پگاه  میرزاپور

 فعالیت های پژوهشی

 

پگاه میرزاپور

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 3504
نام و نام خانوادگی (فارسی) : پگاه میرزاپور رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : pegah mirzapur پست الکترونیک : mirzapur_87@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : رشته تخصصی :
گروه آموزشی : آخرین مدرک تحصیلی :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی اثر یک ترکیب طبیعی بر رگزایی سلول های آندوتلیوم ورید بند ناف انسانی در محیط کشت91378مجری دوم 60411391/11/151393/06/19تسویه بر اساس پرونده
2بررسی اثر هم افزایی رالوکسیفن و رسوراترول بر آپوپتوز رده سلولی سرطان پستان ( (MCF793520همکاراصلی 1394/01/151395/01/10تسویه کامل
3بررسی مروری اثر پوسته خرچنگ بر بافتهای بدن4000138منتی (Mentee)- همکار 1400/03/121401/03/13در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1antiproliferatory effects of crab shell extract on breast cancer cell line (mcf7)5572ISI 1.317 91379
2in vitro inhibitory effect of crab shell extract on human umbilical vein endothelial cell 6041ISI 1.0 91378
3Apoptosis induction in human breast cancer cell lines by synergic effect of raloxifene and resveratrol through increasing proapoptotic genes12006ISI1397/04/25 2.936
4مروری بر گیاهان و ترکیبات طبیعی دارای اثرات ضدسرطان12884index copernicus1397/09/10 3
5Sirenomelia: Case Report and Review of the Literature12910index copernicus1396/12/10 5
6Race and Menarche: A Study on Racial Subgroups Living in the West of Iran14108Google Scholar1398/02/11 1

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1ایجاد ضایعه کیستیک در کپسول خلفی لنز پس از عمل جراحی کاتاراکت: گزارش موردی4870علوم تشریحاهوازپوستر1392
2بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی عصاره حاصل از پوسته نوعی سخت پوست بر رده سلولی سرطان پروستات(lncap ) در محیط کشت4871علوم تشریحاهوازپوستر1392
3بررسی اثر عصاره پوسته نوعی سخت پوست بر تکثیر سلولهای آندوتلیال ورید بند ناف انسان در محیط کشت4872علوم تشریحاهوازسخنرانی1392
4بررسی اثر ضد تکثیری عصاره هیدروالکلی پوسته نوعی سخت پوست بر رده سلولی سرطان پستان(mcf7) در محیط کشت4930علوم تشریحاهوازپوستر1392
5evaluation of in vitro effect of crab shell extract on nitric oxide production by prostate cancer cell line 5348ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
6effect of crab shell extract on cell viability and apoptosist of human umblilical vein endothelia 5351ب?ستم?ن کنگره انجمن تخصص? بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
7in vitro effect of crab shell hydroalcoholic extract on apoptosis in breast cancer cell line 5352ب?ستم?ن کنگره بارور? و نابارور? اصفهان پوستر1393
8Effect of crab shell Hydroalcoholic Extract Induced Apoptosis in Protate Cancer Cell Line596415th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iran15th Royan International Congress on Reproductive Biomedicinen September 3-5, 2014 (25 hours) Tehran-Iranتهرانپوستر2014
9تاثیر عصاره پوسته خرچنگ بر مهار تکثیر و مهاجرت سلول های سرطان پستان 6241همایش کشوری تغذیه و سرطانیزد سخنرانی1393
10تشخیص انواع درد قفسه سینه در طب اورژانس 6244همایش ملی اورژانس های طب داخلی قم پوستر1393
11تاثیر کاروتنوئیدها بر بیماری سرطان 6246همایش کشوری تغذیه و سرطان یزدپوستر1393
12تاثیر سلنیوم بر پیشرفت سرطان 6247همایش کشوری تغذیه و سرطان یزدپوستر1393
13ترمیم زخم با گیاهان دارویی6823زخم مزمنساریپوستر1394
14Burn wound treatment with olive oil7287زخم مزمنساریپوستر1394
15the role of nutrition on male fertility7289اولین کنگره بین المللی تولید مثلتهرانپوستر1394
16the role of homeobax gene in implantation7290اولین کنگره بین المللی تولید مثلتهرانپوستر1394
17sirenomelia-case report7291تولید مثلتهرانپوستر1394
18the role of oxidative stress on female fertility7292تولید مثلتهرانپوستر1394
19نقش تغذیه در بیماران مبتلا به زخم بستر7298زخم مزمنساریپوستر1394
20age and its effect on wound healing7300زخم مزمنساریپوستر1394
21relationship between obesitiy and infertility7347کنگره بین المللی چاقی مادر و کودکارومیهپوستر1394
22effect of obesitiy on cancer7348کنگره بین المللی چاقی مادر و کودکارومیهپوستر1394
23Effects of Heavy Metal Poisoning on Reproductive7863هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروریتهرانپوستر1394
24Toxic Roles of Cadmium on Reproductive System7964هشتمین کنگره بهداشت باروریتهرانپوستر1394
25Compare Of The Survival And Apoptosis Of Breast Cancer Cells Under The Influence Of Crab Shell Extract7965کنگره سرطان پستانتهرانسخنرانی1394
26Obesity and Prostate Disease7968همایش ارولوژیقمپوستر1394
27Role of Dietary Fat in Prostate Cancer7972همایش ارولوژیقمپوستر1394
28Reproductive Cancers and Infertility in Male7975همایش ارولوژیقمپوستر1394
29The effect of saffron on abortion7981تولید مثلتهرانپوستر1394
30Effect of crab shell extract on nitric oxide release in cultured breast cancer cells7983تولید مثلتهرانپوستر1394
31Effect of crab shell extract on nitric oxide production and migration of human umbilical vein endothelial cells8012دهمین کنگره بین المللی رویان و سلولهای بنیادیتهرانپوستر1393
32Role of Plants on Treatment Colorectal Cancer8250سرطان کولورکتالتهرانپوستر1394
33Spermatogonial stem cell culture8773دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحیتهرانپوستر1395
34Bone tissue engeeniring8774دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحیتهرانپوستر1395
35Cartilage and tissue engineering8775دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحیتهرانپوستر1395
36درمان های طب سنتی و ترکیبات ضد سرطان8776کنگره علوم و تکنولوژیکوالالامپورپوستر1394
37Skin Tissue Engineering9612سومین کنگره مهندسی بافت و پزشکی بازساختیتهرانپوستر1395

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان