زهرا  رشیدی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا رشیدی

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 241
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهرا رشیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Zahra Rashidi پست الکترونیک : rashidi.zahra@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : جنین شناسی
گروه آموزشی : علوم تشریحی آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : باغ ابریشم- دانشکده پزشکی- گروه آناتومی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیولوژی تولید مثل(phD)دکترا تخصصی1398دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس آزمایشگاهبیمارستان معتضدی- مرکز باروری و ناباروری1389/07/011390/12/29
کارشناس ارشد پژوهشیدانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات نابروری1391/01/011392/06/30
هیات علمیگروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1398/09/05

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی اثر فشار هیدروستاتیک بر فولیکول های پیش تخمک گذاری حاصل از تخمدان منجمد و ذوب شده موش در محیط آزمایشگاهی88028همکار 1388/04/101389/04/10پایان یافته
2 مقایسه تمایز سلول های رده PC12 و سلول های بنیادی جنینی به سلول های عصبی در شرایط کشت دو بعدی وسه بعدی 88042همکار 1388/06/151389/12/15پایان یافته
3بررسی اثر نوسکاپین بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت91133همکار 1391/05/151392/05/15تسویه کامل
4بررسی اثر محافظتی تجویز محیطی عصاره آبی- الکلی گزنه بر اختلالات پارامترهای اسپرم ناشی از تجویز محیطی نیکوتین در موش کوچک آزمایشگاهی نر91175همکار 54861391/06/301393/03/28تسویه بر اساس پرونده
5بررسی اثر تجویز عصاره آبی - الکلی جعفری بر پارامترهای اسپرم در موش کوچک صحرایی91238همکاراصلی 56761391/09/201393/02/24تسویه بر اساس پرونده
6بررسی اثر محافظتی کوکومین بر آسیب های القا شده ناشی از نیکوتین بر پارامترهای تولید مثلی در موش کوچک آزمایشگاهی نر91326همکاراصلی 52921391/11/011393/02/24تسویه بر اساس پرونده
7طراحی یک مدل کشت بافت سه بعدی آزمایشگاهی برای تومور مننژیوم به منظور بررسی تاثیر داروها91330همکاراصلی 1391/11/011392/11/01انصراف ازاجرای طرح
8بررسی اثر یک ترکیب طبیعی بر رگزایی سلول های آندوتلیوم ورید بند ناف انسانی در محیط کشت91378همکاراصلی 60411391/11/151393/06/19تسویه بر اساس پرونده
9بررسی اثر یک ترکیب طبیعی بر رده های سلولی سرطان پستان و پروستات در محیط کشت91379همکاراصلی 55721391/11/151393/02/15تسویه بر اساس پرونده
10بررسی تاثیر هم افزایی تیموکونین بر آپوپتوز ناشی از داری تاموکسیفن در رده های سلولی سرطان پستان انسانی91399همکاراصلی 85421391/12/011392/03/01تسویه بر اساس پرونده
11مقایسه نوسکپین با درمان استاندارد بر رده سلولی سرطان پروستات انسانی92004همکاراصلی 6530, 91411392/02/011393/02/01تسویه بر اساس پرونده
12بررسی اثرات داروی لتروزول و رالوکسی فن بر سلول های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت92083منتی (Mentee)- همکار 158351392/03/121393/03/12تسویه کامل
13بررسی اثر همزمان تموزولومید و تیموکوئینون بر رده سلولی U87mg در محیط کشت93079همکار 8001, 95881393/04/011394/06/24تسویه بر اساس پرونده
14بررسی اثر بتائین بر اختلالات تولید مثلی و حافظه احترازی غیر فعال ناشی از مصرف والپرات سدیم در موش صحرایی نر990161مجری دوم 17000, 17270, 173541399/03/111400/03/10تسویه بر اساس پرونده
15بررسی تمایز سلول های بنیادی بافت چربی به سلول ترشح کننده انسولین در محیط کشت و تعیین اثر رسوراترول بر آن990361همکار 1399/05/131401/05/12در دست اجرا
16بررسی اثر داروهای لتروزول، رالوکسیفن و سیلدنافیل بر سلولهای استرومایی و بافت آندومتر انسانی در طی کشت دو بعدی و سه بعدی990443همکاراصلی 1583, 179131399/06/041400/06/03تسویه بر اساس پرونده
17بررسی اثر سینرژیک کوئرستین و رالوکسیفن بر رده های سلولی سرطان پستان990706مجری 1399/11/011400/10/30تسویه کامل
18بررسی اثر کپسایسین و کوئرستین بر نارسایی زودرس تخمدان در مدل القایی موش صحرایی.4000139استاد راهنما 2 1400/03/171401/03/17در دست اجرا
19دسلولار کردن بافتهای سیستم تولیدمثل زنان و کاربرد آن در طب بازساختی4000182ناظر 173461400/03/251401/03/20تسویه بر اساس پرونده
20بررسی و مقایسه تاثیر پنج سویه لاکتوباسیلوس بومی بر ناباروری در موش های نر4000509مجری اول 1400/08/111401/08/11در دست اجرا
21بررسی مروری اثرات تاکرولیموس برعملکردهای شناختی4000744همکار 174081400/10/211401/10/21تسویه کامل
22بررسی اثرات ملاتونین بر سیستم تیوردوکسین میتوکندریایی در سلول های بنیادی اسپرماتوگونی نوع A موش در شرایط استرس اکسیداتیو4000795استاد مشاور 1400/11/161402/11/06در دست اجرا
23بررسی اثرات محافظتی احتمالی عصاره خرنوب (Ceratonia siliqua) بر سمیت بیضه ایجاد شده به دنبال مصرف کادمیوم در موش سوری4010104استاد مشاور 1401/02/281402/08/18در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1hydrostatic pressure improves in vitro maturation of oocytes derived from vitrified-warmed mouse ovaries3079ISI 0.235
2antiproliferatory effects of crab shell extract on breast cancer cell line (mcf7)5572ISI 1.317 91379
3in vitro inhibitory effect of crab shell extract on human umbilical vein endothelial cell 6041ISI 1.0 91378
4Thymoquinone Could Increase The Efficacy of Tamoxifen Induced Apoptosis in Human Breast Cancer Cells: An In Vitro Study8542ISI1395/06/11 21.105 91399
5Apoptosis induction of human endometriotic epithelial and stromal cells by noscapine9094ISI1395/06/11 91.22 93080
6Synergistic Anticancer Effect of Paclitaxel and Noscapine on Human Prostate Cancer Cell Lines10813ISI1396/09/10 41.507 97193, 97486, 97487
7The genetic factors associated with Wnt signaling pathway in colorectal cancer15530ISI1399/06/11 13.647
8Overview of biological effects of Quercetin on ovary15531ISI1399/10/11 354.086
9بررسی اثرات داروی لتروزول و رالوکسی فن بر سلول های استرومای آندومتر انسان در محیط کشت15835scopus1399/05/20 5 92083
10Ceratonia siliqua (Carob) extract improved in vitro development of vitrified-warmed mouse germinal vesicle oocytes: assessment of possible mechanism16327ISI1399/12/1210.1007/s10561-020-09873-w 1.149 97365
11Inhibitory effect of resveratrol on the growth and angiogenesis of human endometrial tissue in an In Vitro three-dimensional model of endometriosis16749ISI1399/09/12 2.376
12The Effect of Blockade of Androgen Receptors by Flutamide on Learning and Memory, Synaptic Plasticity and Behavioral Performances: A Review Study17000scopus1400/05/12DOI: 10.1134/S1990519X21040088 990161
13Effects of Androgen Deprivation by Castration on Cognitive Functions and Behaviors: A Review Study17270scopus1400/07/1210.30699/jambs.30.e56871 990161
14The Association of Brain-Derived Neurotrophic Factor with Long-Term Potentiation17354scopus1400/09/1210.5812/semj.112278 990161
15Effects of Tacrolimus on Cognitive Functions of the Central Nervous System: A Review Article17408scopus1400/09/12 4000744

