بررسی اثر همزمان تموزولومید و تیموکوئینون بر رده سلولی U87mg در محیط کشت


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: مظفر خزاعی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 93079
عنوان فارسی طرح بررسی اثر همزمان تموزولومید و تیموکوئینون بر رده سلولی U87mg در محیط کشت
عنوان لاتین طرح
نوع طرح بنیادی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مظفر خزاعیمجری فلوشیپMkhazaei1345@yahoo.com
مونا پژوهیهمکار دکترای حرفه ای پزشکیmona.pazhouhi@gmail.com
ریحانه سریریهمکار
زهرا رشیدیهمکار (phD)دکترا تخصصیrashidi.zahra@gmail.com
محمد رسول خزاعیهمکار (phD)دکترا تخصصیmrasoolkhazaei@gmail.comm