بررسی اثر نوسکاپین بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: مظفر خزاعی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 91133
عنوان فارسی طرح بررسی اثر نوسکاپین بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت
عنوان لاتین طرح
نوع طرح بنیادی
نوع مطالعه تجربی
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مظفر خزاعیمجری فلوشیپMkhazaei1345@yahoo.com
زهرا رشیدیهمکار (phD)دکترا تخصصیrashidi.zahra@gmail.com
علی قنبریهمکار (phD)دکترا تخصصیaghanbari@kuma.ac.ir
رستم قربانی کلخواجههمکار (phD)دکترا تخصصیRostamgh@yahoo.com
رودابه لطفیهمکاردانشجو