شهاب  رضاییان

 فعالیت های پژوهشی

 

شهاب رضاییان

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 6964
نام و نام خانوادگی (فارسی) : شهاب رضاییان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Shahab Rezaeian پست الکترونیک : shahab.rezayan@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت رشته تخصصی : اپیدمیولوژی
گروه آموزشی : آمار آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : کرمانشاه، میدان ایثار، دانشکده بهداشت

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
اپیدمیولوژی(phD)دکترا تخصصی1395دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 139696240مجری دوم 108031396/08/091397/08/09تسویه بر اساس پرونده
2برآورد شیوع کلی خطاهای دارویی و میزان گزارش دهی ان در میان پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متاآنالیز96418مشاور علمی وهمکاری دراجراء 105831396/10/241397/08/19تسویه بر اساس پرونده
3بررسی رابطه جنسیت با خطر بروز کم کاری مادرزادی تیرویٔید: مرور سیستماتیک و مطالعه متاآنالیز96421مجری 112231396/10/241397/05/21تسویه بر اساس پرونده
4بررسی میزان خوداظهاری سلامت و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر کرمانشاه در سال 1396: مطالعه مقطعی بر پایه جمعیت96422مجری اول 121631396/10/241397/10/24تسویه کامل
5بررسی شاخصهای سلامت استان کرمانشاه طی سالهای 1400-139696453همکاراصلی 1396/08/151397/06/11در دست اجرا
6بررسی نابرابری اقتصادی- اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در شهر کرمانشاه: شواهدی مبتنی بر شاخص و تمرکز96491استاد مشاور علمی 118331396/12/071397/12/07تسویه بر اساس پرونده
7بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار و سن شروع مصرف بین نوجوانان به روش آنالیز چند سطحی درمنطقه مدیترانه شرقی96541استاد مشاورآماری 139871397/01/161397/09/10تسویه کامل
8ارزیابی عملکرد بیمارستان های ایران با استفاده از مدل پابن لاسو: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز96646استاد مشاور علمی 12111, 137081396/11/041397/11/04تسویه بر اساس پرونده
9ببررسی تأثیر مکمل یاری با ویتامین Dبر اختلالات رفتاری ونشانگرهای زیستی سرمیسروتونین و 6IL- در کودکان با اختلالات طیف اوتیسم97018همکار 158111397/05/011398/01/19تسویه کامل
10سنجش نابرابری اقتصادی-اجتماعی در میزان خوداظهاری سلامت و مهمترین فاکتورهای تعیین کننده آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396 بر اساس شاخص تمرکز و منحنی تمرکز97090همکار 155581397/06/071398/06/07در دست اجرا
11بررسی عوامل مرتبط با اضافه وزن و چاقی با استفاده از مدل معادلات ساختاری در مطالعه کوهورت روانسر97133مجری 14586, 14897, 159551397/06/221398/06/22تسویه کامل
12بررسی ارتباط الگوهای غذایی با سطح سرمی ویتامین D، فاکتورهای التهابی عروقی و عوارض پس از جراحی در بیماران کاندید بای پس عروق کرونر97158مشاور آمار 1397/06/301398/01/11تسویه کامل
13بررسی عوامل مرتبط با آشفتگی اخلاقی در دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در سال 139797180همکار 1397/07/051398/07/05تسویه کامل
14برآورد میزان بقا و عوامل موثر بر آن در بیماران HIV+/AIDS در شهر کرمانشاه در سال 139797269همکار 1397/08/131398/08/08تسویه کامل
15بررسی عوارض درمان بیماران هیدروسفال جراحی شده مراجعه کننده به کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ابتدای سال 93 تا پایان سال 9597293همکار 1397/05/201398/05/20تسویه بر اساس پرونده
16بررسی عوامل خطر مرتبط با مرده زایی و پیامدهای بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در ایران97396مجری 132101397/09/211398/09/21تسویه کامل
17رابطه بین سبک های مقابله ای و فشار مراقبتی در همراهان بیماران همودیالیزی در بیمارستانهای امام رضا و امام خمینی در کرمانشاه، 139797586همکار 150261397/09/061398/09/06تسویه کامل
18بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی کرمانشاه نسبت به سرقت علمی، سال 139797596همکار 1397/12/101398/09/05در دست اجرا
19بررسی شاخص التهاب رژیم غذایی و ارتباط آن با اجزای تشکیل دهندۀ سندرم متابولیک97636همکار 149481397/09/201398/09/20تسویه کامل
20بررسی مقایسه ای پیامدهای درمان دارویی وجراحی در خونریزی های داخل جمجمه ای97653همکار 1397/12/271398/12/27تسویه کامل
21بررسی میزان شیوع سندرم پای بیقرار در بیماران همودیالیزی شهر کرمانشاه در سال 139797675همکار 1397/12/051398/11/30در دست اجرا
22بررسی رابطه ی آپنه ی انسدادی خواب با کیفیت زندگی و کیفیت خواب بیماران دیابتی بیمارستان امام رضا (ع) ، سال 139797762همکار 1397/11/011398/11/01در دست اجرا
23بررسی ارتباط نوع و مقدار روغن‏های مصرفی و نحوه استفاده از آنها در طبخ غذا با اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک: مطالعه مورد-شاهدی کوهورت روانسر97789همکار 1397/11/131398/11/13تسویه کامل
24بررسی رابطه تاب آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی کرمانشاه در سال 139797800همکار 1397/11/151398/11/15در دست اجرا
25بررسی عوامل موثر بر شیوع فشارخون بالا با استفاده از مدل های ساختاری در جمعیت کوهورت روانسر97838همکار 1398/02/301398/08/25تسویه کامل
26بررسی عوامل خطر و اثرات متقابل آنها در ابتلا به سندرم متابولیک در بالغین شهرستان روانسر97856همکار 1398/03/041398/07/24در دست اجرا
27بررسی رابطه استرس تحصیلی با عملکرد تحصیلی و متغیرهای فردی در دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139797919همکار 1397/12/181398/06/14در دست اجرا
28بررسی میزان بروز VEGF و HER2 در نمونه ی پاتولوژی 50 بیمار مبتلا به استئوسارکوم مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه از سال 1384 تا سال 139797921همکار 1397/12/191399/04/12تسویه کامل
29بررسی طغیان باکتریمی ناشی از استافیلوکوک اوریوس در شش ماهه اول سال 1397 در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه97922همکار 1398/02/191398/08/14در دست اجرا
30بررسی شیوع میکروب های به دست آمده از عفونت های متعاقب پیوند و مقاومت های آنتی بیوتیکی آنها در بخش پیوند مغزاستخوان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 139697923همکار 1398/03/181398/09/14در دست اجرا
31بررسی شیوع سوءرفتار با سالمندان شهر کرمانشاه در سال 139797926استاد مشاورآماری 1398/03/201399/03/20در دست اجرا
32بررسی رابطه کیفیت زندگی و کیفیت خواب با فشار مراقبتی در مراقبین کودکان سرطانی بستری در بیمارستان محمد کرمانشاهی، سال 1397980020مشاور آمار 1398/04/241398/12/01تسویه کامل
33ثبت موارد مواجهه با خون و مایعات بدن و صدمات ناشی از اجسام تیز در پرسنل بهداشتی – درمانی مرکز امام رضا(ع)980021همکار 1398/04/24 در دست اجرا
34میزان بقای بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز980093منتور(Mentor)- مجری 1398/02/101399/02/05در دست اجرا
35ثبت موارد بیماری برگر در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه980127مشاور آمار 1398/05/211399/11/14در دست اجرا
36مرور سیستماتیک بررسی وضعیت بهداشت محیط در مدارس شهرهای مختلف ایران980145منتور(Mentor)- مجری 1398/02/251399/02/25در دست اجرا
37مرور سیستماتیک بر میزان فلزات سنگین موجود درسیگار و تنباکوی مصرفی در دنیا980146منتور(Mentor)- مجری 1398/02/251399/02/25در دست اجرا
38بررسی موانع اجرایی رفتار مبتنی بر شواهد و عوامل مرتبط با آن در میان پرستاران در بیمارستانهای استان کرمانشاه در سال 139۷980148مجری اول 1398/05/251399/05/20در دست اجرا
39بررسی پیامد سه ماهه تزریق فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در بیماران مبتلا به سکته حاد ایسکمیک مغزی980203استاد مشاور 148801398/03/111400/02/31تسویه بر اساس پرونده
40بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های کشت خون بیماران دارای کشت خون مثبت بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 97-1395980221استاد مشاور 1398/03/211399/03/21در دست اجرا
41بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار بیماران بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در سال 1395-1397980222استاد مشاور 1398/03/211399/03/21در دست اجرا
42تحلیل روند میزانهای مرگ در علتهای اصلی مرگ کودکان زیر 5 سال در ایران: 2000 الی 2015980281منتور(Mentor)- مجری 139771398/04/151399/04/15در دست اجرا
43بررسی فاکتورهای موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1397980391همکار 1398/08/191399/08/19در دست اجرا
44نظام ثبت بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه980419همکار 1398/08/281400/08/17در دست اجرا
45بررسی موتاسیون های مرتبط با مقاومت به فلوروکینولونها در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا از مراکز درمانی شهر کرمانشاه در سال 1398980423مجری 15389, 154131398/05/301399/05/30تسویه بر اساس پرونده
46مُدل سازی توزیع فضایی مرگ و میر ناشی از خودکشی های ثبت شده در سازمان پزشکی قانونی ایران طی سال 1395980431همکار 1398/09/031399/06/02در دست اجرا
47بررسی شیوع و عوامل مرتبط با ترومبوز در بیماران بستری در بخش دیالیز: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل980511همکار 1398/06/231399/06/23در دست اجرا
48اثر عوامل جغرافیائی و والدینی بر رشد جسمی-حرکتی نوزادان ایرانی980581همکاراصلی 1398/07/091399/07/09در دست اجرا
49بررسی فراوانی مصرف آنتی بیوتیک لینزولید و روند تجویز آن در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1397980648مشاور آمار 1398/08/061399/08/06در دست اجرا
50گایدلاین مبتنی برشواهد درمان مسمومیت با سم پاراکوات980685استاد مشاور 1398/08/281400/02/22در دست اجرا
51بررسی فراوانی و روند مصرف آنتی بیوتیک کولیستین و اندیکاسیون های تجویز آن در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1397980689همکاراصلی 1398/08/281399/08/28در دست اجرا
52: بررسی میکروبیولوژیک زخم های مزمن در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1397980706مشاور آمار 1398/09/061399/09/06در دست اجرا
53بررسی ویژگیهای خواب مادر و پیامدهای نامطلوب بارداری: مطالعه مقطعی چند مرکزی در 11 استان ایران980808منتور(Mentor)- مجری 1398/10/021399/10/02در دست اجرا
54بررسی تاثیر ژل هپارین در مقایسه با پلاسبو بر میزان بهبودی زخم‌های فشاری درجه دو در بیماران بستری: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده980884همکار 1398/11/051399/11/05در دست اجرا
55ثبت سکته های مغزی حاد980912همکار 1398/11/131400/05/04در دست اجرا
56بررسی تفاوتهای جنسیتی در ارتباط بین سردرد مزمن و عوامل خطر آن: مطالعه کوهورت روانسر980953منتور(Mentor)- مجری 1398/11/211399/11/21در دست اجرا
57بررسی تاثیر Resveratrol برپیامدهای درمانی بیماران ایسکمیک استروک حاد دریافت کننده r-tPA990022استاد مشاور 1399/01/231400/01/22در دست اجرا
58بررسی میزان مصرف مکمل های رژیم غذایی و داروهای گیاهی در بین پرسنل بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه در سال 1399-¬1398990032مشاور آمار 1399/01/261400/01/25در دست اجرا
59بررسی فراوانی استئوپروز و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان شهرستان کرمانشاه بین سال های 99-94990039مشاور آمار 1399/01/301400/01/29در دست اجرا
60بررسی وضعیت اپیدمیولوژی موارد تحت پیشگیری انتقال ویروس HIV از مادر به نوزاد در مرکز مشاوره شهرکرمانشاه در طی سال های 1389تا 1397990054همکار 1399/02/021400/02/01در دست اجرا
61بررسی اندازه طول مدت فاصله QT نوار قلب در تشخیص آمبولی ریوی990055همکار 1399/01/311399/10/25تسویه کامل
62عنوان طرح: بررسی ارتباط نمایه آنتی اکسیدانی غذاهای دریافتی با سطوح آنتی اکسیدانی سرم، پروفایل لیپیدی، اینترلوکین 17 و مولکول های چسبنده سرمی در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر990108استاد مشاورآماری 1399/02/161400/02/15در دست اجرا
63بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بقای مواردگزارش شده بیماری سل دراستان کرمانشاه طی سال های 1386-1398990182استاد مشاور علمی 1399/03/171399/12/13در دست اجرا
64بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک و کلینیکوپاتولوژیک بدخیمی های کولورکتال بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی آنکولوژی بیمارستان امام رضا شهرستان کرمانشاه بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵990197مشاور آمار 1399/03/201400/03/19در دست اجرا
65مقایسه ی تاثیر تزریق وریدی منیزیوم سولفات وساکسی نیل کولین در پیشگیری از انقباض عضلانی ناشی از تحریک عصب ابتراتور در جراحی رزکسیون تومور مثانه از طریق مجرای ادراری990260همکار 1399/04/091399/12/06در دست اجرا
66بررسی میزان شیوع خوددرمانی بامکمل ها و داروهای گیاهی در بیماران MS استان کرمانشاه در سال 99990279مشاور آمار 1399/04/151400/04/14در دست اجرا
67بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی مردان تحت درمان با متادون: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز990354مشاور آمار 1399/07/081400/07/07در دست اجرا
68بررسی میزان شیوع علل درد شکم حاد و ویژگیهای بالینی مرتبط با آن در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس اطفال بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 96 تا 98990415مشاور آمار 1399/07/291400/11/23در دست اجرا
69بررسی شیوع و عوامل مؤثر در بر سرقت علمی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه رازی کرمانشاه، سال 1398990441همکار 1399/06/041400/05/29در دست اجرا
70بررسی سیمای اپیدمیوژیک بیماران مبتلا به HIV و روند مرگ و میرآنها از سال 90 تا 98 در استان کرمانشاه990539مشاور آمار 1399/07/011400/01/01در دست اجرا
71بررسی سیمای اپیدمیولوژیک کودکان مبتلا شده به کووید 19 شهر کرمانشاه از بهمن 1398 به بعد990588مشاور آمار 1399/07/161400/07/15خاتمه - بدون هزینه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Poor quality of life as a predictor of survival among thalassemia patients in Iran10090pubmed1395/12/11doi.org/10.4178/epih.e2017013
2Suicide rate in relation to the Human Development Index and other health related factors: A global ecological study from 91 countries10183ISI1395/11/1310.1016/j.jegh.2016.12.0022
3Challenges of Achieving Tuberculosis Elimination by 2050: A Need for More Attention in the TB Control Program in Iran10210ISI1396/02/19 50.498
4Increasing Rate of Mortality Due to HIV/AIDS in Iranian Children: An Alarm for Health Policymakers10439ISI1396/04/10 70.768
5Determinants of health-related quality of life in Iranian adults: evidence from a cross-sectional study10803pubmed1396/05/25 96240
6Incidence and pattern of tuberculosis treatment success rates in different levels of the human development index: a global perspective10855ISI1396/06/10 3
7Impact of Smoking on Health-Related Quality of Life: A General Population Survey in West Iran11160pubmed1396/08/11 11 96404
8Gender and Risk of Congenital Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-Analysis11223ISI1396/09/10 12 96421
9Trends in 5-, 10-, 20-, and 30-year survival rates of beta-thalassemia patients in Southern Iran, 1995-2016: A retrospective cohort study11246pubmed1396/09/10 3
10Red Meat Consumption and Breast Cancer Risk in Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis11252ISI1396/10/11 1
11Gender and geographical inequalities in fatal drug overdose in Iran: A province-level study in 2006 and 201111473ISI1397/03/11
12Self-Rated Health and Its Determinants in Female Population in Iran: A Community-Based Study11816ISI1396/11/12 1
13Socioeconomic Inequalities in Poor Health-Related Quality of Life in Kermanshah, Western Iran: A Decomposition Analysis11833ISI1396/12/10 1 96491
14Global Inequality in the Incidence and Mortality Rates of Esophageal Cancer: A Country-Level Analysis11969ISI1397/02/11 5
15Survival Rate in Thalassemia Major Patients: Difference between Date of Diagnosis and Date of Birth as an Index Date for Calculating Follow Up12002ISI1397/02/11 50.768
16Measuring and Explaining Socioeconomic Inequalities In Public Healthcare Utilization In Western Iran: Evidence from a Cross-sectional Survey12111ISI1397/03/11 2 96646
17The Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis in Patients Referred to Skin Lesions in Dashtestan District, Bushehr Province, Iran in 2013-201412142Chemical Abstract1396/09/10 4
18Epidemiologic Aspects of Overall Injuries in Hamadan Province: A Six-year registry –Based analysis12159pubmed1397/04/20 3
19Socioeconomic Inequalities in Gastroesophageal Reflux Disorder: Results from an Iranian Cohort Study12160pubmed1397/04/10 3
20Self-Rated Health among General Population in the West of Iran: A Cross-Sectional Analysis of Socioeconomic Determinants12163ISI1397/03/11 2 96422
21Prevalence of Tuberculosis in HIV-positive Prisoners: A Systematic Review and Meta-analysis12166ISI1397/03/11 22.775
22Period prevalence and reporting rate of medication errors among nurses in Iran: A systematic review and meta‐analysis12325ISI1397/04/10 51.912
23Dietary habits and physical activity are associated with the risk of breast cancer among young Iranian women: A Case-control study on 1010 pre-menopause women12835ISI1397/11/20 12.703
24Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712898ISI1397/08/10 1015953.254
25Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712901ISI1397/08/05 53.254
26Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712999ISI1397/08/05 53.254
27Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201713084ISI1397/08/10 1015953.254
28Maternal Anemia in Various Trimesters and Related Pregnancy Outcomes: Results from a Large Cohort Study in Iran13210ISI1397/10/12 10.587 97396
29Heterogeneity in risk factors for ductal and lobular breast carcinomas: a case-control study13221ISI1397/09/10 4.982
30Practical Approaches for Size Estimation of High-Risk Groups in HIV/AIDS Control Program in Iran13267ISI1397/11/12 21.053
31Prevalence and time-trend analysis of intestinal parasitic infections in north-central Iran, 2012-201613270ISI1397/12/10 1
32Prevalence of HIV, Hepatitis B, and C Virus Co-infections among Iranian high risk groups: a systematic review and meta-analysis13301ISI1398/03/11 26
33Differences among official statistics of mortality rates in Iran13345علمی پژوهشی1397/09/10 4
34Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201613365ISI1397/10/10 1827.144
35Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201613370ISI1397/11/12 23.562
36Age of Substance Use Onset in Kermanshah Province: Results from a Large Cross-Sectional Study13443scopus1397/12/10 20
37Prevalence and risk factors associated with human cystic echinococcosis in Iran13474pubmed1398/06/10 3
38Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201613537ISI1398/02/10 27.144
39Iranian hospital efficiency: a systematic review and meta-analysis13708ISI1397/12/10 2 96646
40Associations between Muscle Strength with Different Measures of Obesity and Lipid Profiles in Men and Women: Results from RaNCD Cohort Study13735pubmed1398/01/12 97366
41Trend analysis of mortality rates in the leading causes of death among children under 5 years of age in Iran, 2000-201513977scopus1398/02/11 2 980281
42Smoking and its related factors among adolescents aged 13-17 years: Data from 13 countries in the Eastern Mediterranean Region13987ISI1398/04/10 0.815 96541
43Randomized Controlled Trial of Simulation vs. Standard Training for Teaching Medical Students High-quality Cardiopulmonary Resuscitation: The Methodological Issue14373ISI1398/08/10 6
44Challenges of Substance Use Disorders in Iran: A Letter to the Editor14515scopus1398/06/10 8
45Relationship Between Dimensions of Perceived Social Support and Desire for Marriage Among Academic Students14581scopus1398/09/10
46Survival Rate of Breast Cancer in Eastern Mediterranean Region countries: A systematic review and meta-analysis14582ISI1397/11/12 12.037
47Prevalence and economic impact of cystic echinococcosis and liver fluke infections in slaughtered sheep and goat in north-central Iran, 2008–201814621pubmed1398/12/10
48Gender and Spatial Disparities of Suicide Mortality Risk in Kermanshah Province, Iran: A Brief Report14708Google Scholar1398/09/10 3-4
49Factors Related to Relapse in Patients with Substance-related Disorders under Methadone Maintenance Therapy: Decision Tree Analysis14829pubmed1398/10/11 94241
50Structural equation model analysis for the evaluation of factors associated with overweight and obesity in menopausal women in RaNCD cohort study14873ISI1398/11/12 22.942 980522
51​ 3-Month Outcome of Ischemic Stroke Patients Underwent Thrombolytic Therapy; a Cohort Study14880ISI1398/10/11 1 980203
52The Relationship Between the Dietary Inflammatory Index and Metabolic Syndrome in Ravansar Cohort Study14948ISI1398/11/12 3.319 97636
53Effectiveness of naltrexone treatment for alcohol use disorders in HIV: a systematic review15067ISI1399/02/11 242.101
54Challenges of Seeking HIV Testing Among Marginalized Populations in Iran: A Letter to the Editor15183scopus1398/09/10 4
55Relationship Between the Consumption of Milk-Based Oils Including Butter and Kermanshah Ghee with Metabolic Syndrome: Ravansar Non-Communicable Disease Cohort Study15202ISI1399/02/12 3.319
56Decomposing socioeconomic inequality in poor mental health among Iranian adult population: results from the PERSIAN cohort study15254ISI1399/02/12 12.666 990031
57Bacterial Causative Agents of Neonatal Sepsis and Their Antibiotic Susceptibility in Neonatal Intensive Care Units (NICUs) and Neonatal Wards in Iran: A Systematic Review15373ISI1399/01/13 95630
58Predicting metabolic syndrome by anthropometric measures among adults 35-65 years in the west of Iran; a cross sectional study from an Iranian RaNCD cohort data15553pubmed1399/04/11 5 980522
59Challenges of Estimates in Drug-Related Overdose Deaths in Iran: Evidence from the Literature15682ISI1399/05/11 81.291
60Effects of vitamin D supplementation on core symptoms, serum serotonin, and interleukin-6 in children with autism spectrum disorders: A randomized clinical trial15811ISI1399/08/12 3.639 97018
61A Population-based Cross-sectional Study of Food Insecurity and the Influential Factors in Households in Kermanshah, Iran15846علمی پژوهشی1398/06/10 3 95228
62Factors associated with overweight and obesity in adults using structural equation model: mediation efect of physical activity and dietary pattern15955ISI1399/08/03 63.634 97133

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1Combatting obesity with low cost strategies; A prospective study in Kermanshah, Iran, 201610922تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396
2راهنمای بالینی جایگاه تجویز داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای در بیماران مبتلا به سوء هاضمه که مشکل شناخته شده روانپزشکی ندارند- مرور نظام مند و متاآنالیز کار آزمائیهای بالینی11212Iranian congress of gastroentrology and hepatology-2017تهرانپوستر1396
3Food Security Survey of Households in Kermanshah, 201611540تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان