علی  کاظمی کریانی

 فعالیت های پژوهشی

 

علی کاظمی کریانی

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4962
نام و نام خانوادگی (فارسی) : علی کاظمی کریانی رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : ali kazemi پست الکترونیک : alikazemi2000@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : رشته تخصصی :
گروه آموزشی : آخرین مدرک تحصیلی :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1تخمین تابع تقاضای دارو و تحلیل عوامل مرتبط با تقاضای دارو در خانوارهای استان کرمانشاه؛ سال های 1390-137093339مجری دوم 74251393/08/211394/08/16تسویه بر اساس پرونده
2تعیین وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کرمانشاه در یک دوره ی زمانی 7 ساله (1390-1384)94388همکاراصلی 82411394/08/231395/09/13تسویه بر اساس پرونده
3بررسی شیوع هزینه های کمرشکن و روند زمانی آن در ایران با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و متاآنالیز96419مجری اول 1396/10/241397/07/19تسویه کامل
4ارزیابی ترجیحات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره قراردادهای کار در مناطق محروم با استفاده از روش آزمون انتخاب گسسته (DCE)96556مجری اول 155851397/01/251398/01/25در دست اجرا
5بررسی ترجیحات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درباره مؤلفه های مرتبط با کیفیت خدمات بستری96623مجری اول 1397/02/281398/02/28در دست اجرا
6ارزیابی ترجیحات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره نحوه ارزشیابی دروس نظری با استفاده از روش تحلیل توأمان96641مجری اول 1397/03/051398/03/05در دست اجرا
7ارزیابی عملکرد بیمارستان های ایران با استفاده از مدل پابن لاسو: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز96646تجزیه و تحلیل گزارشهای طرح 12111, 137081396/11/041397/11/04تسویه بر اساس پرونده
8شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده دسترسی زنان دارای معلولیت به خدمات سلامت: یک مطالعه مروری نظام مند در مطالعات کیفی97456همکار 13961, 147541397/07/101398/07/10تسویه بر اساس پرونده
9بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بار اقتصادی مسمومیت‌های ناشی از مصرف قارچ‌های وحشی در استان کرمانشاه در سال 139797459مجری 1397/10/111398/10/11در دست اجرا
10ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال شش بعدی97575مجری 1397/11/301398/11/30در دست اجرا
11Socioeconomic inequalities in non-communicable diseases in Iran using data from Prospective Epidemiological Research Studies in IrAN (PERSIAN) Cohort97840همکار 14925, 156711398/02/301399/03/25در دست اجرا
12بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام بر عرضه خدمات سلامت در بیمارستان ها : یک مطالعه ترکیبی در شهر کرمانشاه97868همکار 146261398/01/061399/01/06در دست اجرا
13بررسی هزینه های مراقبت سلامت برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در جهان: یک مطالعه مروری نظام مند980438همکار 1398/06/041399/12/03در دست اجرا
14بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی در میزان شیوع معلولیت ها در ایران980439همکار 14625, 146271398/06/041399/07/28در دست اجرا
15بررسی شیوع و نابرابری هزینه های کمرشکن سلامت درخانوارهای ایرانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت980505مجری در دست اجرا
16بررسی میزان تقاضای القایی در خدمات آنژیوگرافی عروق کرونر ارایه شده در بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه980506مجری 1398/06/201399/07/06در دست اجرا
17بررسی کیفیت خدمات بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه980673استاد راهنما 1398/08/211399/08/21در دست اجرا
18ارزیابی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری های زمانی منقطع (1398-1388 )980787همکار 1398/09/261399/06/22در دست اجرا
19مرور نظام مند و متاآنالیز تاثیر بیمه سلامت بر ایجاد محافظت مالی در برابر هزینه های کمرشکن سلامت در ایران980976همکاراصلی 1398/11/281399/11/28در دست اجرا
20بررسی شیوع پرداخت های غیررسمی در نظام سلامت و عوامل موثر بر آن در میان خانوارهای ایرانی981033مجری 1398/12/201399/12/20در دست اجرا
21برآورد بار اقتصادی بیماری کرونا (COVID-19) در ایران990030همکاراصلی 1399/01/261400/07/14در دست اجرا
22تعیین نابرابری اقتصادی اجتماعی در عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در بالغین ایرانی در سطح ملی و استانی: شواهد مطالعه پرشین کوهورت990031همکاراصلی 152541399/01/261401/01/25در دست اجرا
23تخمین تمایل به پرداخت افراد برای واکسن بیماری کرونا(COVID-19) با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط990049همکاراصلی 1399/02/011401/01/31در دست اجرا
24بررسی کارائی نظام های سلامت در کنترل پاندمی بیماری کرونا (کوید 19) در جهان990051همکاراصلی 1399/02/011400/07/20در دست اجرا
25شناسایی مشکلات افراد دارای معلولیت در پیشگیری از بیماری کرونا: یک مطالعه کیفی990052همکاراصلی 1399/02/011400/01/31در دست اجرا
26تدوین سیاست های اصلاحی سلامت در جهت بهبود مدیریت بیمارستان های دولتی: یک مطالعه کیفی در کرمانشاه990057همکار 1398/02/031400/02/02در دست اجرا
27بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی در شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران و سایر کشورهای جهان990365همکارmentee 1399/05/141400/05/13در دست اجرا
28شناسایی موانع بهره مندی از خدمات سلامت برای افراد دارای معلولیت در ایران: یک مطالعه مقطعی990366همکاراصلی 1399/05/141401/05/13در دست اجرا
29بررسی شاخص های بروز و کشندگی بیماری کرونا و روند زمانی آنها در کشورهای جهان990442مجری 1399/06/041399/10/03در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Determinants of pharmaceutical expenditures of urban households: A time series study in Kermanshah province (Iran)7425pubmed1394/08/25 7 93339
2توزیع جغرافیایی نیروی متخصص زنان و ماما در استان کرمانشاه (92-1387)7514ISC1394/08/10 5
3وضعیت دسترسی به منابع بهداشت و درمان در شهرستانهای غرب کشور8172index copernicus1394/12/11 7 94160
4the disparity in geographical accessibility to healthcare resources in Iran: the comparison of two cross-section8450scopus1395/02/15http://dx.doi.org/10.1108/IJHRH-08-2015-00252
5Access and Necessity for Road Emergency Sites8608ISI1395/12/1110.5812/traumamon.275772
6Trends of geographic inequalities in the distribution of human resources in healthcare system: the case of Iran8833pubmed1395/04/11 7
7Estimating the Economic Burden of Lung Cancer in Iran9545pubmed1395/07/10 10 95404
8Cost-Effectiveness of Zoledronic Acid to Prevent and Treat Postmenopausal Osteoporosis in Comparison with Routine Medical Treatment9745pubmed1395/09/1110.19082/343412
9Determinants of health-related quality of life in Iranian adults: evidence from a cross-sectional study10803pubmed1396/05/25 96240
10Impact of Smoking on Health-Related Quality of Life: A General Population Survey in West Iran11160pubmed1396/08/11 11 96404
11The impact of Health Sector Evolution Plan on the performance of hospitals in Iran: Evidence from the Pabon Lasso model12051ISI1397/03/11 2
12Measuring and Explaining Socioeconomic Inequalities In Public Healthcare Utilization In Western Iran: Evidence from a Cross-sectional Survey12111ISI1397/03/11 2 96646
13Self-Rated Health among General Population in the West of Iran: A Cross-Sectional Analysis of Socioeconomic Determinants12163ISI1397/03/11 2 96422
14Developing attributes and levels for a discrete choice experiment on basic health insurance in Iran12219pubmed1397/01/12
15Trends of geographic distribution of general practitioners in the public health sector of Iran12289pubmed1397/04/10 7
16Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712899ISI1397/08/10 53.254
17Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712900ISI1397/08/10 1015953.254
18Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712902ISI1397/08/10 1015953.254
19Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201713084ISI1397/08/10 1015953.254
20Poor health-related quality of life in Iran:decomposition analysis of affecting factors13459ISI1397/12/10 1
21Determinants of willingness to practice medicine in underdeveloped areas: Evidence from a survey on Iranian medical students13460ISI1397/11/12 1
22Catastrophic healthcare expenditures among Iranian households: a systematic review and meta-analysis13649ISI1398/02/11
23Iranian hospital efficiency: a systematic review and meta-analysis13708ISI1397/12/10 2 96646
24Life and health satisfaction and their association toward health-related quality of life, body mass index and chronic diseases in Iran13742pubmed1398/02/11 1
25Targeted subsidy plan and Kakwani index in Iran health system13815pubmed1398/02/10 8
26Eliciting Preferences for Health Insurance in Iran Using Discrete Choice Experiment Analysis14128ISI1398/05/10 84.485
27Socioeconomic gradient in physical activity: findings from the PERSIAN cohort study14398ISI1398/07/09 12.567
28What explains socioeconomic inequality in dental caries among school children in west of Iran? A Blinder-Oaxaca decomposition14413ISI1398/06/10 97413
29Do countries with higher GDP spend more on disabilities? New evidence in OECD countries14627pubmed1398/08/10 980439
30پیش بینی کننده های هزینه های سلامت: سالمندی؛ ناتوانی یا توسعه یافتگی؟14754ISI1397/12/10 4 97456
31Socioeconomic disparities in unhealthy weight: A need for health promotion among school‑aged children14795pubmed1398/09/10 97413
32Factors Related to Relapse in Patients with Substance-related Disorders under Methadone Maintenance Therapy: Decision Tree Analysis14829pubmed1398/10/11 94241
33Effect of female genital mutilation on mental health: a case–control study14868ISI1398/10/11 11.382
34Socioeconomic - related inequalities in overweight and obesity: findings from the PERSIAN cohort study14925ISI1398/11/12 12.567 97840
35Socioeconomic-related inequalities in oral hygiene behaviors: a Cross-sectional Analysis of the PERSIAN Cohort Study14990ISI1398/11/12 632.048
36Comment on “Socio-economic contributors to current cigarette smoking among Iranian household heads: findings from a national household survey”15204ISI1399/01/13 40.815
37Decomposing socioeconomic inequality in poor mental health among Iranian adult population: results from the PERSIAN cohort study15254ISI1399/02/12 12.666 990031
38A healthy behavior and socioeconomic inequality in school-age children in the West of Iran15365pubmed1399/03/11 97413
39Mapping local patterns of childhood overweight and wasting in low- and middle-income countries between 2000 and 201715406ISI1399/02/12 536.13
40Estimating utility value for female genital mutilation15424ISI1399/02/12 12.521
41Patient and physician preferences for type 2 diabetes medications: a systematic review15475ISI1398/09/10 18
42Socioeconomic-related inequalities in self-rated health status in Kermanshah city, Islamic Republic of Iran: a decomposition analysis15558ISI1399/04/11 70.678 97090
43Preferences of Medical Sciences Students for Work Contracts in Deprived Areas of Iran: A Discrete Choice Experiment Analysis15585ISI1399/04/12 2.429 96556
44Decomposing socioeconomic inequality in dental caries in Iran: cross-sectional results from the PERSIAN cohort study15671ISI1399/05/11 1.774 97840

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان