مقداد  پیرصاحب

 فعالیت های پژوهشی

 

مقداد پیرصاحب

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 155
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مقداد پیرصاحب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Meghdad Pirsaheb پست الکترونیک : mpirsaheb@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت رشته تخصصی : بهداشت محیط
گروه آموزشی : بهداشت محیط آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : دانشکده بهداشت

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی علل و مشکلات ضایعات نانهای تولیدی در شهر کرمانشاه78037همکار 1378/11/061379/11/06پایان یافته
2بررسی روند تغییرات کیفیت شیمایی و باکتریولوژیکی منابع تامین کننده آب آشامیدنی شهر کرمانشاه طی سالهای 81-7882054مجری 1382/12/201383/05/20پایان یافته
3تاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت اصناف بر آگاهی ، نگرش و عملکرد متصدیان مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه84015مجری 1384/05/151385/05/15پایان یافته
4بررسی اثر دو ماده منعقد کننده آلوم و لکروفریک بر تصفیه پذیری فاضلاب کارخانه نساجی کرپ ناز هرسین85027همکار 1385/07/051386/01/05پایان یافته
5مقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف ولجن فعال هوادهی گسترده درحذف دترجنت های آنیونی ازفاضلابهای شهری87103مجری 1387/12/151389/05/15پایان یافته
6بررسی کارایی سیستم لجن فعال درحذف دترجنت انیونی (LAS)وتعیین مدل تغییرات آن درتصفیه خانه فاضلاب شهرکرمانشاه88092مجری 98901388/10/301389/06/30پایان یافته
7مطالعه ،مشاوره وطراحی تصفیه خانه فاضلاب شرق انزلی به روش بیوفیلمی باحذف همزمان موادکربنی،ازت وفسفر88099مجری 1388/11/041389/11/04تسویه بر اساس پرونده
8بررسی میزان سموم آفت کش 4،2- دی، آلاکلر و آترازین در آبهای زیر زمینی منطقه میان دربند و ماهیدشت کرمانشاه با روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا در سال 89-138889006مجری 169001389/02/301390/05/30پایان یافته
9بررسی اثر فنل با غلظت های مختلف بر کارآئی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه89027همکار 3622, 5825, 5843, 61481389/04/151389/12/15پایان یافته
10بررسی اثر فنل با غلظت های مختلف برکارآئی برکه تثبیت اختیاری در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه89028همکار 64651389/04/151389/12/15پایان یافته
11مقایسه کارایی سیستم تلفیقی گاز زدا و کربن فعال پودری با سیستم تلفیقی گاز زدا و پرمنگنات پتاسیم در حذف مواد مولد طعم و بو از تصفیه خانه آب سقز89037مجری 1389/05/201390/01/20تسویه بر اساس پرونده
12بررسی میزان نیتریت و نیترات در صیفی جات و سبزیجات شهرستان کرمانشاه در سال90-138989076مجری 1389/07/101390/07/10پایان یافته
13بررسی روند تغییرات ترکیبات نیتروژنه در طی فرآیند تصفیه فاضلاب در برکه های تثبیت89187منتور(Mentor)- مجری 1389/04/131389/07/13تسویه بر اساس پرونده
14بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام اسلام آباد غرب و نقش برکه های تثبیت در حذف آن89188منتور(Mentor)- مجری 1389/04/131389/07/13تسویه بر اساس پرونده
15بررسی میزان مصرف سرانه آب خانگی در شهر خرم آباد89189منتور(Mentor)- مجری 1389/04/131389/07/13تسویه بر اساس پرونده
16بررسی میزان نیتریت و نیترات در سبزیجات و صیفی جات مصرفی در شهر کرمانشاه در سال 138989232منتور(Mentor)- مجری 1389/06/311389/09/30تسویه بر اساس پرونده
17بررسی کارایی سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با سیکل متناوب در حذف ترکیبات آلی، نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیمارستانی-مطالعه موردی فاضلاب بیمارستان امام رضا(ع)90038مجری 54161390/04/011391/04/01تسویه بر اساس پرونده
18بررسی کارایی راکتور لجن فعال رشد ثابت در حذف فسفر و نیتروژن جهت تصفیف فاضلاب بیمارستانی، مطالعه موردی بیمارستان فارابی90145منتور(Mentor)- مجری 1390/05/121390/08/12تسویه بر اساس پرونده
19بررسی کارایی سیستم لجن فعال رشد ثابت در حذف مواد آلی و معلق جهت تصفیه فاضلاب بیمارستان، مطالعه موردی بیمارستان فارابی90146منتور(Mentor)- مجری 1390/05/121390/08/12تسویه بر اساس پرونده
20بررسی میزان حذف کلیفرم و کلیفرم های گرماپای در راکتور لجن فعال رشد ثابت جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی،مطالعه موردی بیمارستان فارابی90179منتور(Mentor)- مجری 1390/05/051390/08/05تسویه بر اساس پرونده
21بررسی میزان گاز رادون در بیمارستان های امام رضا، امام خمینی و طالقانی شهر کرمانشاه در سال1391-139090188مجری 4648, 55801390/09/151392/09/15تسویه بر اساس پرونده
22امکان سنجی اتصال فاضلاب تولیدی شرکت پاک مایه به سیستم تصفیه فاضلاب شهر اسلام آبادغرب90223مجری 1390/10/141391/03/14تسویه بر اساس پرونده
23بررسی بیوکنتیکی و مدل سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با جریان متناوب درتصفیه فاضلاب بیمارستانی90260مجری 6625, 67201390/12/151391/12/15تسویه بر اساس پرونده
24بررسی روند تغییرات آلاینده های هوای شهر کرمانشاه در دوره پنج ساله (90-1385)90281همکار 1390/12/251391/05/25پایان یافته
25بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در تصفیه آب های سطحی (مطالعه موردی : سد سلیمان شاه سنقر)91069همکار 6553, 6752, 6810, 76891391/03/151392/03/15تسویه بر اساس پرونده
26بررسی کارایی فرم های گرانوله و پودری پامیس طبیعی و فعال شده درحذف همزمان فلزات سنگین، COD و رنگ از محیط های آبی.91076همکار 1391/03/301392/09/30تسویه بر اساس پرونده
27بررسی کارایی راکتور بی هوازی بافل دار در حذف COD و رنگ از فاضلاب صنعت تولید خمیر مایه91082مجری اول 65121391/03/301392/03/30تسویه بر اساس پرونده
28ساخت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با اکسید کروم و اکسید نیکل و کاربرد آن در حذف رنگ از پساب صنایع نساجی91083مجری اول 5488, 100911391/03/301392/03/30تسویه بر اساس پرونده
29بررسی کارآئی سیستم تلفیقی اکسیداسیون با فنتون وراکتورزیستی هوازی با جریان رو به بالادر تصفیه فاضلاب نفت و پتروشیمی91088همکار 11286, 132181391/03/301393/07/09تسویه بر اساس پرونده
30مقایسه کارایی فرم های پودری فعال شده سنگ پامیس و کربن فعال در حذف رنگ از محلول های آبی91098همکار 81631391/04/151393/05/15تسویه بر اساس پرونده
31بررسی کارایی فرم های گرانوله فعال و غیرفعال سنگ پامیس در حذف نیتروژن آمونیاکی از محیط های آبی91106همکار 52851391/04/301392/01/30تسویه بر اساس پرونده
32بررسی میزان سموم آفت کش ارگانوفسفره دیازینون، کلرپیرفوس و فوزالن در صیفی جات منطقه میان دربند کرمانشاه با روش ترکیب اولتراسونیک و میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا در تابستان 139191114مجری 42571391/04/151391/10/15تسویه بر اساس پرونده
33بررسی میزان فلزات سنگین در گروه غلات و حبوبات توزیع شده در سطح کرمانشاه در سال 9191220مجری 7397, 162431391/09/011392/07/10تسویه بر اساس پرونده
34بررسی میزان سم آفت کش فن والریت در گوجه فرنگی شهرستان کرمانشاه با روش ترکیب اولتراسونیک و میکرو استخراج مایع - بخشی بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در تابستان 139191221مجری 54801391/09/011392/03/01تسویه بر اساس پرونده
35بررسی کارایی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته به صورت جداگانه و در تلفیق با عوامل فتونی در حذف آنیلین از فاضلاب سنتزی91222مجری 62761391/09/011394/01/19تسویه بر اساس پرونده
36بررسی میزان شیوع بیماری هپاتیت B در بین آرایشگران استان کرمانشاه در سال های 90-138791223مجری 65671391/09/011392/03/01تسویه بر اساس پرونده
37بررسی میزان فلزات سنگین - کادمیم، سرب،روی- در فیله ماهیان دریایی- شوریده، سرخو و شیر- صید شده از خلیج فارس در سال 92-139191270همکاراصلی 82231391/10/011393/09/19تسویه بر اساس پرونده
38ارزیابی حذف همزمان نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیمارستانی از سیستم لجن فعال اصلاحی91350منتور(Mentor)- مجری 1391/10/271392/01/27تسویه بر اساس پرونده
39بررسی سینتیتیک واکنش و ایزوترم های جذب سنگ پامیس در حذف نیتروژن آمونیاکی از محیط مایی91358منتور(Mentor)- مجری 1391/10/271392/01/27تسویه بر اساس پرونده
40بررسی کارایی همزمان فذایند الکتروکواگوالاسیون و پلی الکترولیت آنیونی در حذف منگنز و کدورت از آب آشامیدنی(مطالعه موردی:سد سلیمان شاه سنقر)91359منتور(Mentor)- مجری 1391/10/271392/01/27تسویه بر اساس پرونده
41بررسی میزان فعالیت گاز رادون در آب لوله کشی شهر کرمانشاه در سال 9191457منتور(Mentor)- مجری 73931391/12/161392/03/16تسویه بر اساس پرونده
42بررسی بیوکنتیکی و مدل راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با سیکل متناوب(ICMBBR9) در حذف ترکیبات نیتروژنه از فاضلاب شهری91461منتور(Mentor)- مجری 1391/12/161392/03/16تسویه بر اساس پرونده
43بررسی کارایی راکتور رشد چسبیده بی هوازی بافل دار در حذف TSS و کدورت از فاضلاب صنعت تولید خمیر مایه91462منتور(Mentor)- مجری 58561391/12/161392/03/16تسویه بر اساس پرونده
44بررسی کارایی راکتور رشد چسبیده بی هوازی بافل دار در حذف رنگ از فاضلاب صنعت تولید خمیر مایه91463منتور(Mentor)- مجری 67511391/12/161392/03/16تسویه بر اساس پرونده
45مقایسه کارایی جذب فرم های پودری و گرانولی کربن فعال تهیه شده از چوب درختچه هندی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی92014مجری 78601392/02/101392/12/07تسویه بر اساس پرونده
46بررسی کارایی و بیوکنتیک راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با سیکل متناوب(ICMBBR) در حذف ترکیبات آلی،نیتروژن و فسفر از فاضلاب شهری92017مجری 78211392/02/101392/11/23تسویه بر اساس پرونده
47سنتز نانو ذرات اکسید روی دوپ شده با اکسید فلزی کروم تحت شرایط هیدروترمال ملایم و تثبیت شده روی بستر و کاربرد آن در حذف آنیلین از محلول های مایی92018مجری 101921392/02/201393/04/18تسویه بر اساس پرونده
48ساخت نمونه ای جدید از بتن حاوی نانو ذرات فلزی تنگستن و باریم با ضخامت کم بعنوان جاذب اشعه ایکس92023همکاراصلی 1392/02/201393/02/20تسویه بر اساس پرونده
49سنتز نانو ذرات اکسید روی دوپ شده با اکسید فلزی نیکل تحت شرایط هیدروترمال ملایم و کاربرد آن در حذف مواد رنگزای مالاکیت سبز و اورانژII92024مجری 142131392/03/011393/03/01تسویه کامل
50بررسی کارایی سیستم تلفیقی الکتروگوالاسیون و پلی الکترولیت در حذف همزمان COD و فلزات سنگین از شیرابه محل دفن زباله شهر کرمانشاه92037همکاراصلی 1392/03/011393/05/29پایان یافته
51بررسی کارایی راکتور الکتروکواگولاسیون با جریان بیهوازی رو به بالا در حذف co2 و NH3-N از شیرابه لندفیل92042مجری 79071392/03/011393/03/28تسویه بر اساس پرونده
52بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت حاد ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده، ترکیبات شیمیایی و دارویی مختلف در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در دوره 4 ساله(90-1387)92053همکاراصلی 66621392/04/011393/02/31تسویه بر اساس پرونده
53بررسی حذف همزمان کربن، نیتروژن و فسفر با شدت بالا از فاضلاب صنعتی از طریق فناوری گرانول سازی در یک بیوراکتور منفرد تلفیقی هوازی/ آنوکسیک با لجن گرانولی و فیلم ثابت و مقایسه کارایی آن با راکتورهای معمول تصفیه پساب(SBR)92127همکاراصلی 106831392/04/201393/01/20تسویه بر اساس پرونده
54پیش گویی پدیده ریزگرد در شهر کرمانشاه با استفاده از هوش مصنوعی92130مجری دوم 1392/04/201392/09/20تسویه بر اساس پرونده
55بررسی مقایسه ای ابعاد نانومتری و ماکرومتری قلع در تضعیف پرتوهای ایکس کم انرژی92134همکاراصلی 1392/04/201393/02/20تسویه بر اساس پرونده
56مقایسه کارایی پامیس پودری اصلاح شده با اسید (HCL,H2SO4) و فلزات (مس و آلومینیوم) در حذف فنل از محلولهای آبی92141همکارmentee 70431392/05/011393/04/27تسویه بر اساس پرونده
57سنتز نانو کامپوزیت های دی اکسید تیتانیم - اکسید گرافن دوپ شده با پالادیوم به منظور افزایش کارایی این نانو کامپوزیت ها در حذف رنگ های آلی(متیلن بلو)92164مجری 1392/05/011393/02/26تسویه کامل
58بررسی کارایی و تعیین مدل های جذب کربن فعال پودری و گرانولی تهیه شده از پوست گردو در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول های آبی92170همکاراصلی 92701392/05/201393/08/07تسویه بر اساس پرونده
59بررسی کارایی پامیس پودری اصلاح شده با اسیدهای نیتریک، کلریدریک، استیک، سولفوریک و فسفریک در حذف رنگ مالاکیت سبز از محلول های آبی92192همکارmentee 70421392/06/011393/05/27تسویه بر اساس پرونده
60مقایسه کارایی پامیس دوپ شده با فلزات(آلومینیوم، مس، آهن و منگنز)در حذف رنگ مالاکیت سبز از محلول های آبی92193همکارmentee 87641392/06/011393/05/27تسویه بر اساس پرونده
61بررسی تأثیر ورود جریان های ریزگرد به هوای شهر کرمانشاه بر غلظت گازهای رادون وتورون در سال1393-139292332مجری 58181392/10/051393/06/12تسویه بر اساس پرونده
62بررسی کارآئی مبدل کاتالیزوری پامیس پوشش داده شده با پنتا اکسید وانادیوم (Pu - V2O5) جهت حذف CO، HC و NOx از اکزوز خودرو.92353استاد مشاور علمی 1392/10/301393/10/24تسویه بر اساس پرونده
63مطالعه ی همگروهی جمعیتی بیماریهای مزمن در شهرستان روانسر (فاز اول و دوم: پا یلوت و ثبت نام)92472همکاراصلی 12939, 13689, 14080, 14195, 14224, 14440, 14882, 14897, 15059, 15273, 15452, 15893, 15903, 15932, 16017, 16018, 16695, 16842, 17256, 17984, 179971392/12/261395/01/17تسویه بر اساس پرونده
64بررسی میزان فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیم در ماهی های قزل آلای عرضه شده در شهر کرمانشاه با روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی و بوسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی در سال 1393-139293032مجری دوم 67741393/04/011393/09/28تسویه بر اساس پرونده
65بررسی کارایی و بیوکنتیکی راکتور سیکل هوازی- بی هوازی متناوب با بستر کربن فعال گرانولی (ICAAGACR) در حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب شهری93109مجری اول 9590, 151981393/05/011394/04/27تسویه بر اساس پرونده
66شناسایی سویه های انتروتوکسیژنیک و آنتروپاتوژنیک اشریشیاکلی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری، لبنی، کشتارگاه و بیمارستانی شهر کرمانشاه با روش PCR93121استاد مشاور علمی 8148, 98931393/05/011393/12/29تسویه بر اساس پرونده
67مقایسه اثر گندزداهای دکونکس 50AF، سپتی توربو و سایاسپت HI در کاهش میکروارگانیسم های عامل عفونتهای بیمارستانی با گندزداهای رایج مصرفی در بیمارستان های کرمانشاه93123مجری اول 87671393/04/161394/04/11تسویه بر اساس پرونده
68بررسی کارایی سیستم تلفیقی ازن زنی و لجن فعال دو مرحله ای در حذف COD بالا و رنگ از فاضلاب صنعت تولید خمیرمایه93146مجری اول 1393/05/141394/05/09تسویه کامل
69بررسی کارایی سیستم تلفیقی راکتور بی هوازی بافل دار و کربن فعال گرانولی بیولوژیکی در حذف COD و رنگ از فاضلاب صنعت تولید خمیرمایه93147مجری اول 98571393/05/141394/05/09تسویه بر اساس پرونده
70تولید سوخت بیودیزل از روغن ها گیاهی و روغن مصرف شده با استفاده از روش الکترولیز : مطالعه مقایسه ای برای روغن های گیاهی و خوراکی مصرف شده93154مجری اول 111401393/07/011394/01/02تسویه کامل
71بررسی اثرات پدیده ریزگرد بر سلامت مردم، صنعت گردشگری و پارامترهای هواشناسی در شهر کرمانشاه طی یک دوره 6 ساله (1387- 1392)93189مجری سوم 93101393/06/091393/12/08تسویه بر اساس پرونده
72تولید بیولوژیکی هیدروژن از فاضلاب ملاس در یک بیوراکتور تلفیقی بی هوازیRBC-AS93190مجری دوم 13222, 171601393/07/011394/06/27تسویه بر اساس پرونده
73بررسی کارایی و مدلسازی توده جلبکی و گیاه بولاغوتی درحذف سرب از محلول آبی93198استاد مشاور علمی 102661393/08/011394/07/26تسویه کامل
74بررسی کارایی و بیوکینتیکی راکتور سیکل هوازی- بی هوازی متناوب با بستر کربن فعال گرانولی (ICAAGACR)در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهری93202مجری اول 95911393/07/011394/06/27تسویه کامل
75بررسی دانسیته گونه های باکتریایی قابل انتقال توسط هوا در واحدهای دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی شهری شهر کرمانشاه و ارتباط آن با عوامل محیطی و ابزار کار93236استاد مشاور علمی 1393/08/011394/07/26تسویه کامل
76بررسی دانسیته گونه های باکتریایی قابل انتقال توسط هوا در بخش های جراحی و عفونی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رابطه آن با عوامل محیطی.93242استاد مشاور علمی 123301393/08/011394/07/26تسویه بر اساس پرونده
77بررسی کارایی نانو ذرات دی اکسید تیتاننیوم دوپ شده با اکسید کروم و اکسید نیکل و تثبیت شده بر روی سنگ پامیس در حذف رنگ از پساب صنایع نساجی93256مجری دوم 7898, 154041393/08/011394/07/26تسویه بر اساس پرونده
78بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی بی هوازی-هوازی با بستر متحرک کربن فعال گرانولی در حذف CODو TKN از شیرابه پسماند شهری مکان دفن93297مجری 1393/09/011394/08/26تسویه کامل
79بررسی کارایی جاذب اسکوری پودری اصلاح شده دوگانه(اسید نیتریک توأم با فلز آهن 111) در حذف فلوراید و نیترات از محلولهای آبی93320مجری اول 98171393/08/211394/08/16تسویه بر اساس پرونده
80استخراج سموم ایمیداکلوپراید و دیازینون در محصولات سیب و گلابی باغات همدان با روش ترکیب امواج صوتی و میکرواستخراج مایع- مایع پخشی و آنالیز با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا93358منتور(Mentor)- مجری 60381393/11/011394/10/26تسویه بر اساس پرونده
81ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون زمینه مخلوط برای حذف آلاینده های رنگی از فاضلاب ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون زمینه مخلوط برای حذف آلاینده های رنگی از فاضلاب93364مجری اول 1393/12/011394/04/29تسویه کامل
82بررسی مقایسه ای غلظت فلزات سنگین خاک سطحی شهر کرمانشاه بر اساس کاربری های مختلف در سال 139393366مجری اول 8768, 9046, 98581393/11/011394/10/26تسویه بر اساس پرونده
83بررسی کارایی کربن فعال پودری ساخته شده از چوب درختچه هندی در حذف کروم (VI) و کادمیوم(II) از محلول های آبی93398مجری اول 93491393/12/011394/07/26تسویه بر اساس پرونده
84تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه کرمانشاه با استفاده از روش های ناپارامتری93502استاد مشاور علمی 115021393/12/201394/12/15تسویه بر اساس پرونده
85بررسی فلزات سنگین در خاک سطحی مناطق پرترافیک کلانشهر تبریز در سال 139394014منتور(Mentor)- مجری 1394/02/011395/01/27تسویه بر اساس پرونده
86بررسی باقی مانده سموم آفتکش در مواد غذایی عرضه شده به بازار شهر کرمانشاه در سال139494033مجری اول 7820, 78211394/01/261395/01/21تسویه بر اساس پرونده
87ارزیابی میزان باقی مانده سموم دیازینون، کلروپایریفوس و آبامکتین در محصول سیب درختی باغات شهرستان مهاباد بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا( HPLC) در سال139394229مجری اول 87691394/05/101395/02/08تسویه بر اساس پرونده
88بررسی میزان باقی‌مانده سموم دیازینون، فوزالون و اندوسولفان در شیر تولیدی و یونجه و ذرت مصرفی در گاوداری های صنعتی استان کرمانشاه در سال 139494235مجری اول 1394/05/121395/01/11تسویه کامل
89بررسی میزان باقی مانده سموم دلتامترین،مالاتیون و پرمترین در گندم سیلوهای استان کرمانشاه بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا(HPLC) در سال139494324استاد راهنما 108751394/08/011395/03/30تسویه بر اساس پرونده
90بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در حذف 2و4-دی نیتروفنل از محیط های آبی در راکتور با جریان پیوسته و ناپیوسته94398مجری اول 63561394/09/061394/09/30تسویه بر اساس پرونده
91بررسی کارایی فرایند ترکیبی ازن محلول و امواج فراصوت در حذف باقیمانده آفت کش های دیازینون وکلرپریفوس در سیب و گلابی94527مجری اول 1395/02/211395/10/16تسویه کامل
92بررسی کارایی فرایند ترکیبی ازن محلول و امواج فراصوت در حذف باقیمانده آفت کش های دیازینون و کلرپیریفوس در گوجه فرنگی و خیار94528مجری اول 1395/02/211395/10/16تسویه کامل
93بررسی کارایی فرآیند الکتروفتوکاتالیستی با الکترودهای NiTiO2-NT/AC-PTFE فعال شده با منبع نور مریٔی و فرابنفش در گندزدایی و حذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی94530مجری اول 164741395/02/241396/02/23تسویه کامل
94بررسی میزان جیوه و نقره تخلیه شده به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهر کرمانشاه از طریق واحدهای دندانپزشکی شهر کرمانشاه در سال 139495026مجری دوم 1395/05/011395/05/01در دست اجرا
95بررسی سینتیکی تولید بیولوژیکی هیدروژن از فاضلاب ملاس در یک بیوراکتور تلفیقی بی هوازی لجن فعال و تماس دهنده بیولوژیکی چرخان95027همکاراصلی 1395/05/061396/05/05تسویه کامل
96ارزیابی ریسک به روش تحلیل حالات و اثرات خطا در بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه ((FMEA95032منتور(Mentor)- مجری 1395/02/071395/08/22تسویه بر اساس پرونده
97بررسی کارآیی سیستم ارتقا یافته لاگون هوادهی شهر مریوان در حذف شاخص های میکروبیولوژیکی مدفوعی از فاضلاب خام، 201695058همکاراصلی 115101395/02/121395/08/17تسویه کامل
98ارزیابی خطر سرطان¬زایی و غیرسرطانزایی مواجهه با آرسنیک در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه در یک دوره یک ساله(1395)95097مجری 7907, 91231395/02/011396/01/31تسویه بر اساس پرونده
99ارزیابی کارایی مراحل مختلف متداول ترین روش گندزدایی سبزیجات(در ایران) در کاهش کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعیِ ده نوع از پرمصرف ترین سبزیجات خوراکی95107مجری دوم 101001395/04/011395/09/28تسویه بر اساس پرونده
100ارزیابی آگاهی و نگرش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با اهمیت مواد زائد جامد و غیر جامد خطرناک خانگی و تأثیر آن در مدیریت پسماند و فاضلاب شهری در سال 139495115مجری دوم 1395/05/011395/10/29تسویه کامل
101مدل سازی حذف مواد آلی و نوترینت از فاضلاب بیمارستانی توسط بیو راکتور متوالی با جریان پیوسته95129منتور(Mentor)- مجری 1395/03/091396/03/08انصراف
102بررسی اثر سختی و قلیاییت آب برکارایی گندزدایی سایاسپت در کنترل باکتری سودوموناس آئروژینوزا95143همکاراصلی 1395/04/011396/03/31در دست اجرا
103بررسی فراوانی آسیب نیدل استیک ناشی از فعالیت های درمانی در یکی از بیمارستان های شهر کرمانشاه95173منتور(Mentor)- مجری 101961395/03/231396/03/22تسویه بر اساس پرونده
104ارزیابی صدای عمومی و موضعی در محیط کاری یکی از بیمارستان های شهر کرمانشاه95174منتور(Mentor)- مجری 90871395/03/231395/07/19تسویه بر اساس پرونده
105ارزیابی وضعیت محل دفن زباله‌ی شهری در شهر پاوه به کمک نرم افزار GIS95176منتور(Mentor)- مجری 1395/03/231395/09/19انصراف
106بررسی میزان بقایای آفت کش هادرمنابع آبی:مرور سیستماتیک95264منتور(Mentor)- مجری 101061395/04/291395/12/26تسویه بر اساس پرونده
107بررسی میزان کارایی سیستم هوادهی گسترده جریان متناوب ( ICEAS) با بستر زئولیت در حذف COD و ترکیبات نیتروژنه از پساب خروجی از تصفیه بی¬هوازی شیرابه95325مجری 156011395/08/011396/07/30تسویه کامل
108بررسی میزان کارایی راکتور بافل¬دار بی¬هوازی با بستر زئولیت در حذف COD و ترکیبات نیتروژنه از شیرابه¬95326استاد راهنما 13949, 14285, 17184, 172061395/08/011396/07/30تسویه کامل
109ارزیابی وضعیت آسایش دمایی در بخش های بیمارستانی و مقایسه آن با استاندارد در یکی از بیمارستان ها شهر کرمانشاه (ایران)95383منتور(Mentor)- مجری 101951395/07/121396/01/12تسویه بر اساس پرونده
110بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی در یکی از صنایع تولید سیمان(ایران)95386منتور(Mentor)- مجری 1395/07/121396/01/12انصراف
111بررسی کمی ـ کیفی پسماند تولیدی شهرستان پاوه در سال 139595410منتی (Mentee)- همکار 93111395/07/171396/06/17تسویه بر اساس پرونده
112بررسی میزان سم آترازین و متابولیت های آن ، آندو سولفان و فوزالن در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه با روش ترکیب استخراج با فاز جامد و میکرواستخراج مایع- مایع پخشی و آنالیز با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا در سال 95-139495485مجری دوم 102601395/11/011396/12/25تسویه کامل
113بررسی کارایی دینیتریفیکاسیون بیوالکتروشیمیایی با حضور سمیت دوگانه آرسنیک و رنگهای آزو در حذف نیترات از محلولهای آبی95492مجری اول 15008, 15649, 156521395/07/011396/06/31تسویه کامل
114بررسی میزان آلایندهای آنتی بیوتیکی در فاضلاب بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه95523مجری 1395/11/011396/06/26تسویه کامل
115بررسی کارایی سیستم ترکیبی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال( هوادهی گسترده ) و بیوفیلتر در حذف آنتی بیوتیک¬¬های¬ آموکسی سیلین و سفتریاکسون از فاضلاب بیمارستان فارابی کرمانشاه در سال 139595613مجری 158311395/12/201396/08/14تسویه کامل
116بررسی کارایی فرآیند الکتروفتوکاتالیستی با الکترودهای NiTiO2-NT/AC-PTFE فعال شده با منبع نور فرابنفش در حذف آموکسی‌سیلین از فاضلاب‌ بیمارستانی96047مجری 91396/05/031397/05/03تسویه کامل
117ارزیابی میزان باقی‌مانده سموم دیازینون، فوزالن و اندوسولفان در برندهای پرمصرف شیر پاستوریزه و هموژنیزه عرضه‌شده به بازار شهر کرمانشاه (2015)96094منتور(Mentor)- مجری 1396/02/231396/05/20انصراف
118بررسی میزان باقی¬مانده سموم دلتامترین،مالاتیون و پرمترین در آرد و نان توزیع شده کرمانشاه در سال139496095منتور(Mentor)- مجری 1396/02/231396/05/20انصراف
119بررسی میزان تاثیر فرایندهای (پوست کندن ، شستشو و نگهداری در یخچال ) بر کاهش غلظت باقی مانده سموم دیازینون، کلروپایریفوس و آبامکتین در محصول سیب درختی96096منتور(Mentor)- مجری 1396/02/231396/05/20انصراف
120بررسی مشخصات کمی و کیفی پسماند¬های بیمارستانی شهر کرمانشاه در سال 139696104مجری 91396/05/251397/01/24تسویه کامل
121بررسی کارایی فیلتر¬های تنفسی در دسترس عموم در کنترل ذرات معلق هوا96111مجری دوم 1396/05/301397/01/29تسویه کامل
122بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی ، نگرش و عملکرد آرایشگران شهر کرمانشاه نسبت به بیماری های پرخطر قابل انتقال از طریق آرایشگاه ها96146منتور(Mentor)- مجری 1396/06/301396/10/29انصراف
123بررسی میزان تشعشعات امواج الکترومغناطیس در محیط¬های داخلی و بیرونی در مناطق شهری روانسر و اثرات آن بر نشانگر زیستی ملاتونین96169مجری دوم 1396/06/301397/04/27تسویه کامل
124بررسی تأثیر روش پیش‌تصفیه ازن - فراصوت بر حذف مواد آلی از آب‌هایی با کدورت پایین در فرایندهای تصفیه متداول96191مجری 15485, 171521396/07/041397/07/04تسویه کامل
125بررسی حذف آنتی‌ بیوتیک‌های آموکسی سیلین و سیپروفلوکساسین از فاضلاب تصفیه شده بیمارستانی با روش پرسولفات فعال شده با اشعه فرابنفش96215مجری 14512, 148171396/08/011397/04/29تسویه کامل
126بررسی میزان باقیمانده آفت کش های تری آزین در آبمیوه، میوه و سبزیجات سطح شهر کرمانشاه به کمک تکنیک های میکرو استخراج و آنالیز با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا در سال 139696247مشاور علمی وهمکاری دراجراء 106491396/08/101397/02/10تسویه بر اساس پرونده
127ساخت فیلترهای ابرآبدوست و ابر آبگریز جهت جداسازی پیوسته و سریع مخلوط نفت-آب96315مجری 15169, 178581396/09/081397/05/05تسویه کامل
128بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر کارایی حذف آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین و سیپروفلوکساسین با استفاده از فرایند فنتون ناهمگن (نانوذره آهن/ پراکسید هیدروژن) در راکتور ستون حبابی96349مجری 13873, 146921396/09/271397/09/27تسویه کامل
129بررسی میزان حذف آفت کش های دیازینون و 2, 4 -دی کلروفنوکسی استیک اسید و تولید متابولیت های آنها از محلول‌های آبی در فرآیند الکتروفتوکاتالیستی با الکترودهای NiTiO2-NT/AC-PTFE فعال‌شده با منبع نور مریٔی و فرابنفش96381مجری 91396/10/051397/07/30تسویه کامل
130بررسی میزان فلزات سنگین منابع آب آشامیدنی شهر کرمانشاه در سال 97-139696386مجری 134851396/06/221397/06/22تسویه بر اساس پرونده
131ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با کسیت ژیاردیا و تخم آسکاریاس از طریق مصرف سبزیجات خوراکی خام توسط روش QMRA - مطالعه موردی: شهر کرمانشاه96402مجری 11144, 117041396/04/281397/04/23تسویه بر اساس پرونده
132بررسی شاخصهای سلامت استان کرمانشاه طی سالهای 1400-139696453همکاراصلی 1396/08/151397/06/11در دست اجرا
133بررسی حذف فتوکاتالیستی داروی نوروتوکسیکClioquinol از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت های کیتوسان/ZnO و کیتوسان/TiO296476همکار 100581396/12/011397/12/01تسویه کامل
134بررسی میزان فعالیت آنزیمی (دهیدروژناز، اوره‌آز، کاتالاز) و شاخص جوانه‌زنی در مخلوط خاک محل تلنبار پسماند شهر کرمانشاه با نسبت‌های مختلف کمپوست و ورمی کمپوست96489استاد مشاور 1396/12/071397/12/07پایان یافته
135پیگیری 4 ساله افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی همگروهی جمعیتی بیماری‌های مزمن غیر واگیر در شهرستان روانسر طی سالهای 1396 تا 139996506همکار 1396/12/131400/12/12تسویه کامل
136بررسی شرایط فرآیند فشرده‌سازی (پلت کردن) کمپوست تولیدی در کارخانه کمپوست شهر کرمانشاه با استفاده از ملاس چغندر و خاک رس به عنوان ماده چسباننده و اثر آن بر پارامترهای کیفی کمپوست96592استاد مشاور 1397/02/171398/02/17تسویه کامل
137بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با فلزات آهن، کروم، و نیکل بر آسیب شناسی بافتی و شاخص های استرس اکسیداتیو ماهی کپور معمولی و ماهی گلد فیش تحت شرایط آزمایشگاهی در دوره سمیت حاد96593مجری 91397/02/171398/04/10تسویه کامل
138بررسی حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانوکامپوزیت N-TiO2/Al2O3/chitosan96653استاد مشاور علمی 100581397/03/081398/03/08تسویه کامل
139بررسی کارایی فرآیند نانوفتوکاتالیستی TiO2دوپه شده با نیتروژن و سولفور و جفت شده همزمان با MoS2 تحت تابش نور مرئی در حذف دیکلوفناک از محلول های آبی96678استاد مشاور علمی 139801397/03/141398/03/14تسویه کامل
140بررسی کارایی پراکسید هیدروژن با حضور کاتالیست کربن دات برای حذف سبز فنل از محلول آبی97007مجری 91397/05/311398/01/30تسویه کامل
141بررسی اصلاح زیست حسگرهای مبتنی بر فلورسانس جهت شناسایی ژن سرطان سینه 1 (BRCA1) در نمونه¬های سرم به منظور تشخیص سرطان سینه در مراحل آغازی97041مجری 91397/08/071398/10/07تسویه کامل
142بررسی کارایی فرایند فعال سازی پرسولفات با استفاده از اشعه فرابنفش در حذف 2 و 4 دی نیتروفنل از محیط های -آبی97047مجری 91397/05/221398/01/21تسویه کامل
143بررسی حذف آلاینده¬های نو ظهور در آب شهر کرمانشاه با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته97095مجری 14213, 151981397/02/191398/02/10تسویه کامل
144بررسی وقوع محیطی و خطرات بهداشتی ایبوپروفن و متابولیت های آن : یک مرور سیستماتیک97291منتور(Mentor)- مجری 1397/05/201398/05/20مختومه
145بررسی کارآیی فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات (UV/Na2S2O8/Fe2+) برای حذف مالاتیون از محلول های آبی97381مجری دوم 100301397/09/121398/09/12تسویه کامل
146ارزشیابی مبتنی بر الگوی سیپ برگزاری جلسات ژورنال کلاب دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 9797423همکار 105631397/10/011398/09/26تسویه کامل
147بررسی کارایی فرایند فروشویی زیستی در بازیافت فلزات نیکل و لیتیم از پسماند کاربید کلسیم97460مجری 91397/10/111398/10/11تسویه کامل
148طراحی، ساخت و امکان سنجی کاربرد دستگاه تصفیه آب آشامیدنی قابل حمل، با بهره برداری آسان، بدون نیاز به انرژی برق و مواد شیمیایی برای زمان بحران (با تأکید بر زلزله) و شرایط نامتعارف97463مجری دوم 97791397/10/141398/10/14تسویه کامل
149بررسی کارایی بیوفیلتر با بستر مبتنی بر مخروط کاج درحذف بخارات تولوئن از جریان هوای97520همکار 1397/08/051398/08/05پایان یافته
150کاهش محتوای فلزات سنگین کمپوست شهری کرمانشاه با استفاده از فرایند فروشویی زیستی توسط سویه تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیواکسیدانس97592مجری 91397/12/071398/12/07تسویه کامل
151بررسی غلظت PAH در ذرات معلق موجود در هوای شهر کرمانشاه97813همکار 1397/11/171398/10/12در دست اجرا
152بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی گردوغبار در استان کرمانشاه و پتانسیل سمیت آن بر سلول‌های اپیتلیال ریه انسان97866همکار 102381397/01/051397/11/29تسویه کامل
153بررسی کارایی فتوکاتالیستی نانو ترکیب WO3-Fe3O4 / اکسید گرافن در حذف آفت¬کش دیازینون از محلول¬های آبی97943مجری 1397/12/251398/12/25تسویه کامل
154بررسی کاهش سمیت محلول آفت¬کش¬های دیازینون و 2, 4 دی تصفیه شده با فرآیند الکتروفوتوکاتالیست با الکترودهای NiTiO2-NT/AC-PTFE فعال‌شده با منبع نور فرابنفش و مرئی بر جلبک کلرلا ولگاریس97944مجری 91397/12/251397/08/26تسویه کامل
155بررسی تجزیه فتوکاتالیستی ایبوپروفن با استفاده از هیبرید CUS Fe3O4 - / گرافن از محلول¬های آبی980115مجری 1398/05/151399/05/15تسویه کامل
156مقایسه کارایی سیستم هوادهی گسترده سیکل متناوب با سیستم هوادهی گسترده سیکل متناوب با بستر متحرک در تصفیه آبهای سطحی آلوده به منظور استفاده مجدد980116مجری 91397/05/171398/05/15تسویه کامل
157بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در برخی از سبزی های کشت شده در شهر کرمانشاه در سال98-1397980121مجری 137491398/02/181399/02/18تسویه بر اساس پرونده
158تعیین بار اقتصادی منتسب به مرگ ناشی از مواجهه با ذرات ریز هوا (PM2.5) در شهر کرمانشاه طی سال 1396980126مجری 156671398/02/181399/02/18تسویه بر اساس پرونده
159سنتز نانو ساختار لایه نازک اکسید تیتانیوم - مس و کارایی آن در حذف آنتی‌بیوتیک‌ سیپروفلوکساسین از آب980208مجری 1398/06/121399/06/12در دست اجرا
160توسعه کامپوزیت ایده¬ال فرایند کاتالیستی فنتون ناهمگن و کاربرد آن در حذف آنتی¬بیوتیک¬ها از محلول¬های آبی980209مجری 1398/06/121398/03/21در دست اجرا
161ارزیابی اثر ذرات معلق ریز هوا (PM2.5) بر شاخص های سلامت کودکان زیر 5 سال در 25 شهر منتخب ایران980310همکار 1398/07/241399/01/25در دست اجرا
162بررسی حذف کروم شش ظرفیتی و کاربامازپین از محلولهای آبی و گندزادیی همزمان آن با استفاده از فرایند ترکیبی کاویتاسیون هیدرودینامیکی/پرسولفات/فتوکاتالیست (Photocatalyst/PS/HC)980349همکار 163961398/05/051399/07/03تسویه کامل
163بررسی نوع، بارگذاری جرمی، تخمین میزان مصرف و اپیدمیولوژی فاضلاب داروهای غیر مجاز در فاضلاب و آب های سطحی استان¬های غربی ایران (مطالعه موردی: سنندج، کرمانشاه و همدان)980555استاد مشاور علمی 114171398/07/031399/07/03تسویه کامل
164فروشویی زیستی فلزات لیتیم، روی و مس از پسماند کاربید کلسیم با استفاده از سویه های قارچی آسپرژیلوس نیجر و آسپرژیلوس فومیگاتوس980715همکار 1398/09/091399/09/09تسویه کامل
165تاثیر مصرف ترامادول بر سطح متوسط تریس الیمنت های مس، منگنز، روی، آهن و کلسیم در ادرار افراد مصرف کننده ترامادول در شهر کرمانشاه980900همکار 1398/11/071399/11/07تسویه کامل
166ارزیابی اثر متقابل فلزات سنگین سرب و کادمیوم با فلزات ضروری (روی، مس، کلسیم و آهن) در ادرار افراد اپیومی و مقایسه آن با افراد سالم در شهر کرمانشاه980901همکار 14482, 175371398/11/071399/11/07تسویه کامل
167بررسی عوامل موثر بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از بیماری لیشمانیازیس بر اساس مدل BASNEF در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های زلزله زده سرپل ذهاب و قصرشیرین در سال 1397980932استاد مشاور علمی 100581398/10/161399/03/15تسویه کامل
168بررسی میزان حذف میکروپلاستیک ها در طول تصفیه خانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال980952استاد مشاور علمی 1398/11/211399/11/21تسویه کامل
169هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای در بافت چربی سینه زنان مبتلا به سرطان سینه در استان کرمانشاه980993مجری 1398/12/041400/12/03در دست اجرا
170مرور نظامند تخریب سونوشیمیایی آفتکشها در محلول آبی: تأثیر پارامترهای عملیاتی و مسیر تخریب981011مجری اول 151911398/12/071399/06/03در دست اجرا
171بررسی کارایی سیستم اکسیداسیون پیشرفته ترکیبی ZnO/g-C3N4@MOF/Persulfate تحت تابش نور مرئی در حذف متادون از محلولهای آبی981015همکار 179961398/12/121400/02/06تسویه کامل
172تعیین سمیت ترامادل هیدروکلراید در ماهی مدل آزمایشگاهی در حضور نانوذرات تیتانیوم دی اکسید981022همکار 1398/12/171399/12/17تسویه کامل
173بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف آرسنیک از محلول¬های شور990065استاد راهنما 1399/02/031399/12/28تسویه کامل
174مرور نظامند اثر التهابی میکروپلاستیک ها بر ماهی ها990082مجری اول 154361399/02/081399/08/03تسویه کامل
175بررسی تعداد، اندازه و تنوع میکروپلاستیک های موجود در آب و رسوبات رودخانه قره سو از سراب روانسر تا ورودی به رودخانه گاماسیاب در 1398990094همکار 1399/02/101400/02/09تسویه کامل
176بررسی میزان و نوع آلودگی میکروپلاستیک در ماهی های موجود در رودخانه قره سو از سراب روانسر تا رودخانه گاماسیاب در سال 1398990123همکار 176761399/02/231400/02/22تسویه کامل
177بررسی کارایی سیستم تلفیقی اولتراسوند -کاتالیست در حذف سموم از آب990164مجری 171821399/03/121400/03/11تسویه بر اساس پرونده
178بررسی کارایی پرسولفات فعال سازی شده با نانوکامپوزیتهای مغناطیسی WO3- g-C3N4 و SnS2-GO در حذف دیازینون از محلولهای آبی990257استاد راهنما 17885, 181451399/05/121400/11/12تسویه کامل
179ساخت حسگر فلورسانس بر پایه ی نقاط کربنی برای اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های آب990305مجری 1399/04/241400/04/23در دست اجرا
180بررسی عملکرد فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه بیسموت تقویت شده در تخریب آنتی بیوتیک کلوگزاسیلین تحت تابش نور مرئی990466مجری اول 1399/06/111400/06/10در دست اجرا
181بررسی الکتروشیمیایی ذخیره هیدروژن نانوکامپوزیت تهیه شده از کربن فعال بیتومین / اکسید فلزات (مس؛ آهن، قلع) سنتز شده به روش شیمی سبز990483مجری اول 1399/06/161400/03/13تسویه کامل
182بررسی ذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدروژن با استفاده از نانوکمپوزیت های تهیه شده با روش شیمی سبز990548مجری اول 161871399/07/051400/07/04تسویه بر اساس پرونده
183بررسی میزان، نوع و شکل میکروپلاستیک‌ها در خوراک کنسانتره دام، طیور و ماهی‌های عرضه شده در شهر کرمانشاه در سال 1399990558استاد راهنما 1399/07/061400/07/05تسویه کامل
184بررسی میزان انتقال دی اتیل فتالات و بیس فنل  از بطریها ی یکبار مصرف مخصوص نوشیدنی ها و مواد غذایی بر اساس شرایط مختلف دمایی و استفاده مجدد از آنها در ایران- ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیرسرطانزایی990598همکاراصلی 1399/07/191400/07/18در دست اجرا
185مقایسه غلظت فلزات ضروری و غیرضروری در کودکان مبتلاء به اوتیسم و کودکان سالم: مرور سیستماتیک و متاآنالیز990664مجری دوم 1399/08/121401/02/11در دست اجرا
186بررسی ارتباط قرار گرفتن در معرض دود ثانویه سیگار با غلظت فلزات سنگین در خون زنان و کودکان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز990665همکار 1399/08/121401/02/11تسویه کامل
187مرور سیستماتیک و متاآنالیز سطح سرب خون در بین مصرف کنندگان اپیوم در ایران990692همکاراصلی 165231399/11/241400/11/23تسویه کامل
188ارزیابی میکروپلاستیک های موجود در ماهی و تعیین سمیت ناشی از آن ها در رت: منطقه مطالعاتی، رودخانه قره سو کرمانشاه990752مجری اول 173241399/10/021400/10/01در دست اجرا
189مروری نظام مند برکارایی فرآیند فتوفنتون در تجزیه ی آموکسی سیلین از محیط های آبی990753منتور(Mentor)- مجری 182491399/10/021400/10/01در دست اجرا
190بررسی میزان کلروفنل ها در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه به روش میکرواستخراج فاز مایع و مشتق سازی همزمان و آنالیز با کروماتوگرافی گازی─ آشکار ساز ربایش الکترون990881همکاراصلی 179221399/10/151400/10/14تسویه کامل
191بررسی میزان پارابن ها در مواد آرایشی و بهداشتی داخلی و خارجی عرضه شده در سطح شهر کرمانشاه990882همکاراصلی 181861399/11/151400/11/14تسویه کامل
192بررسی میزان، نوع و شکل میکروپلاستیک‌ها در عرقیات گیاهی عرضه شده در شهر کرمانشاه990926مجری اول 1399/12/021400/12/01تسویه کامل
193بررسی تاثیر تثبیت با آهک بر کیفیت میکروبی لجن دفعی تصفیه خانه های فاضلاب شهری4000162مجری اول 1400/03/221401/01/19در دست اجرا
194مرور سیستماتیک مواجهه تنهایی و همزمان نانوذرات اکسید روی و نانوذرات اکسید مس در موجودات آبزی4000184همکار 1400/03/251401/03/25در دست اجرا
195بررسی پارامترهای عملکردی و کینتیکی و اثر مهارکنندگی سوبسترا در بیوفیلتر با بستر مخروط کاج و کمپوست در حذف بخارات تولوئن از جریان هوای آلوده4000230استاد مشاور 1400/04/131401/02/10تسویه کامل
196بررسی تاثیر روش‌های مختلف دم کردن چای بر غلظت فلزات سمی (کادمیوم، سرب و آرسنیک)، آلومینیوم و فلوئور و ارزیابی خطر بهداشتی این عناصر در چای‌های سیاه پرمصرف در کرمانشاه4000363استاد راهنما 1400/06/171401/06/17تسویه کامل
197بررسی سطح فلزات ادراری با کمک تکنیک میکرواستخراج پخشی در ارتباط با سن، جنس، شغل، و عادت های سیگار کشیدن در افراد مصرف کننده کانابیس و ترامادول در غرب ایران4000370استاد مشاور 1400/06/221402/06/12در دست اجرا
198بررسی میزان ترکیبات BTEX در خون کارگران شاغل در پمپ بنزین¬های سطح شهر کرمانشاه با استفاده از تکنیک میکرواستخراج بر پایه حلال اتکتیک عمیق و آنالیز با دستگاه HPLC-UV4000459همکاراصلی 1400/07/271401/07/27در دست اجرا
199بررسی سمیت انفرادی و ترکیبی نانومواد ساخته شده توسط انسان در موجودات زنده بوم سازگان های آبی و پیامدهای احتمالی آن ها در زنجیره غذایی4000503همکار 1400/08/081403/07/23در دست اجرا
200مرور نظامند بررسی آلودگی هورمون های استروئیدی در ماهیها4000522مجری 167921400/11/171401/05/14تسویه بر اساس پرونده
201ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد رانندگان تاکسی و مسافرکش های شخصی داخل شهری و بین شهری استان کرمانشاه (بر اساس روش خود اظهاری) راجع به انجام طرح فاصله گذاری اجتماعی و اقدامات بهداشت فردی و محیطی پیشگیرانه در زمان شیوع بیماری کووید نوزده4000772همکاراصلی 1401/02/051402/02/05در دست اجرا
202بررسی دانش، نگرش و عملکرد شاغلین ادارات دولتی و خصوصی استان کرمانشاه درباره انجام اصول اساسی پیشگیرانه مقابله با کرونا ویروس (گندزدایی و ضدغونی، تجهیزات حفاظت فردی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی) در محیط کار4000830همکاراصلی 1401/03/031402/03/03در دست اجرا
203ارزیابی دانش، نگرش و رفتار شاغلین نانوایی های استان کرمانشاه درباره انجام اقدامات بهداشتی ( فردی و محیطی) و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای پیشگیری از کووید 194000831همکاراصلی 1401/03/031401/08/29در دست اجرا
204ارزیابی کارایی ذخیره الکتروشیمیایی هیدروژن در نانوساختارهای اسپینلی تهیه شده به روش شیمی سبز4000863مجری اول 1400/12/151401/12/15در دست اجرا
205بررسی کیفی پسماندهای خطرناک صنعتی تولید شده شهرکهای صنعتی شهر کرمانشاه با استفاده از نرم افزار GIS4000912همکاراصلی 1401/01/141402/01/09در دست اجرا
206بررسی وضعیت جمع آوری، دفع نهایی پسماند جامد صنعتی خطرناک تولیدی در شهرکهای صنعتی شهر کرمانشاه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی4000913همکاراصلی 1401/01/141402/01/09در دست اجرا
207وضعیت کمی پسماندهای خطرناک صنعتی تولید شده در صنایع شهر کرمانشاه و پراکنش آن در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی:(GIS)4000914همکاراصلی 1401/01/141402/01/09در دست اجرا
208ارزیابی کارایی سیستم فرایند اولتراسوند در حذف آلاینده های نو ظهور از آب4000945مجری اول 1401/01/221402/01/22در دست اجرا
209مروری بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته برای حذف استرهای فتالات (PAEs )در ماتریس های آبی4010061منتور(Mentor)- مجری 1401/02/101401/08/05در دست اجرا
210بررسی کارایی فروشویی زیستی یک مرحله‌ای در بازیافت فلزات روی، مس، باریوم، نیکل و لیتیم از پسماند کاربید کلسیم با استفاده از باکتری اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس و اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس4010230مجری دوم 16541, 180751401/04/251402/04/25در دست اجرا
211مطالعه همگروهی جمعیتی بیماریهای غیرواگیر در شهرستان روانسر (فاز پیگیری سال پنجم و ششم)4010250مشاور 1400/07/011401/12/26در دست اجرا
212بررسی مقایسه ای میزان کارایی حذف میکروپلاستیک در سیستم های برکه تثبیت، لجن فعال و نیزار مصنوعی در تصفیه خانه های فاضلاب اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین4010303استاد مشاور 1401/05/231402/05/23در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Kinetic evaluation and process performance of a fixed film bioreactor removing phthalic acid and dimethyl phthalat9ISI2009/08/15 2.975 97047, 96047, 96593, 96104, 96381, 97041, 97007, 97944, 97460, 980116, 97592
2effects of process factors on biological activity of granular sludge grown in an UASFF bioreactor1345ISI 1.663
3Response surface analysis of effects of hydraulic retention time and influent feed concentration on performance of an UASFF bioreactor1625ISI 2.433
4تاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر آگاهی نگرش و عملکرد متصدیان تهیه توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه1633index copernicus
5response surface analysis and statistical modeling of ...2372ISI 1.412
6بررسی کارایی سیستم های اکسیلاتور و پولساتور در حذف آلاینده ها از آب آشامیدنی2391ایندکس نشده
7مقایسه اقتصادی روش استاندارد متد با روش ساده شده E.JURDO جهت اندازه گیری آلکیل بنزن...2404index copernicus
8بررسی کمی و کیفی پسماند شهری کنگاور در سال 13882437index copernicus
9وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام اسلام آباد غرب و نقش برکه های تثبیت در حذف آن2577index copernicus
10میزان مصرف سرانه آب خانگی در شهر خرم آباد2836index copernicus
11مقایسه تاثیر دی کلروایزوسیانورات سدیم و هیپو کلریت سدیم بر باکتری های گرم منفی2837index copernicus
12روند تغییرات ترکیبات نیتروژنه در برکه های تثبیت فاضلاب2838index copernicus
13influence of process and operational factors on a sequencing batch reactor (SBR) performance treating stimulated dairy wastewater2945علمی پژوهشی
14 مقدار نیترات و نیتریت در سبزیجات و صیفی جات مصرفی شهر کرمانشاه سال 13892977ایندکس شده3
15ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقد کننده های مختلف3088ایندکس نشده
16the comparison of parasite eggs and protozoan cysts of urban raw wastewater and efficiency of various wastewater treatment systems to remove them 3100ISI 2.203
17performance comparison of activated sludge systems with conventional and extended aeration in removal of protozoan ...3297scopus
18تولید ورمی کمپوست در مقیاس خانگی با کرم خاکی 3366ایندکس شده3
19simultaneous preconcentration and determination of 2/4-d alachlor and atrazine in aqueous ...3467ISI 2.733
20performance of conventional activated sludge to remove nitrogen compounds from tomato factory wastewater 3476ایندکس شده3
21the efficiency of iron and manganese removal from groundwater using tower aeration3477ایندکس شده3
22بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام شهرهای استان کرمانشاه3609ایندکس شده3
23بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه 3622ایندکس شده3 89027
24بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم 2-4- دی کلرو فنوکسی استیک اسد از محیط های آبی 3623index copernicus
25measurement of heavy metals concentration in drinking water from source to consumption site in kermanshah-iran3661scopus 90173
26application of dispersive liquid -liquid microextraction based on solidification of floating organic drop for simultaneous determination of alachlor and atrazine in aqueous samples3682ISI 2.733
27مقایسه کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری3685علمی پژوهشی
28بررسی تاثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه3837علمی پژوهشی 85 87055
29domestic scale vermicomposting for solid waste management3891علمی پژوهشی 2
30determination of organophosphorous pesticides in summer crops using ultrasound-assisted solvent extraction followed by dispersive liquid-liquid microextraction based on the solidification of floating organic drop4257ISI 342.738 91114
31dispersive liquid -liquid microextraction followed by high-perfrmance liquid chromatography-ultraviolet detection to determination of opium alkaloids in human plasma4348ISI 852.947
32evaluation of pesticide residues 2,4-d atrazine and alachlor concentration in drinking water well of mahidasht district-kermanshah iran 2010-20114502scopus 23
33physicochemical quality of drinking water of kermanshah province4608ایندکس شده3 15
34بررسی میزان حذف مواد آلی طبیعی از آب با استفاده از سیستم زادیش با هوا4613ایندکس شده3
35a systematic review of radon investigations related to public exposure in iran4648ISI 150.333 90188
36determination of ultra traces of lead in water samples after combined solid-phase extraction - dispersive liquid-liquid microextraction by graphite furnace atomic absorption spectrometry5075ISI 101.467
37بررسی کارایی سیستم بیوفیلمی با بستر مستغرق در حذف مواد آلی کدورت و کل جامدات معلق از فاضلاب بیمارستانی 5091ایندکس شده3 12
38کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری5137ایندکس شده3 18
39بررسی کارایی پامیس پودری در حذف سرب از محیط های آبی مطالعه ایزوترم و سینتیک واکنش 5285scopus 23 91106
40بررسی میزان نیتریت و نیترات صیفی جات و سبزیجات کشت شده در دشت های جنوبی و شرقی کرمانشاه در سال 13905374ایندکس شده3 3
41بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر در منابع آب و روش های کنترل آن 5405scopus
42a survey on nitrogen and phosphor compound variation processes in westewater stabilization ponds 5416ISI 230.462 90038
43Determination of Fenvalerate in Tomato by Ultrasound-Assisted Solvent Extraction Combined with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction5480ISI 0.794 91221
44removal of diazinon and 2/4-dichlorophenoxy-acetic acid (2/4-d) from aqueous solutions by granular- activated carbon 5488ISI 0.852 91083
45a comparison between extended aeration sludge and conventional activated sludge treatment for removal of linear alkylbenzene sulfonates (case study: kermanshah and paveh wwtp) 5518ISI 0.852
46natural airborne dust and heavy metals : a case study for kermanshah western iran (2005-2011)5580ISI 0.576 90188
47environmental health challenges of kermanshah province during 13 years period (2000-2012) 5759Chemical Abstract 91341
48بررسی میزان کلیفرم کل کلیفرم گرماپای و کلر باقی مانده آب استخرهای شنای سرپوشیده شهر کرمانشاه در سال های 1388-905809ایندکس شده3 90172
49غلظت و دوز ناشی از گاز رادن و تورون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 13915818ایندکس شده3 92332
50the measurement of nitrite and nitrate contents of tomato from the vast plain of kermanshah state of iran 5822Chemical Abstract
51تاثیر زمان ماند و دما بر کارایی سیستم برکه ی تثبیت در تصفیه فاضلاب نفت 5825Chemical Abstract 89027
52بررسی کارایی سیستم اسمز معکوس در حذف سرب کادمیوم کروم و روی از آب ورودی دستگاه های دیالیز 5856scopus 91462
53simultaneous setermination of imidacloprid and diazinn in apple and pear samples using sonication and dispersive liquid-liquid microextraction 6038ISI 2.468 93358
54air quality and variations in pm pollutant concentration in western iran during a four - year period (2008-2011) kermanshah - a case study 6039scopus
55کیفیت هوای شهر کرمانشاه از نظر وقوع پدیده ریزگرد با تاکید بر آلاینده پی ام 10 1392-13906147ایندکس شده3
56Trace analysis of some organophosphorus pesticides in rice samples using ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction and high-performance liquid chromatography6202ISI 2.594
57influence of dust streams on the 222rn and 220rn activities in the lower atmosphere in kermanshah iran 6276Chemical Abstract 91222
58evaluating efficiency of h2o2 on removal of organic matter from drinking water 6283ISI 0.988
59Oxidation of aniline with photo-Fenton advanced oxidation process from aqueous solutions in batch reactor6333Chemical Abstract1394/02/01 2
60Removal of Hexavalent Chromium from Aqueous Solution by Powdered Scoria-Equilibrium Isotherms and Kinetic Studies6356scopus1393/12/01 3 94398
61Determining Parasite Presence in Raw Municipal Wastewater by Bailenger Method in Kermanshah, Iran6374ISI1394/09/10 40.912 88091
62Trace determination of lead in lipsticks and hair dyes using microwave-assisted dispersive liquid–liquid microextraction and graphite furnace atomic absorption spectrometry6375ISI1394/07/0110.1111/ics.1222151.377 93185
63بررسی کارایی لجن فعال با بستر ثابت مستغرق در حذف فسفر و ترکیبات نیتروژنه6508ISC1394/03/20 3
64ارزیابی عملکرد راکتور بیهوازی بافل دار در تصفیه فاضلاب کارخانه خمیر مایه6512ISI1394/02/20 2.637 91082
65adsorptive removal of methylene blue from aqueous solutions by pumice powder: process modeling and kinetic evaluation6527ISI1394/03/20 51.258
66بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف مجموع کلیفرم ها و باکتری های هتروتروف از آب سطحی6553ISC1394/01/01 1 91069
67Ratio variations of soluble to total organic matters at different units of a full scale wastewater integrated stabilization pond6567scopus1394/02/01 5 91223
68بررسی تأثیر پساب‌های فاضلاب شهری و صنعتی بر تغییرات میزان کروم و وانادیوم در بافت عضله ماهی لوتک (Cyprinionmacrostomum) و نازک (Chondrostomaregium) در رودخانه قره‌سو کرمانشاه (1392)6601علمی پژوهشی1393/12/06 4
69Removal of nitrogen and phosphorus from municipal wastewater using intermittent cycle moving bed biofilm reactor (ICMBBR)6717Chemical Abstract1394/04/21 6
70Process modeling and optimization of biological removal of carbon, nitrogen and phosphorus from hospital wastewater in a continuous feeding & intermittent discharge (CFID) bioreactor6720ISI1394/04/1510.1007/s11814-014-0365-z71.166 90260
71Removal of organic matter from municipal wastewater using ICMBBR(intermittent cycle moving bed biofilm reactor)6751Chemical Abstract1394/05/27 8 91463
72Evaluation of electrocoagulation process performance with anionic polyelectrolit in the removal of Mn (II) and Fe (II) from surface water -application of response surface methodology (RSM)6752scopus1394/04/21 6 91069
73Trace determination of heavy metals in farmed trout fish using dispersive liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic drop and graphite furnace atomic absorption spectrometry6774ISI1394/04/0310.1039/C5AY00897B151.821 93032
74Organochlorine pesticides residue in breast milk: a systematic review6799pubmed1394/04/16 0
75Comparison of Parasitic Contamination in a Society Based on Measurement of the Domestic Raw Wastewater Pollution and Clinical Referrals6806Chemical Abstract1394/05/10 4
76Survey of electrocoagulation process Performance (with iron-rod electrode) in treatment of drinking water- case study: Kermanshah Soleymanshah dam6810Chemical Abstract1394/05/08 8 91069
77Assessment and risk, safety, health and environmental management of on shore drilling machines of National Iranian Drilling Company with the method of ‘William Fine7031Chemical Abstract1394/03/13 3
78بررسی کارایی سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با سیکل متناوب(ICEAS)در حذف همزمان نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیمارستانی7107ISC1394/05/01 3
79بررسی روند تغییرات غلظت فلزات سنگین آب ورودی به سیستم اسمز معکوس و آب ورودی و خروجی از دستگاه دیالیز بیماران همودیالیزی-مطالعه موردی: بیمارستان های استان کرمانشاه7134ISC1394/06/01 4
80Determination of Bisphenol A in Food and Environmental Samples Using Combined Solid-Phase Extraction–Dispersive Liquid–Liquid Microextraction with Solidification of Floating Organic Drop Followed by HPLC7387ISI1395/03/12DOI 10.1007/s12161-015-0357-662.167
81A Survey of Parasitic Contamination in Qasr-e-Shirin Raw Wastewater: the Role of a Constructed Wetland in Removing Contamination7389ایندکس نشده1394/03/15 1
82Review of Heavy Metal Concentrations in Iranian Water Resources7390ایندکس نشده1394/03/01 1
83ارزیابی تاثیر آموزش با پیگیری دوساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیدیه مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرماتنشاه7391علمی پژوهشی1393/05/11 1
84RADON MEASUREMENT IN DRINKING WATER AND ASSESSMENT OF AVERAGE ANNUAL EFFECTIVEDOSE IN THE WEST REGION OF IRAN7393ISI1394/07/09 10b0.378 91457
85Dust Level Forecasting and its Interaction with Gaseous PollutantsUsing Artificial Neural Network: A Case Study for Kermanshah, Iran7394Chemical Abstract1392/10/10DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.5.1.5181
86بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق (PM10)و تعیین شاخص کیفیت هوا در شهر کرمانشاه از سال 1384 تا 13917395علمی پژوهشی1393/03/11 1
87Treatment of Textile Wastewater by Inorganic Coagulants7396Chemical Abstract1394/07/09 10
88Essential and toxic heavy metals in cereals and agricultural products marketed in Kermanshah, Iran, and human health risk assessment7397ISI1394/08/1010.1080/19393210.2015.1099570 0.88 91220
89Chemical and microbial quality of water in different pretreatment stages and input water to dialysis devices: a case study on comparison with AAMI Standard, Iran7683Chemical Abstract1394/10/18 1
90Statistical analyses, modeling and optimization of total coliform and heterotrophic bacteria removal from surface water by electro coagulation process and anionic polyelectrolyte7688Chemical Abstract1394/10/11 19
91کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در تصفیه آب سطحی با استفاده از الکترود آلومینیوم7689ISC1394/10/11 6 91069
92Combination of counter current salting-out homogenous liquid–liquid extraction and dispersive liquid–liquid microextraction as a novel microextraction of drugs in urine samples7800ISI1394/11/1210.1016/j.jchromb.2016.01.031 2.729 94119
93Fluctuation of organic substances, solids, protozoan cysts, and parasite egg at different units of a wastewater integrated stabilization pond (full scale treatment plant): a case study, Iran7820ISI1394/12/1110.1080/19443994.2014.997294111.173 94033
94Comparing operational cost and performance evaluation of electrodialysis and reverse osmosis systems in nitrate removal from drinking water in Golshahr, Mashhad7821ISI1394/12/11 121.173 92017, 94033
95Modeling and Statistical Analysis of Malachite Green Dye Removal from Aqueous Solutions by Activated CarbonPowder Prepared from Pine Bark (Modified by Sulfuric Acid) - Application of Response Surface Methodology7832Chemical Abstract1394/10/10 1 94278
96مطالعه سینتیک واکنش و ایزوترم های جذب رنگ متیلن بلو بوسیله پوکه معدنی طبیعی از محیطهای آبی7844ISC1394/10/11 5
97Preparation of the activated carbon from India shrub wood and their application for methylene blue removal: modeling and optimization7860ISI1394/12/11 131.173 92014
98Solar degradation of malachite green using nickeldoped TiO2 nanocatalysts7898ISI1395/02/1010.1080/19443994.2015.1033764211.173 93256
99Evaluating the efficiency of electrochemical process in removing COD and NH4-N from landfill leachate7907ISI1394/12/10 151.173 92042, 95097
100شیوع هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در آرایشگران استان کرمانشاه (90-1387)8084index copernicus1394/12/11 7
101Preparation of multi-walled carbon nanotube-doped TiO2 composite and its application in petroleum refinery wastewater treatment8126ISI1394/04/1010.1080/19443994.2015.1067165311.173
102Prevalence of entrotoxigenic Escherichia coli strains in hospital wastewater treatment plant-A case study in Iran8148Chemical Abstract1395/01/11 2 93121
103Physical and chemical analysis of vermicomposting characteristics derived from food wastages-A case study8151Chemical Abstract1395/01/11 2
104THE EVALUATION OF SAFETY, HEALTH, AND ENVIRONMENTAL RISKS IN WASTE UNIT OF IMAM REZA HOSPITAL IN KERMANSHAH BASED ON WILLIAM FINE'S METHOD8156scopus1394/12/11 1 94389
105APPLICATION OF PHRAGMITES AS A BIOSORBENT FOR REMOVAL OF ACID BLUE193 FROM WASTEWATER: KINETICS, EQUILIBRIUM, AND THERMODYNAMIC STUDIES8157scopus1394/12/11 1 92005
106THE PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASE AND ITS RELATION WITH WEATHER CONDITION AND AIR POLLUTANTS DURING A PERIOD OF SIX YEARS (2006-2011)- A CASE STUDY, KERMANSHAH, IRAN8180scopus1394/12/15 1 90166
107Application of Response Surface Methodology for Efficiency Analysis of Strong Non-Selective Ion Exchange Resin Column (A 400 E) In Nitrate Removal from Groundwater8187scopus1394/12/15 1
108Parameters effecting on photocatalytic degradation of the phenol from aqueous solutions in the presence of ZnO nanocatalyst under irradiation of UV-C light8193ISI1394/09/10 special d0.201
109Simultaneous Degradation and Adsorption of Cyanide Using Modified Fly Ash and TiO2/UV8480Chemical Abstract1394/06/11 3
110Response surface methodology (RSM) and its application for optimization of ammonium ions removal from aqueous solutions by pumice as a natural and low cost adsorbent8598ISI1395/04/0110.1515/aep-2016-001820.919
111Evaluation of the environment, health and safety (EH&S) state of laboratories at the Environmental Health Department, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, 20158616ایندکس نشده1395/02/06 2 95125
112EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF ACUTE POISONINGS CAUSED BY CONSUMING VARIOUS CONTAMINATED FOOD, CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL SUBSTANCES RECORDED BY IMAM KHOMEINI HOSPITAL OF KERMANSHAH DURING 4 YEARS (2009-2012)8699ISI1395/01/13 20.154
113EVALUATING THE PERFORMANCE OF INORGANIC COAGULANTS (POLY ALUMINUM CHLORIDE, FERROUS SULFATE, FERRIC CHLORIDE AND ALUMINUM SULFATE) IN REMOVING THE TURBIDITY FROM AQUEOUS SOLUTIONS8730scopus1395/03/12 2
114RISK ASSESSMENT BASED ON THE ANALYSIS OF ERROR FORMS AND EFFECTS IN A HOSPITAL IN THE CITY OF KERMANSHAH-20148748scopus1395/03/12 2
115The comparison of the effectiveness of newly market disinfectants with commonly used disinfectants in Iran in reducing hospital infections index- a case study: Kermanshah hospitals (2015)8767ISI1395/01/13 20.154 93123
116A comparative study of heavy metals concentration of surface soils at metropolis squares with high traffic- a case study: Kermanshah, Iran(2015)8768ISI1395/01/13 20.154 93366
117EVALUATING THE EFFECT OF PEELING, WASHING AND STORING IN THE REFRIGERATOR PROCESSES ON REDUCING THE DIAZINON, CHLORPYRIFOS AND ABAMECTIN PESTICIDE RESIDUE IN APPLE8769scopus1395/03/12 2 94229
118EVALUATING THE EFFECT OF DUST PHENOMENON ON RESPIRATORY DISEASE AND DEATH FROM CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASE IN KERMANSHAH (2008-2013)8914scopus1395/03/12 2
119Comparative evaluation of parasitic removal in municipal wastewater using constructed wetland and extended aeration–activated sludge system in full scale: Kermanshah province, Iran8982ایندکس نشده1395/03/12 1 88091
120The isotherm and kinetic study of nickel and chromium adsorption by pumice powder from aqueous environments8983ایندکس نشده1395/03/12 1
121A Study of Public and Local Noise Level in Wards of A State Hospital in Kermanshah9087scopus1395/04/11 5 95174
122Qualitative and Quantitative Survey of Waste Management System Case Study: Qods Hospital, Paveh-Iran (2015)9088scopus1395/04/11 5
123Modeling and kinetic evaluation of intermittent aeration bioreactor with continuous flow in hospital wastewater treatment9109scopus1395/07/10 4
124Which is better for optimizing the biosorption process of lead – central composite design or the Taguchi technique?9123ISI1395/06/11DOI: 10.2166/wst.2016.31861.064 95097
125Batch and column studies for the adsorption of chromium(VI) on low-cost Hibiscus Cannabinus kenaf, a green adsorbent9303ISI1395/08/11http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2016.09.022 2.848
126The Influence of Internal Wall and Floor Covering Materials and Ventilation Type on Indoor Radon and Thoron Levels in Hospitals of Kermanshah, Iran9307ISI1395/07/10DOI: 10.5812/ircmj.25292100.676
127EVALUATING THE EFFECT OF METEOROLOGICAL PARAMETERS (HUMIDITY, TEMPERATURE, WIND SPEED AND PRESSURE) ON THE DUST PHENOMENON - CASE STUDY: KERMANSHAH, IRAN (2008-2012)9310scopus1395/06/11 3 93189
128EFFECT OF OPERATIONAL PARAMETERS ON REMOVAL OF CHROMIUM BY LOW-COST ADSORBENT: A REVIEW9349Chemical Abstract1395/07/10 5 93398
129Effects of air pollution caused by particulate matter (pm10) on tourism industry and road accidents- case study: Kermanshah, Iran (2008-2013)9639ISI1395/09/11 5s0.15 95074
130A review of available techniques for determination of nano-antimicrobials activity9795ISI1395/10/12 10.857
131SURVEY OF EFFECTIVE PARAMETERS ON EFFICIENCY OF SCORIA AS A LOW COST ADSORBENT FOR REMOVAL OF NITRATE FROM AQUEOUS SOLUTION9817scopus1395/09/11 4 93320
132INVESTIGATING THE EFFECT OF FREE ALDEHYDE/PHENOL ANTIBACTERIAL TO CONTROL THE COMMON HOSPITALACQUIRED INFECTIONS INCLUDING PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, ACINETOBACTER, ENTEROCOCCUS9856ISI1394/10/11 2
133POST-TREATMENT OF BAKER’S YEAST WASTEWATER BY COMBINATION OF TWO STAGE SEQUENCING BATCH REACTOR (SBR) AND INTERMEDIATE O3/GAC9857ISI1395/03/12 2 93147
134EVALUATION OF HEAVY METALS (CHROMIUM, NICKEL AND LEAD) IN TOPSOIL OF THE RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL AREA OF KERMANSHAH, IRAN9858ISI1394/10/11 s2 93366
135A commentary on microbial cellulose9882ایندکس نشده1395/03/12 1
136KINETIC MODELING OF FULL SCALE CONVENTIONAL ACTIVATED SLUDGE SYSTEM IN BIOLOGICAL LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE REMOVAL9890scopus1395/09/11 4 88092
137THE FREQUENCY OF ENTROTOXIGENIC E.COLI IN MUNICIPAL AND HOSPITAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN WEST OF IRAN9893scopus1395/09/11 93121
138Optimization of reactive black 5 degradation using hydrothermally synthesized NiO/TiO2 nanocomposite under natural sunlight irradiation9990ISI1395/08/11doi: 10.1080/19443994.2016.1149890 1.272
139Evaluation of abamectin, diazinon and chlorpyrifos pesticide residues in apple product of Mahabad region gardens: Iran in 201410043ISI1396/06/1210.1016/j.foodchem.2017.03.120 4.052
140Optimization of a new methodology for trace determination of elements in biological fluids: Application for speciation of inorganic selenium in children’s blood10044ISI1396/03/1210.1016/j.jpba.2017.03.045 3.169 95463
141Photocatalytic performance of chromium-doped TiO2 nanoparticles for degradation of Reactive Black 5 under natural sunlight illumination10091ISI1395/12/1110.5004/dwt.2017.20373 1.272 91083
142Wastewater disinfection using sodium dichloroisocyanate (NaDCC) and sodium hypochlorite (NaOCL): Modeling, optimization and comparative analysis10100ISI1395/12/1110.5004/dwt.2017.2022 1.272 95107
143A systematic review on organochlorine and organophosphorus pesticides content in water resources10106ISI1396/04/10 30.789 95264
144Photocatalytic degradation of Aniline from aqueous solutions under sunlight illumination using immobilized Cr:ZnO nanoparticles10192ISI1396/02/1410.1038/s41598-017-01461-515.228 92018
145Assessment of Thermal Comfort in Hospital Wards of Kermanshah, Iran, based on the Standards10195scopus1396/03/11 2 95383
146Studying the Frequency of Needle Stick Injuries Suffered While Providing Medical Services in a Hospital in Kermanshah, Iran10196scopus1396/01/26 2 95173
147Zika Virus (ZIKV) andWastewater Treatment Plants10238ISI1396/02/25doi: 10.5812/jhealthscope.39789.2 95165, 97866
148Application of high rate integrated anaerobic-aerobic/biogranular activated carbon sequencing batch reactor (IAnA-BioGACSBR) for treating strong municipal landfill leachate10501ISI1396/03/11 4.259
149Continuous sample drop flow-microextraction followed by high performance liquid chromatography for determination of triazine herbicides from fruit juices10649ISI1395/11/13 61.9 96247
150Assessment of Triazine Herbicides Residual in Fruit and Vegetables Using Ultrasound Assisted Extraction-Dispersive Liquid-Liquid Microextraction with Solidification of Floating Organic Drop10650ISI1396/04/20 71.198 95463
151Quantitative microbial risk assessment of Giardia cyst and Ascaris egg in effluent of wastewater treatment plants used for agriculture irrigation – a case study10683ISI1396/03/11 1.631 92127
152Optimization of a methodology for the simultaneous determination of deltamethrin, permethrin and alathion in stored wheat samples using dispersive liquid–liquid microextraction with solidification of floating organic drop and HPLC-UV10875ISI1396/06/10 91.362 94324
153Evaluation of cadmium and lead levels in fillet marine fish (Otolithes ruber and Lutjanus johni)‑from Persian Gulf11007ISI1396/05/10 4
154Biodiesel production from sunflower oil using electrochemical reaction as a green, low-cost and room temperature method: modeling and optimization by RSM11140ISI1396/06/25 1.631 93154
155Synthesis and characterization of barium-doped TiO2 nanocrystals for photocatalytic degradation of Acid Red 18 under solar irradiation11141ISI1396/06/10 1.631
156Effects of loading rate, resin height, and bed volume on nitrate removal from drinking water by non-selective strong anion exchange resin (A400E)11144ISI1396/06/25 1.631 96402
157Dataset on the cost estimation for spent filter backwash water (SFBW) treatment11238pubmed1396/09/10
158SIMULATIONS REMOVAL OF COD AND AMMONIA FROM CARBONATED SOFT DRINK INDUSTRIES WASTEWATER USING A SEQUENCING BATCH REACTOR (SBR)11278scopus1394/12/10 1 95151
159A review on textile wastewater production, characterization, and treatment technologies11347ایندکس نشده1396/03/11 1
160Trend step changes of seasonal and annual precipitation over Kermanshah during a 60-year period using non-parametric methods11502ISI1396/09/10 4 93502
161Simultaneous determination of deltamethrin, permethrin and malathion in stored wheat samples using continuous sample drop flow microextraction followed by HPLC–UV11529ISI1396/12/10 10.536
162Prevalence of the waterborne diseases (diarrhea, dysentery, typhoid, and hepatitis A) in West of Iran during 5 years (2006–2010)11704ISI1396/09/10 6 96402
163Evaluation of short‑term and long‑term effect of health training courses on knowledge, attitude, and practice of food handlers11705ISI1396/09/10 6
164Development of a liquid-phase microextraction based on the freezing of a deep eutectic solvent followed by HPLC-UV for sensitive determination of common pesticides in environmental water samples11739ISI1397/01/10 213.108
165Data on performance of air stripping tower- PAC integrated system for removing of odor, taste, dye and organic materials from drinking water-A case study in Saqqez, Iran11853pubmed1397/03/11
166Data for distribution of various species of fecal coliforms in urban, rural and private drinking water sources in ten years period – A case study: Kermanshah, Ira11912pubmed1397/03/11 -
167Application of carbon dots as efficient catalyst for the green oxidation of phenol: Kinetic study of the degradation and optimization using response surface methodology11913ISI1397/04/15 6.065
168بررسی فراوانی سویه ‫های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک اشریشیاکلی در فاضلاب شهری، بیمارستانی و صنعتی (لبنی و کشتارگاه) شهر کرمانشاه11951علمی پژوهشی1396/06/10 3
169Fluoride and nitrate adsorption from water by Fe(III)-doped scoria: optimizing using response surface modeling, kinetic and equilibrium study11962ISI1397/03/11 30.573
170Data on the effect of geological and meteorological parameters on indoor radon and thoron level- case study: Kermanshah, Iran11977pubmed1397/03/11
171اثر نهادینه شدن دانش تئوریک با اجرای فرایند صحیح کارآموزی در دانشجویان مهندسی بهداشت محیط12149علمی پژوهشی1397/03/11 1
172Removal of heavy metals from wastewater using cost effective method: determining optimal strategic conditions and system modeling using response surface methodology12235ISI1397/01/12 1.383 94445
173Application of downflow anaerobic upflow oxic submerged bio-film reactor (dauosbr) in removing phosphorus, nitrogen, organic matter, turbidity and total suspended solids from hospital wastewater12259ISI1397/03/11 61.334 93049
174Knowledge, attitude and practices of farmers about pesticide use, risks, and wastes; a cross-sectional study (Kermanshah, Iran)12613ISI1397/09/13 4.61
175Application of carbon quantum dots to increase the activity of conventional photocatalysts: A systematic review12620ISI1397/09/10 4.513
176Simultaneous wastewater treatment and biogas production using integrated anaerobic baffled reactor granular activated carbon from baker’s yeast wastewater12621ISI1397/08/12 211.666
177Evaluation of batch and continuous adsorption kinetic models of cadmium from aqueous solutions using sugarcane straw nano-structure absorbent12634ISI1397/02/11 1.383
178The inactivation of fecal coliform using Fe3 O4 @Cu nanocomposite in real wastewater: emphasizing on synergic efect and inactivation mechanisms12701ISI1397/05/08 1.383
179Quantification of the pesticide residues in market pasteurized milk samples using UA-DLLME-SFO method in Kermanshah city, Iran12761ISI1397/08/11 0.292
180Fabrication of high-performance antibiofouling ultrafiltration membranes with potential application in membrane bioreactors (MBRs) comprising polyethersulfone (PES) and polycitrate-Alumoxane (PC-A)12817ISI1397/12/17 3.927
181Toxicological effects of transition metal-doped titanium dioxide nanoparticles on goldfish (Carassius auratus) and common carp (Cyprinus carpio)12818ISI1397/10/11 4.427
182Human health risk assessment for some toxic metals in widely consumed rice brands (domestic and imported) in Tehran, Iran: Uncertainty and sensitivity analysis12864ISI1397/12/10 4.946
183Phenol adsorption on scoria stone as adsorbent - Application of response surface method and artificial neural networks12887ISI1397/10/12 4.513
184Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712898ISI1397/08/10 1015953.254
185Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712899ISI1397/08/10 53.254
186Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712900ISI1397/08/10 1015953.254
187Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712901ISI1397/08/05 53.254
188Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712902ISI1397/08/10 1015953.254
189A new composite of nano zero-valent iron encapsulated in carbon dots for oxidative removal of bio-refractory antibiotics from water12934ISI1397/11/12 5.651
190Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201712999ISI1397/08/05 53.254
191Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201713084ISI1397/08/10 1015953.254
192Removal of parasitic particles, protozoa cysts, and thermotolerant coliforms in the integrated aeration lagoon, case study: Iran13172ISI1397/10/11 1.383 97465
193The reduction of toxic metals of various rice types by different preparation and cooking processes – Human health risk assessment in Tehran households, Iran13183ISI1398/02/25 4.946
194Enhanced photocatalytic inactivation of E.coli by natural pyrite in presence of citrate and EDTA as effective chelating agents: Experimental evaluation and kinetic and ANN models13321ISI1397/11/10
195preconcentration and determination of amoxicillin and ceftriaxone in hospital sewage using vortex assisted liquid phase microextraction based on the solidification of the deep eutectic solvent followed by HPLC–UV13478ISI1397/11/12 21.372
196Functionalized fluorescent carbon nanostructures for targeted imaging of cancer cells: a review13485ISI1397/12/10 45.705 96386
197Advantages and disadvantages of different pre-cooking and cooking methods in removal of essential and toxic metals from various rice types-human health risk assessment in Tehran households, Iran13525ISI1398/04/24 3.974
198A systematic literature review for some toxic metals in widely consumed rice types (domestic and imported) in Iran: Human health risk assessment, uncertainty and sensitivity analysis13566ISI1398/04/10 3.974
199Chitosan modified N, S-doped TiO2 and N, S-doped ZnO for visible light photocatalytic degradation of tetracycline13570ISI1398/04/10 3.909
200Determination of Diazinon, Phosalone and Endosulfan in Raw Milk using Continuous Sample Drop Flow Microextraction Followed by High Performance Liquid Chromatography‒Ultraviolet Detection13593ISI1397/11/12 0.971
201Cadmium(II) removal from aqueous solution by activated carbon of India shrub wood: optimization, equilibrium and kinetic modeling13687ISI1397/12/10 1451.383
202Current advances of carbon dots based biosensors for tumor marker detection, cancer cells analysis and bioimaging13749ISI1398/03/11 7.03 980121
203Simultaneously implement of both weak magnetic field and aeration for ciprofloxacin removal by Fenton-like reaction13873ISI1398/06/10 4.865 96349
204Bioaccessibility analysis of toxic metals in consumed rice through an in vitro human digestion model – Comparison of calculated human health risk from raw, cooked and digested rice13932ISI1398/08/10 5.399
205Evaluation of a zeolite/anaerobic buffled reactor hybrid system for treatment of low bio-degradable effluent13949ISI1398/08/10 4.959 95326
206Fabrication of highly visible active N, S co-doped TiO2@MoS2 heterojunction with synergistic effect for photocatalytic degradation of diclofenac: Mechanisms, modeling and degradation pathway13980ISI1398/08/10 4.561 96678
207Measurement of permethrin, deltamethrin and malathion pesticide residues in the wheat flour and breads and probabilistic health risk assessment: a case study in Kermanshah, Iran14209ISI1398/02/11 131.267
208Photocatalyzed degradation of acid orange 7 dye under sunlight and ultraviolet irradiation using Ni- doped ZnO nanoparticles14213ISI1398/07/09 1.234 92024, 97095
209An experimental study on the influence of zeolite on changes of pH and alkalinity in anaerobic treatment of compost leachate14285scopus1398/07/04 95326
210Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 201714369ISI1398/07/09 43.07
211Biomonitorization of metal ions in the serum of Iranian patients treated with fixed orthodontic appliances in comparison with controls in eastern Iran14482ISI1398/08/10 322.914 980901
212An overview on ultraviolet persulfate based advances oxidation process for removal of antibiotics from aqueous solutions: A systematic review14512ISI1398/07/09 1.234 96215
213Ultrasonic Enhanced Zero-Valent Iron-Based Fenton Reaction for Ciprofloxacin Removal under Aerobic Condition14692ISI1398/09/10 1 96349
214Ultraviolet activated persulfate based AOP for MTBE decomposition in aqueous solution14698ISI1398/06/10 1.234
215Mapping child growth failure across low- and middle-income countries14758ISI1398/10/11 778943.07
216Reclamation of hospital secondary treatment effluent by sulfate radicals based–advanced oxidation processes (SR-AOPs) for removal of antibiotics14817ISI1398/12/10 1533.206 96215
217Fabrication of novel 2D Ag-TiO2/γ-Al2O3/Chitosan nano-composite photocatalyst toward enhanced photocatalytic reduction of nitrate14869ISI1398/11/12 4.784 980488
218Fabrication of durable superhydrophobic nanofibrous filters for oil-water separation using three novel modified nanoparticles (ZnO-NSPO, AlOO-NSPO, and TiO2-NSPO)15169ISI1399/02/12 52.162 96315
219Sonochemical degradation of pesticides in aqueous solution: investigation on the influence of operating parameters and degradation pathway - A systematic review15191ISI1398/11/12 133.049 981011
220Biogenic compound removal from municipal wastewater—modeling and optimizatio15198ISI1399/01/13 1.234 93109, 97095
221Mapping local patterns of childhood overweight and wasting in low- and middle-income countries between 2000 and 201715406ISI1399/02/12 536.13 980628
222Review of microplastic occurrence and toxicological effects in marineenvironment: Experimental evidence of inflammation15436ISI1399/07/10 4.966 990082
223Coupling effect of ozone/ultrasound with coagulation for improving NOM and turbidity removal from surface water15485ISI1399/07/10 3.465 96191
224Zeolite-intermittent cycle moving bed air-lift bioreactor (Zeo-ICMBABR) for composting leachate treatment; simultaneous COD, nitrogen and phosphorous compounds removal15601ISI1399/09/11 2.179 95325
225Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in fish: a review and meta-analysis15637ISI1399/06/11 32.851
226Carcinogenic risks of particulate matter during Middle Eastern dust events and normal days15667ISI1399/06/08 93.572 980126
227Pesticide decontamination using UV/ferrous-activated persulfate with the aid neuro-fuzzy modeling: A case study of Malathion15668ISI1399/08/11 4.972 97152
228Measuring universal health coverage based on an index of effective coverage of health services in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201915786ISI1399/07/10 1025860.392
229The hybrid system successfully to consisting of activated sludge and biofilter process from hospital wastewater: Ecotoxicological study15831ISI1399/09/11 5.647 95613
230The global distribution of lymphatic filariasis, 2000–18: a geospatial analysis15834ISI1399/06/11 921.597
231Occurrence of microplastic particles in the most popular Iranian bottled mineral water brands and an assessment of human exposure15904ISI1399/11/12 3.465 990095
232Synthesized Cr/TiO2 immobilized on pumice powder for photochemical degradation of acid orange-7 dye under UV/visible light: influential operating factors, optimization, and modeling15907ISI1399/07/11 2.179
233Fenton-like removal of tetracycline from aqueous solution using iron-containing carbondot nanocatalysts15964ISI1399/08/11 3.288
234Five insights from the Global Burden of Disease Study 201916097ISI1399/07/11 1025860.39
235Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201916098ISI1399/07/10 1025860.39
236Mapping geographical inequalities in oral rehydration therapy coverage in low-income and middle-income countries, 2000–1716102ISI1399/05/11 821.597
237Review on effective parameters in electrochemical hydrogen storage16187ISI1399/10/12 14.939 990548
238Human health risk assessment by Monte Carlo simulation method for heavy metals of commonly consumed cereals in Iran- Uncertainty and sensitivity analysis16243ISI1399/12/17 3.721 91220
239Photoelectrocatalytic degradation of humic acid and disinfection over Ni TiO2-Ni/ AC-PTFE electrode under natural sunlight irradiation: Modeling, optimization and reaction pathway16474ISI1399/11/11 4.794 94530
240Blood lead concentration among oral/inhaled opium users: systematic review and meta-analysis16523ISI1399/10/12 4.257 990692
241Bioleaching and ecological toxicity assessment of carbide slag waste using Acidithiobacillus bacteria16541ISI1400/02/12https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101480 3.356 4010230
242بررسی بقایای هورمون استروئید در ماهی: یک مرور سیستماتیک16792ISI1400/05/12 6.158 4000522
243Kinetic study of real landfill leachate treated by non-thermal plasma (NTP) and granular sequential batch reactors (GSBR)17132ISI1400/07/09 5.485
244Improving natural organic matter and turbidity removal from surface water by pre-coagulation combined with ozone/ultrasound17152ISI1400/03/12 1.033 96191
245A systematic review of the sonophotocatalytic process for the decolorization of dyes in aqueous solution: Synergistic mechanisms, degradation pathways, and process optimization17182ISI1400/09/10 5.485 990164
246Application of ABR/zeolite for TKN removal from compost leachate17184ISI1400/08/12 5.263 95326
247Operational parameters influenced on biogas production in zeolite/anaerobic baffled reactor for compost leachate treatment17206ISI1400/05/13 2.13 95326
248Occurrence and exposure analysis of microplastic in the gut and muscle tissue of riverine fish in Kermanshah province of Iran17324ISI1400/09/12 5.553 990752
249Blood lead concentrations in children with iron deficiency anemia: a systematic review and meta-analysis17504ISI1400/10/26https://doi.org/10.1007/s11356-021-17301-z 4.223
250Multivariate statistical evaluation of heavy metals in the urine of opium individuals in comparison with healthy people in Western Iran17537ISI1400/11/13 4.22 980901
251Fate and inhibition of Bis (2-Ethylhexyl) phthalate in biophysical reactors for treating real landfill leachate17645ISI1401/01/14https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.02.028 6.158
252Evaluation of conventional wastewater treatment plants efficiency to remove microplastics in terms of abundance, size, shape, and type: A systematic review and Meta-analysis17665ISI1401/01/12https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.1062771775.553
253Site selection and environmental risks assessment of medical solid waste landfill for the City of Kermanshah-Iran17675ISI1400/10/13https://doi.org/10.1080/09603123.2020.1742876 3.411
254Occurrence and characterization of microplastic content in the digestive system of riverine fishes17676ISI1400/09/13https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113620 6.789 990123
255Carbon quantum dots decorated Ag/CuFe2O4 for persulfate-assisted visible light photocatalytic degradation of tetracycline: A comparative study17748ISI1401/03/15https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.10274215.458 990204
256Synthesis of sustainable poly(S-Abietic-co-Pinene) through inverse vulcanization of Kurdica gum and used to fabricate durable and recyclable super-hydrophobic cotton wool filter: Oil-water separation application17858ISI1401/04/14 5.161 96315
257Enhanced degradation of diazinon with a WO3-Fe3O4/g-C3N4-persulfate system under visible light: Pathway, intermediates toxicity and mechanism17885ISI1401/03/13 1626.158 990257
258Dispersive liquid–liquid microextraction-assisted by deep eutectic solvent for the extraction of different chlorophenols from water samples followed by analysis using gas chromatography-electron capture detection17922ISI1401/06/1310.1016/j.microc.2022.107608 4.821 990881
259Bioleaching of carbide waste using spent culture of Acidithiobacillus bacteria: Effective factor evaluation and ecological risk assessment18075ISI1401/08/16 287.758 4010230
260Persulfate activation by magnetic SnS2-Fe3O4/rGO nanocomposite under visible light for detoxification of organophosphorus pesticide18145ISI1401/07/09 6.633 990257

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی شاخصهای کیفیت آب آشامیدنی بسته بندی شده به روش بطری در کشور در سال 1384 -م466نهمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1385
2بررسی باکتریهای هتروتروف در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر کرمانشاه 1385 - 1384 -م469نهمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1385
3بررسی عوامل ایجاد کننده SDI سیستم اسمز معکوس شرکت فولاد خوزستان و راههای کاهش آن- م740دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداریدانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)مقاله1387
4کار آرایی پر منگنات پتاسیم در حذف آهن از آب آشامیدنی"1250همایش ملی مهندس شیمیاسلامشهرپوستر1388
5بررسی کار آرایی مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب کار خانجات نساجی – مطالعه موردی کارخانه نساجی کرپ ناز کرمانشاه1251همایش ملی مهندسی شیمیاسلامشهرپوستر1388
6امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد برای آبیاری کشاورزی1295سومین همایش ملی آب وفاضلابتهرانپوستر1388
7مقایسه کارایی سیستم های تصفیه پولساتور و اکسیلاتور در تصفیه خانه های آب1318دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایرانتهرانپوستر1388
8رادون و نقش آن در ایجاد سرطان ریه در کارگران معادن زیرزمینی1424نخستین همایش رادون ، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف مشهدسخنرانی1388
9بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر کرمانشاه در سالهای 1384تا1386 با استفاده از شاخص کیفیت هوا1510اولین همایش ملی سلامت شهریدانشگاه ایرانسخنرانی1389
10بررسی کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف ترکیبات نیتروژنه از فاضلاب کارخانجات رب گوجه فرنگی1516چهارمین کنفرانس ملی محیط زیستتهرانسخنرانی1389
11بررسی میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سم D-4-2 از آب آشامیدنی1517چهارمین کنفرانس ملی محیط زیستتهرانپوستر1389
12مقایسه کارائی منعقد کننده های معدنی درحذف کدورت متوسط از آب و اثرات آن ها بر میزان هدایت الکتریکی و قلیاییت1518چهارمین کنفرانس ملی محیط زیستتهرانپوستر1389
13بررسی مقایسه ای کیفیت پساب تصفیه خانه ی فاضلاب اولنگ شهر مشهدو آب چاه های منطقه برای استفاده در آبیاری1519چهارمین کنفرانس ملی محیط زیستتهرانپوستر1389
14امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد برای مصارف شهری وغیر شهری1547دومین همایش ملی سوخت ،انرژیومحیط زیستکرمانشاهسخنرانی1389
15حذف مواد آلی طبیعی با استفاده از سیستم زدایش با هوا1549ششمین همایش تازه های علوم بهداشتی تهرانپوستر1389
16بررسی کارایی منعقد کننده های معدنی در تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی1611مدیریت و فناوری های نوین درعلوم بهداشتیتهرانپوستر1389
17مقایسه اقتصادی روش استاندارد متد با روش ساده شده جهت اندازه گیری الکیل بنزن سولفونات خطی در فاضلاب شهری1612ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورگنابادپوستر1389
18بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت1616دومین کنگره دانشجویان علوم پزشکی غرب کشورسنندجسخنرانی1389
19مقایسه عملکرد سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیر سطحی و برکه تثبیت در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک1638مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1389
20بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب زیر زمینی به روش برج هوا دهی1639مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1389
21بررسی کارایی آهن و منگنز از آب زیرزمینی به روش برج هوادهی1640مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1389
22مقایسه کار آیی منعقد کننده های معدنی در حذف کدورت ورنگ پایین از آب و اثرات آن ها بر میزان هدایت الکتریکی و قلیاییت1641مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1389
23بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب زیرزمینی به روش برج هوا دهی31642مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1389
24بررسی میزان کارایی کربن فعال گرا نولی در حذف سم دیازینون از آب آشامیدنی1643مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1389
25حذف مواد آلی طبیعی با استفاده از سیستم زدایش با هوا1648سومین همایش کمیته های تحقیقات دانشجوییگرگانپوستر1389
26تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی متصدیان مواد غذایی کرمانشاه1650سومین همایش کمیته های تحقیقات دانشجوییگرگانپوستر1389
27بررسی کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف ترکیبات نیتروژنه وفسفات ازفاضلاب کارخانجات رب گوجه فرنگی1663اولین همایش عوامل اجتماعی موثر برسلامتتهرانپوستر1389
28تاثیر آموزش بهداشت برآگاهی و نگرش متصدیان مواد غذایی1664اولین همایش عوامل اجتماعی موثر برسلامتتهرانپوستر1389
29بررسی وضعیت جمع آوری ودفع مواد زاید جامد شهر کامیاران در سال1669اولین همایش عوامل اجتماعی موثر برسلامتتهرانپوستر1389
30ارزیابی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیر سطحی در تصفیه فاضلاب اجتماعات1670اولین همایش عوامل اجتماعی موثر برسلامتتهرانپوستر1389
31بررسی کارایی پر اکسید هیدرژن در حذف مواد آلی از آب آشامیدنی1671اولین همایش عوامل اجتماعی موثر برسلامتتهرانپوستر1389
32ارزیابی عملکرد برکه تثبیت فاضلاب درتصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک1673اولین همایش عوامل اجتماعی موثر برسلامتتهرانسخنرانی1389
33بررسی آگاهی وعملکرد کارگران تنظیف شهری کرمانشاه نسبت به بهداشت فردی ومحیط13881674اولین همایش عوامل اجتماعی موثر برسلامتتهرانپوستر1389
34بررسی تاثیر غلظتهای مختلف فنل بر کار آیی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه1692سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایرانکرمانسخنرانی1389
35مقایسه تاثیردی کلرو ایزو سیانورات سدیم و هیپو کلریت سدیم بر باکتریهای منفی1693سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایرانکرمانسخنرانی1389
36بررسی کارایی برکه تثبیت اختیاری در حذف فنل از فاضلاب نفت1694سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایرانکرمانسخنرانی1389
37بررسی میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سم D-4-2 از آب آشامیدنی1698سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایرانکرمانسخنرانی1389
38بررسی قابلیت بازیافت و کمپوست شدن پسماند شهری کنگاور در سال13881699سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایرانکرمانسخنرانی1389
39بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهر ایلام نسبت به بازیافت مواد زائد جامد1743مدیریت پسماندمشهدپوستر1389
40بررسی آگاهی،نگرش وعملکرد کارگران تنظیف شهری کرمانشاه نسبت به بهداشت فردی ومحیط1744مدیریت پسماندمشهدپوستر1389
41بررسی وضعیت جمع آوری ودفع مواد زاید جامد شهر کامیاران در سال 13881745مدیریت پسماندمشهدپوستر1389
42بررسی میزان سرانه آب خانگی در شهر خرم آباد1908توسعه و سلامتکرمانشاهپوستر1389
43کارایی سیستم لاگون هوادهی در حذف مواد آلی از فاضلاب شهری1913توسعه و سلامتکرمانشاهپوستر1389
44کارایی سیستم لجن فعال در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری1936توسعه وسلامتکرمانشاهپوستر1389
45بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام اسلام آباد غرب ونقش برکه های تثبیت در حذف آن بمنظور استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی2037آب پاکتهرانسخنرانی1389
46مقایسه کار ایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت فاضلاب در حذف موادآلی ،جامدات،کیست یاخته و تخم انگل فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی2038آب پاکتهرانپوستر1389
47بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار رایانه ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان2160آموزش پزشکیمشهدپوستر1390
48ten years follow up of drinking water...2506کنگره بین المللی میکروب شناسی کرمانشاهپوستر1390
49biodegradation process of lsa in kermanshah wastewater ...2507کنگره بین المللی میکروب شناسی کرمانشاهپوستر1390
50comparison of wastewater treatment natural ...2510کنگره بین المللی میکروب شناسی کرمانشاهپوستر1390
51extraction and determination of common herbicides in ...2518ICCهمدانپوستر1390
52بررسی روند تغییرات ترکیبات نیتروژنه در طی فرآیند تصفیه فاضلاب در برکه های تثبیت 2899پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1390
53بررسی روشهای کاهش گاز رادن در محیط های بسته2924همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاهپوستر1390
54بررسی اثرات رادون بر سلامتی در محیطهای بسته (بیمارستان)3026دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1390
55ارزیابی تاثیر زمان بر آگاهی نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه 3201سومین همایش سراسری دانشجویی بهداشت محیطکردستانسخنرانی1391
56بررسی کارآیی سیستم لجن فعال رشد ثابت بابستر مستغرق د رحذف فسفر و ترکیبات نیتروژنه از فاضلاب بیمارستانی3511بهداشت،تلاش امروز،نیاز آیندهکرمانشاهسخنرانی1391
57مقایسه کارآیی سیستم لجن فعال متعارف ولجن فعال هوادهی گسترده در حذف دترجنت های آنیونی3593بهداشت ،تلاش امروز،نیاز آیندهکرمانشاهپوستر1391
58بررسی مقدار نیتریت و نیترات در سبزیجات و صیفی جات دشت میاندربند شهرستان کرمانشاه 903964دانشجویان علوم پزشکی غرب کشورکرمانشاهپوستر1391
59بررسی کارایی اکسیداسیون پیشرفته هیدروژن پر اکسید و اشعه فرابنفش در تصفیه فاضلاب صنایع دارویی 3972دانشجویان علوم پزشکی غرب کشورکرمانشاهپوستر1391
60مروری بر بیفنیل های پلی کلرینه در تالاب های ایران4014حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم هاهمدانپوستر1392
61بررسی میزان آرسنیک در آب شرب شهرستان قروه و بیجار استان کردستان4027محیط زیست تفکر ،تغذیه ،صرفه جوییتهران 1392
62dust level forecasting and its interaction with gaseous pollutants using artificial neural network:a case study for kermanshah iran4232first international forum on natural airborne dust in iranکرمانشاهپوستر2012
63studying economic effects of dust storms on the economy of iran4233first international forum on natural airborne dust in iranکرمانشاهپوستر2012
64بررسی کیفیت میکروبی (کلیفرم کل و کلیفرم گرماپای) وکلر باقی مانده آب استخرهای شنای سرپوشیده شهر کرمانشاه در دوره سه ساله88-904358بهداشت تلاش امروز نیاز آیندهکرمانشاهپوستر1391
65بررسی میزان باقیماندهسموم آفتکش در موتد غذایی( میوه و سبزیجات)4441توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالمهمدانپوستر1392
66کارایی راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با سیکل متناوب icmbbr در حذف ترکیبات آلی، از فاضلاب شهری4456بهداشت محیطتبریزسخنرانی1392
67بررسی عملکرد فرایند انعقاد در تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی4465 1392
68بررسی کارایی اکسیداسیون پیشرفته به روش ho/uv در حذف رنگ زرد- 28 از محیط های آبی و مطالعه سنتیک واکنش4476بهداشت محیطتبریزسخنرانی1392
69بررسی کارایی راکتور بیوفیلمی بی هوازی بافل دار در حذف cod از فاضلاب صنعت تولید خمیر مایه4491بهداشت محیطتبریزسخنرانی1392
70بررسی فعالیت گاز رادون در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه و اثرات بهداشتی مرتبط با آن 4493بهداشت محیطتبریزپوستر1392
71بررسی کارایی واحدهای تغلیظ، هضم هوازی و آبگیری در تصفیه لجن تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران4506بهداشت محیطتبریزپوستر1392
72بررسی بقایای سموم کلره در شیر مادر در دنیا: مرور سیستماتیک4507بهداشت محیطتبریزپوستر1392
73بررسی علظت فلزات سنگین در منابع آب ایران: مرور سیستماتیک4508بهداشت محیطتبریزپوستر1392
74ارزیابی حذف همزمان نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیمارستانی با استفاده از سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با جریان متناوب (iceas )4509بهداشت محیطتبریزپوستر1392
75بررسی کارایی سیستم های اکسیلاتور و پولساتور در حذف آلاینده ها از آب آشامیدن4510بهداشت محیطتبریزپوستر1392
76ultrasound-assisted solvent extraction fllowed by dispersive liquid-liquid microextraction based on the solidification of floating organic drop for determination of organophosphorous pesticides in summer fruits4576سیمینار ملی شیمی و محیط زیست ایرانتبریزپوستر1392
77Solid phase extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction based on the solidification of floating organic drop for ultra trace determination of inorganic arsenic in water samples4693سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایرانتبریزپوستر1392
78بررسی غلظت میتیل ترشیای بوتیل اتر در منابع آب ایران و سایر کشورها: مرور سیستماتیک4699محیط زیست انرژی و صنعت پاکتهرانپوستر1392
79بررسی مسزان فلزات سنگین رسوبات ساحلی خلیج فارس4711محیط زیست انرژی و صنعت پاکتهرانپوستر1392
80بررسی میزان نیترات در آبهای زیر زمینی مناطق مختلف ایران: مرور سیستماتیک4716محیط زیست انرژی و صنعت پاکتهرانپوستر1392
81حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی توسط بیومس قارچی4740پژوهش های محیط زیستهمدانپوستر1392
82بررسی میزان بقایای آنتی بیوتیک شیر در ایران" مرور سیستماتیک4751محیط زیست انرژی و صنعت پاکتهرانپوستر1392
83بررسی عملکرد و تعیین ضرایب سینیتیکی فرایند بیولوژی سیستم لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان قدس سنندج4876عمران معماری و توسعه پایدارتبریزپوستر1392
84بررسی ارتباط کیفیت میکروبی آب آشامیدنی و شیوع مقطعی بیماریهای مرتبط با آن -مطالعه موردی شهرستان کنگاور (1389-1385)5117دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1392
85بررسی میزان نیتریت و نیترات صیفی جات و سبزیجات کشت شده در دشت های شمالی و غربی شهر کرمانشاه (کوزران و میان دربند) در سال 13905126دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1392
86he survey effect of temperature, time and region variation on microbial quality of drinking water in point prevalence of water – borne diseases (simple diarrhea, dysentery, typhoid and Hepatitis A) 5150دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1392
87بررسی میزان ساخارین در مواد غذایی مختلف: مرور سیستماتیک5158دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهپوستر1392
88بررسی عملکرد دو روش برج هوادهی و پرمنگنات پتاسیم در حذف آهن از آب زیرزمینی 5338معماری عمران و محیط زیست شهری همدان پوستر1393
89کارایی وتعیین مدل کاربردی حاکم در راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با سیکل متناوب (icmbbr(در حذف کلیفرم ها از فاضلاب شهری5595دومین کنگره کشوری دانشجویی پژوهش های علوم پزشکیارومیه 1393
90بررسی تاثیر نوسانات فصلی زمانی و مکانی شیوع بیماری های منتقله از طریق آب آشامیدنی و ارزیابی تاثیر کیفیت میکروبی و وضعیت کلر باقیمانده بر آب شهرستان پاوه 5766دومین کنگره کشوری دانشجویی پژوهش های علوم پزشکیارومیهپوستر1393
91بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در هوای شهر کرمانشاه طی سالهای 1384-91 و مقایسه آن با شاخص استاندارد آلودگی (psi)5772همایش جامعه سالملرستانسخنرانی1392
92بررسی اندازه گیری آفلاتوکسین در شیر و محصولات لبنی آن در ایران 6185همایش ملی بهداشت محیط بوشهر پوستر1393
93سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم دوپ شده با اکسید نیکل تحت شرایط هیدروترمال برای تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ مالاکیت گرین 6198اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران تهران سخنرانی1393
94اثر نهادینه شدن دانش تئوریک با اجرای فرایند صحیح کارآموزی در دانشجویان مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت کرمانشاه6445دومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشتکرمانشاهپوستر1394
95ترکیب اولتراسونیک و میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر اساس جامد شدن قطره آلی شناور جهت اندازه گیری سموم در میوه جات6461بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایراناهوازپوستر1393
96اندازه گیری فلزات سنگین در بافت ماهی با استفاده از استخراج میکروویو-میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال6462بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایراناهوازپوستر1393
97اندازه گیری علف کش های تری آزین در نمونه های سبزیجات با استفاده از اولتراسونیک و میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و دستگاه HPLC6900هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیستتهرانپوستر1394
98کاربرد DLLME و ETAAS برای اندازه گیری فلزات سنگین در محصولات کشاورزی6901هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیستتهرانپوستر1394
99Solar degradation of Acid Black 1 using hydrothermally synthesized chromium doped TiO2 nanomaterials7403The 2015 World Congress on Advanced in aeronautics, nano, bio, robotics & energyIncheonسخنرانی1394
100بررسی فلزات سنگین (وانادیوم و سلنیوم) در خاک سطحی مناطق پرترافیک کلان شهر تبریز در سال 13937597هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
101شیوع و ریسک فاکتورهای هپاتیت B در بین آرایشگران استان کرمانشاه طی سالهای 1387-13907598هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
102بررسی فلزات سنگین (سرب و کروم) در خاک سطحی مناطق پرترافیک کلان شهر تبریز در سال 13937599هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
103بررسی فرایند نیتریفیکاسیون و دنتیتریفیکاسیون در راکتور سیکل هوازی- بی هوازی متناوب با بستر کربن فعال گرانولی از فاضلاب شهری7600هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
104بررسی اسکوریای اصلاح شده با آلومینیوم در حذف نیترات از محلول های آبی7601هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
105بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب شهرستان کامیاران در سال¬های 1393-13908095اولین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی جنوب غرب کشوراهوازپوستر1394
106ارزیابی خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی واحد پسماند بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه به روش ویلیام فاین-سال 13948125اولین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی جنوب غرب کشوراهوازپوستر1394
107مطالعه آلوده شدن آبهای سطحی توسط آترازین و اثر آن بر حیات موجودات زنده آبزی8357دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیستتهرانسخنرانی1394
108بررسی مقادیر هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای(PAHs) در محیط زیست8500دومین کنفرانس بین المللی محیط زیستتهرانپوستر1394
109شناسایی سویه انتروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در فاضلاب بیمارستانی با استفاده ازروش PCR- مطالعه موردی شهر کرمانشاه9619هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1395
110بررسی بار میکروبی پساب تصفیه خانه های فاضلاب 4 بیمارستان در شهر کرمانشاه و مقایسه با معیارهای محیط زیست جهت آبیاری فضای سبز و کشاورزی9620هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستتهرانپوستر1395
111مقایسه اثر بخشی گندزداهای جدید عرضه شده به بازار و گندزداهای رایج مصرفی در ایران در کاهش شاخص عفونت های بیمارستانی- مطالعه موردی: بیمارستان های شهر کرمانشاه10107هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
112تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی و ضریب فنلی گندزداهای بیمارستانی دکونکس 50 آاف، سپتی توربو و سایاسپت اچ آی بر روی شاخص عفونت های بیمارستانی10108هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394
113ارزیابی وضعیت آسایی دمایی و مقایسه آن با استاندارد در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه10242دهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1396
114بررسی فراوانی آسیب نیدل استیک در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه10253دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشورتهرانپوستر1396
115امکان سنجی از فرایند اکسیداسیون پیشرفته پراکسن (O3/H2O2) در رنگزدایی کریستال ویولت از پساب های رنگی11496هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوییاردبیلپوستر1396
116رنگ زدایی از پساب های رنگی با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته الکتروپراکسن11527هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوییاردبیلسخنرانی1396
117بررسی وضعیت بهداشت محیط و کنترل عفونت آرایشگاه های شهر کرمانشاه12398یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشورتهرانپوستر1397

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت
1درسنامه بهداشت محیط - آلودگی هوا و کنترل آن 1091393غیر پزشکی
2تصفیه فاضلاب1101393غیر پزشکی
3شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب1111393غیر پزشکی
4درسنامه بهداشت محیط -هیدرولیک ،مکانیک سیالات ،انتقال و توزیع آب آشامیدنی ،شبکه جمع آوری سیلاب و فاضلاب شهری1121393
5درسنامه بهداشت محیط -مدیریت مواد زاید جامد1131393غیر پزشکی
6درسنامه بهداشت محیط - کلیات بهداشت محیط1141393غیر پزشکی
7درسنامه مهندسی بهداشت محیط -تصفیه آب و توسعه منابع آب1151393غیر پزشکی
8Dissolved Air Flotation and Its Applications in Industry1942018
9فناوری نانو و تولید هیدروژن پایدار2991401

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان