسی) : اکبر برزگر شنگل رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Akbar Barzegar Shangol پست الکترونیک : Barzegarakbar@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : رشته تخصصی : بهداشت حرفه ای
گروه آموزشی : آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی بهداشت حرفه ای(phD)دکترا تخصصی1393دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی کیفیت آسایش حرارتی هوای داخل ساختمان با استفاده از شاخص PPD – PMV در بیمارستان طالقانی کرمانشاه78017همکار 1378/08/261379/08/26پایان یافته
2بررسی توزیع اختلالات عملکرد ریوی در افراد شاغل در نانوائیهای شهر کرمانشاه (1383)83006مجری 1383/03/301383/09/30پایان یافته
3بررسی میزان تماس کارکنان پمپ بنزین با بخارات بنزن و متیل ترشیاری بوتیل اتر در شهر کرمانشاه (پاییز و زمستان 83 )83014مجری 1383/04/301393/09/05مختومه با %40
4بررسی شیوع عوارض استرس گرمایی در کارگران واحدهای ریخته گری شرکت چینی کرد در فصل زمستان 138383053همکار 1383/12/251384/04/25پایان یافته
5بررسی میزان شیوع حوادث ناشی از کاردر فعالیتهای ساختمانی شهر کرمانشاه سال138688048همکار 1388/06/151388/12/15پایان یافته
6تأثیر کاربرد ترکیبی ازن و زئولیت طبیعی اصلاح شده با کاتیونهای فلزی در حذف کاتالیتیکی بخار‌ تولوئن از هوا90169مجری 1390/08/301392/06/30در دست اجرا
7بررسی میزان شیوع اختلالات بینایی ناشی از کار با رایانه در کارمندان بانک های ملت شهر کرمانشاه (۱۳۹1)91041مجری 1391/02/301392/02/30در دست اجرا
8بررسی شاخصهای کیفی میکروبیولوژی و فیزیکی آب آشامیدنی پادگانهای نظامی شهر کرمانشاه (۱۳۹3)93048همکار 1393/04/011393/11/28در دست اجرا
9تهیه و چاپ 2 مقاله ISI در زمینه تغذیه با اطلاعات موجود استفاده نشده93511مجری چهارم 6515, 6552, 7573, 8145, 8146, 81991393/12/201394/12/15تسویه بر اساس پرونده
10بررسی میزان اسیدهای چرب موجود در مواد غذایی عرضه شده در شهر کرمانشاه(1393)94362همکاراصلی 1394/09/011395/12/26تسویه کامل
11بررسی ارتباط سندرم متابولیک با بیماری کبد چرب: یک مطالعه مورد- شاهدی95096مجری سوم 8742, 8743, 105211395/02/011396/01/31تسویه بر اساس پرونده
12بررسی استرس حرارتی با استفاده از شاخص HUMIDEX و شاخصWBGT در شرکت کاشی بیستون کرمانشاه در سال 9595448مجری 1395/10/011396/09/30در دست اجرا
13بررسی الگوی مصرف روغنهای خوراکی در خانوارهای شهر کرمانشاه و آنالیزاسیدهای چرب روغن ها در سال 139695697استاد مشاور علمی 1396/03/231397/03/23تسویه کامل
14مقایسه پروتیٔین، کربوهیدرات و چربی گزارش شده روی برچسب مواد غذایی با مقدار بدست آمده از آزمایشات96310مجری سوم 11075, 110771396/04/281397/04/28تسویه بر اساس پرونده
15بررسی تغییرات هماتولوژی درکارگران مواجهه با بنزن در پتروشیمی بیستون در سال 139797399منتور(Mentor)- مجری 1397/09/241398/01/25در دست اجرا
16بررسی کارایی بیوفیلتر با بستر مبتنی بر مخروط کاج درحذف بخارات تولوئن از جریان هوای97520همکار 1397/08/051398/08/05پایان یافته
17بررسی ارتباط مواجهه با میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم و عوامل خطرساز سندروم متابولیک در شاغلین نیروگاه حرارتی بیستون990501مجری اول 1399/06/181399/12/17در دست اجرا
18بررسی رابطه مواجهه شغلی با هیدروکربن های آروماتیک فرار(BTEX) با پارامترهای خونی و کبدی در یکی از صنایع پالایشگاهی990518استاد راهنما 1399/06/241400/01/23در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1مقایسه کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت خستگی در بین کارگران روز کار و شب کار در کارخانه قند در سال 13904262ایندکس شده3 12
2کیفیت خواب و شدت خستگی در پرستاران مرکز آموزشی درمانی امام رضا کرمانشاه در سال 13904732علمی پژوهشی 1
3شیوع و ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی - عضلانی در رانندگان تاکسی درون شهری و بیرون شهری شهر اندیشه سال 13905810ایندکس شده3 90195
4اختلالات بینایی ناشی از کار با رایانه در کارکنان بانک های ملت سطح شهر کرمانشاه 13916072ایندکس شده3
5Risk factors of metabolic syndrome among food suppliers10521ISI1396/03/11 5-60.253 95096
6Which factors predict metabolic syndrome? A cross sectional study in Kermanshah, Iran11075ISI1396/05/10 4 96310
7Efficient hydrogen gas production from molasses in hybrid anaerobic-activated sludge-rotating biological contactor13222ISI1397/10/11 54.229
8Burden of musculoskeletal disorders inIran during 1990–2017: estimates fromthe Global Burden of Disease Study 201715560ISI1399/04/11 12.017

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی منابع استرس زای شغلی در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی درمانی کرمانشاه 1384 -م235اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده بهداشت 1385
2بررسی میزان شاخص استرس گرمای تر و گوی سان (WBGT) در کارخانه نورد فولاد کرمانشاه مرداد 1385 -م238اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده بهداشت 1385
3بررسی میزان شاخص استرس گرمای تر و گوی سان (WBGT) در کارخانه نورد فولاد کرمانشاه510اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1385
4بررسی منابع استرس زای شغلی در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی درمانی کرمانشاه سال 1384 -م511اولین همایش سراسری بهداشت وتغذیه دانشجویان کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1385
5بررسی بیماریهای ناشی از کار در کارخانه سیمان غرب 1385 - م731کنگره سراسری تعیین گرهای اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلانسخنرانی1387
6بررسی حوادث ناشی از فعالیت های ساختمانی شهر کرمانشاه سال 13861540ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانشاهرودپوستر1389
7آلودگی صوتی در محل خدمت مامورهای راهور شهر کرمانشاه و شیوع عوارض ذهنی ناشی از سروصدا 13892889بهداشت و ایمنی کارقزوینپوستر1390
8تاثیر صدای ناشی از کاربرگلبولهای سفید خون (WBC) و اجزای افتراقی آن (DIFF)2890بهداشت و ایمنی کارقزوینپوستر1390
9شیوع اختلالات بینایی ناشی از کار با رایانه در کارکنان بانک های ملت سطح شهر کرمانشاه4060تازه های علوم بهداشتیتهران پوستر1392
10بررسی ارتباط خستگی چشمی با ویژگی های شغلی و دموگرافیکی کابران کامپیوتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 13914061بهداشت و ایمنی کارمازندرانپوستر1392
11ارزیابی عملکرد هودهای آزمایشگاهی موجود در دانشگاههای رازی و علوم پزشکی کرمانشاه 13914062تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1392
12ارزابی میدان مغناطیسی اطراف رایانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با سلامت کاربران4064بهداشت و ایمنی کارمازندرانپوستر1392
13ارزیابی شاخص استرس گرمایی WBGT در نانوایی¬های لواش شهر کرمانشاه در فصول سرد6724نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاریزدسخنرانی1394
14طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً مجهز: نکاتی ارزنده برای دانشجویان و محققین6725نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاریزدپوستر1394
15Prevalence of Metabolic Syndrome Risk Factors among Food Suppliers in Kermanshah8979دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1395
16اعتبارسنجی شاخص Humidex در ارزیابی استرس گرمایی محیطهای شغلی صنعتی10221دهمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کارگیلان- رشتپوستر1396
17بررسی تنش حرارتی در کارخانه کاشی سازی بیستون با استفاده از شاخص CET10222دهمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کارگیلان- رشتپوستر1396
18کاربردپذیری شاخص CET در مقایسه با شاخص WBGT در ارزیابی استرس حرارتی10223دهمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کارگیلان- رشتپوستر1396
19بررسی ناتوانی های اندام فوقانی در سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه10224دهمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کارگیلان - رشتپوستر1396
20طراحی مدل ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی11587سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتیتهرانسخنرانی1396

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان