مقایسه تمایز سلول های رده PC12 و سلول های بنیادی جنینی به سلول های عصبی در شرایط کشت دو بعدی وسه بعدی

Comparrison of PC12 and embryonic stem cells neuronal differentiation in two and three dimensional culture conditions


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: مظفر خزاعی , سهیل صدری

کلمات کلیدی: 3 dimensional culture کشت سه بعدی Neuronal differentiation تمایز عصبی PC12 رده سلولی مشتق شده از فئوکرموسیتومای غده فوق کلیه NGF فاکتور رشد عصبی ESC سلول های بنیادی جنینی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88042
عنوان فارسی طرح مقایسه تمایز سلول های رده PC12 و سلول های بنیادی جنینی به سلول های عصبی در شرایط کشت دو بعدی وسه بعدی
عنوان لاتین طرح Comparrison of PC12 and embryonic stem cells neuronal differentiation in two and three dimensional culture conditions
نوع طرح بنیادی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مظفر خزاعیمجری فلوشیپMkhazaei1345@yahoo.com
سهیل صدریمجری
علی قنبریهمکار (phD)دکترا تخصصیaghanbari@kuma.ac.ir
محمد رسول خزاعیهمکار (phD)دکترا تخصصیmrasoolkhazaei@gmail.comm
زهرا رشیدیهمکار (phD)دکترا تخصصیrashidi.zahra@gmail.com