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1Effect of hydrostatic pressure on in vitro maturation of oocyte in preovulatory follicles from cryopreserved ovarian tissues1265کنگره باروری و ناباروریشیرازسخنرانی1388
2Hydrostatic Pressure Induced Cell Death In Cumulus Cells and improved in vitro maturation of oocytes from preovulatory follicles2023سلولهای بنیادی رویانتهرانپوستر1389
3survey of noscapine effect on apoptosis of human endometrial stromal cells: an in vitro study4378رویانتهرانپوستر1392
4antitumor activity of noscapine in combination with paclicitaxel on human lncap postate cancer cell line4379رویانتهرانپوستر1392
5inhibitory effect of noscapine on human endometriotic epithelial cells4381رویانتهرانپوستر1392
6survy of in vitro effect of noscapine on nitric oxide secretion of human endometrial stromal cell4382رویانتهرانپوستر1392
7protective effect of curcumin on the damages induced by nicotine on reproductive parameters in male mice4421رویانتهرانپوستر1392
8بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی عصاره حاصل از پوسته نوعی سخت پوست بر رده سلولی سرطان پروستات(lncap ) در محیط کشت4871علوم تشریحاهوازپوستر1392
9بررسی اثر عصاره پوسته نوعی سخت پوست بر تکثیر سلولهای آندوتلیال ورید بند ناف انسان در محیط کشت4872علوم تشریحاهوازسخنرانی1392
10effect of different concentration of noscapine on endometrial stromal cells in pation s endometrial in vitro4879علوم تشریحاهوازپوستر1392
11بررسی اثر ضد تکثیری عصاره هیدروالکلی پوسته نوعی سخت پوست بر رده سلولی سرطان پستان(mcf7) در محیط کشت4930علوم تشریحاهوازپوستر1392
12synergic effect of tamoxifen and thymoquinone on cytotoxicity in human breast cancer celllines5018علوم تشریحاهوازپوستر1392
13Induction of apoptosis by Synergistic inhibition of taxol and noscapine on PC-3 human prostate cancer cell line 5337ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
14evaluation of in vitro effect of crab shell extract on nitric oxide production by prostate cancer cell line 5348ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
15effect of crab shell extract on cell viability and apoptosist of human umblilical vein endothelia 5351ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
16in vitro effect of crab shell hydroalcoholic extract on apoptosis in breast cancer cell line 5352ب?ستم?ن کنگره بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
17Tymoquinone Increases Efficacy of Tamoxifen Induced Apoptosis in Human Huma Breast cancer MCF-7 cell: In Vitro596215th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهران پوستر2014
18Effect of crab shell Hydroalcoholic Extract Induced Apoptosis in Protate Cancer Cell Line596415th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iran15th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهرانپوستر2014
19Synergistic Effects of High Doses of Thymoquinone on Tamoxifen Induced Apoptosis in Estrogen Receptor-Negative Cancer Cell Line 611615th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen 10th Stem Cell Biology & Technology September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهران پوستر2014
20Effect of crab shell extract on nitric oxide production and migration of human umbilical vein endothelial cells8012دهمین کنگره بین المللی رویان و سلولهای بنیادیتهرانپوستر1393

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان