سید مجتبی  احمدی

 فعالیت های پژوهشی

 

سید مجتبی احمدی

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 3774
نام و نام خانوادگی (فارسی) : سید مجتبی احمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Seyed Mojtaba Ahmadi پست الکترونیک : drseyedmojtabaahmadi@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : روانشناسی بالینی
گروه آموزشی : آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : کرمانشاه دانشکده پزشکی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی مقایسه ا ی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری با تمرینات هوازی در درمان افسردگی اساسی دانشجویان افسرده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه91131همکار 79711391/05/151392/05/15تسویه بر اساس پرونده
2بررسی اثر بخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی در درمان افسردگی و افزایش شادکامی زنان نابارور92107همکاراصلی 83721392/04/011393/01/01در دست اجرا
3بررسی اثر بخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی برکاهش افسردگی و ارتقای کیفیت زندگی و شادکامی افراد مبتلا به سرطان پستان92334همکاراصلی 1392/10/051393/09/30انصراف
4بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری برسلوز طی سال های 82 تا 92 در شهرستان پاوه92346همکارmentee 1392/10/241393/10/19در دست اجرا
5بررسی مقایسه ی افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان ورزشکار با سالمندان غیر ورزشکار در سال 139292461منتور(Mentor)- مجری 1392/12/201393/12/15تسویه بر اساس پرونده
6بررسی تاثیر میزان اکسپرسیون Thymidylate Synthase (به روش IHC)در نمونه های بافت سلولهای تومورال بیماران سرطان معده در میزان بقا و پاسخ به رژیم درمانی با5 fluorouracil93010استاد مشاورآماری 1392/10/191393/10/14تسویه کامل
7بررسی ویژگی‌های .روان سنجی پرسش نامه شکل بدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه93064همکار 58211393/03/101393/04/18تسویه بر اساس پرونده
8بررسی اثر بخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی بر بهزیستی عمومی، .امید به زندگی و سلامت عمومی افراد مبتلا به دیابت نوع 293077همکار 16263, 162641393/03/011393/11/29تسویه بر اساس پرونده
9بررسی اثر بخشی زوج درمانی رفتاری بر افزایش سلامت روان و کاهش تعارضات زناشویی در زوج‌های نابارور93084همکاراصلی 77881393/03/011393/04/18تسویه بر اساس پرونده
10مقایسه ی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی و تمرینات هوازی بر سلامت روان، امید به زندگی، به زیستی روانی و قند خون افراد مبتلا به دیابت نوع 293114استاد مشاور علمی 1393/04/111394/03/07تسویه بر اساس پرونده
11بررسی مقایسه ا ی مشکلات خواب در افراد وابسته به مواد اپیومی تزریقی و غیر تزریقی93273همکاراصلی 68551393/06/051394/05/01تسویه بر اساس پرونده
12بررسی میزان هوش هیجانی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139393274مجری دوم 67271393/06/051394/05/31تسویه بر اساس پرونده
13مقایسه ی تصویربدن، عزت نفس و سلامت روان بین افراد متقاضی و غیر متقاضی رینوپلاستی در زنان مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی کرمانشاه در سال 139393369همکاراصلی 143481393/12/011394/07/26در دست اجرا
14مقایسه انگیزش پیشرفت و انگیزش تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه94087مجری دوم 1394/02/221394/08/17تسویه بر اساس پرونده
15بررسی اثر داروی کمکی لیورگل® بر روی سطح سرمی فاکتور نکروز تومور- α و اینترلوکین-1 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.94147همکاراصلی 102361394/03/111394/10/13تسویه بر اساس پرونده
16بررسی میزان ضریب توافق روش های مختلف تشخیص کیست هیداتید و شیوع علایم آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه در سالهای 92-8894166همکاراصلی 1394/05/011395/04/27تسویه بر اساس پرونده
17بررسی مشخصات روانسنجی پرسش نامه سلامت بیمار (PHQ-9) در دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه94331مجری دوم 1394/05/151394/11/13تسویه بر اساس پرونده
18بررسی ﺷیﻮع ﺧﻮددرﻣﺎﻧی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 139494393مجری دوم 7481, 83971394/08/271395/02/27تسویه بر اساس پرونده
19بررسی فرایند تغییر شناختی در طول ورزش هوازی گروهی بر افسردگی94401همکاراصلی 86411394/08/061394/08/06تسویه بر اساس پرونده
20بررسی اثربخشی روایت نویسی بر افسردگی، اضطراب، استرس، امید به زندگی و کیفیت زندگی افراد همودیالیزی94478همکاراصلی 111361394/10/291395/10/24تسویه بر اساس پرونده
21ﺑﺮرﺳـــی اﺛﺮﺑﺨﺸـــی درﻣـــﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘی - رﻓﺘﺎری گروهی درارتقای ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻌﺘﺎدین به مواد افیونی94497همکاراصلی 1394/11/071395/05/04تسویه کامل
22بررسی میزان رضایت از تحصیل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139494509مجری دوم 113151394/11/111395/05/08تسویه بر اساس پرونده
23بررسی شیوع آلرژن های استنشاقی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک در کرمانشاه در سال94-139394532همکاراصلی 1394/11/241395/11/19تسویه بر اساس پرونده
24مقایسه میزان هوش هیجانی بین دانشجویان استعداد درخشان وعادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 139495013مجری اول 1395/04/281396/02/24انصراف
25بررسی رابطه کمال¬گرایی والدین و کمال¬گرایی نوجوانان بر اضطراب امتحان نوجوانان شهر کرمانشاه95188منتور(Mentor)- مجری 1395/03/261396/03/20مختومه
26اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی، شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان95199مشاور آمار 1395/05/011395/11/29تسویه بر اساس پرونده
27اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود تن انگاره منفی و عزت نفس، افسردگی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به باشگاه ورزشی95259استاد مشاورآماری 1395/06/011395/11/30تسویه بر اساس پرونده
28بررسی مشخصات روانسنجی پرسشنامه ی سنجش خودکارآمدی پرهیز از مواد در معتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز درمان سوءمصرف مواد شهرستان کرمانشاه95267همکار 1395/07/011396/06/31تسویه بر اساس پرونده
29بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون زبان پریشی توکن در کودکان 6 تا 13 ساله ی مدرسه رو(شهر کرمانشاه-1395)95343مشاور 1395/07/011396/06/31تسویه بر اساس پرونده
30بررسی مشخصات روان سنجی مقیاس استعداد هیپنوتیزمی استانفورد- فرمC ( SHSS:C ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه95353مشاور علمی وهمکاری دراجراء 1395/06/161396/06/15تسویه بر اساس پرونده
31بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش عملکرد ، انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دچار افت تحصیلی مقطع متوسطه ی شهرکرمانشاه95476مشاور آمار 1395/10/011396/09/30تسویه کامل
32بررسی میانجی های درمان تنظیم هیجان در کاهش علایم اختلال اضطراب فراگیر96065استاد مشاورآماری 1396/05/121397/01/16در دست اجرا
33بررسی اثربخشی مهارت‌های تنظیم هیجان بر کاهش علایم آسیب‌شناسی روانی و بهبود مهارت‌های ذهن آگاهی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه نشانگان روده تحریک‌پذیر96066مشاور آمار 134631396/05/121397/02/10تسویه کامل
34درمان اجوانت با داروی ایماتینیب در بیماران با جیست لوکالیزه با اندازه بزرگتر از3 سانتی متر که جراحی شده اند96206همکار 1396/06/311399/06/16در دست اجرا
35بررسی عوامل موثر بر آموزش بالینی به شیوه برنامه اینترشیب از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی96233همکار 157501396/08/081397/08/08تسویه کامل
36بررسی شیوع هیپوتیرویٔیدی و عوامل مرتبط با آن درکودکان زیر یک سال شهر کرمانشاه طی سالهای 1395-139096409مجری دوم 135621396/10/181397/09/13تسویه کامل
37بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های امام رضا و ایت الله طالقانی کرمانشاه97064همکار 1397/02/291397/08/24در دست اجرا
38بررسی اثر بتائین بر اختلالات تولید مثلی و حافظه احترازی غیر فعال ناشی از مصرف والپرات سدیم در موش صحرایی نر990161مجری اول 17000, 17270, 173541399/03/111400/03/10تسویه بر اساس پرونده
39اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مولفه‌های خشم دانشجویان990248منتور(Mentor)- مجری 1399/04/071400/04/06انصراف
40بررسی تناسب کارآموزی در عرصه ی رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری با فعالیت در محیط کار در حین گذراندن طرح نیروی انسانی از دیدگاه فارغ التحصیلان این رشته ها990485همکاراصلی 1399/06/161400/06/15در دست اجرا
41ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس باورهای والدین نسبت به بخش مراقبت‌های ویژوه نوزادن (NICU) در والدین ایرانی990494همکاراصلی 1399/06/171399/12/16در دست اجرا
42ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس استرس کووید-19 و مقیاس وسواس کووید-19 در جمعیت ایرانی990593منتور(Mentor)- مجری 171151399/07/161400/07/15تسویه بر اساس پرونده
43ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با کووید-19 در جمعیت ایرانی990594منتور(Mentor)- مجری 167871399/07/161400/07/15در دست اجرا
44مقایسه‌ی امیدواری و بهزیستی روان‌شناختی والدین دارای فرزند معلول و والدین دارای فرزند سالم990595منتور(Mentor)- مجری 1399/07/161400/07/15در دست اجرا
45بررسی اثربخشی درمان شفقت به خودِ ذهن آگاهانه بر علایم روان شناختی افراد مبتلا به بیماری های قلبی - عروقی: یک کارآزمایی بالینی990766مشاور 1399/10/081400/07/02در دست اجرا
46بررسی مقایسه‌ای اثربخشی درمان فراتشخیصی و آرمیدگی بر علایم روان‌شناختی، باورهای والدین نسبت به بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان، انطباق با نقش مادری و سازگاری اجتماعی و شغلی در والدین نوزادان نارس بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان990821استاد مشاور 1399/11/011400/08/25در دست اجرا
47بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر بر بهبود علایم آسیب شناسی روانی و کیفیت زندگی کودکان دارای اختلال‌های هیجانی990894استاد مشاور 1399/11/201400/09/14در دست اجرا
48بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی لوپوس آریتماتوز و پیش بینی کیفیت زندگی براساس متغیرهای روانپزشکی در بیماران مبتلا به لوپوس آریتماتوز سیستمیک4000256منتور(Mentor)- مجری 1400/04/291401/04/29انصراف
49بررسی اثربخشی درمان آنلاین شفقت به خود ذهن آگاهانه بر علایم روان شناختی مربوط به پاندمی کووید-19 در افراد با سابقه ابتلای خود یا اعضای خانواده شان به کووید-194000322استاد راهنما 1400/05/311401/02/29در دست اجرا
50بررسی و مقایسه ی میزان بیان ژن های کموکاین فراکتالکین و رسپتور آن(CX3CL1,CX3CR1) و سطح سرمی نئوپترین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی ماژور قبل و بعد از درمان باAsentra با گروه کنترل4000348استاد مشاور 1400/06/091401/09/03در دست اجرا
51بررسی تأثیر بازخورد کمی و کیفی آزمون های پایان ترم بر کیفیت طراحی سوال اعضای هیات علمی طی دوره 3 ساله 1399-13974000569همکاراصلی 1400/09/011401/02/31در دست اجرا
52بررسی رابطه تاب آوری با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 13994000572همکار 1400/12/011401/12/01در دست اجرا
53بررسی دیدگاه دانشجویان از یادگیری به شیوه مجازی در دوران شیوع بیماری کوید -19 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 13994000573همکاراصلی 1400/09/011401/09/01در دست اجرا
54بررسی رابطه¬ی بین ویژگی¬های شخصیتی و عدم تحمل بلاتکلیفی با رفتارهای خود مراقبتی مرتبط با کرونا ویروس4000681منتور(Mentor)- مجری 17432, 174331400/09/271400/10/27تسویه بر اساس پرونده
55بررسی اثربخشی ترکیبی ویتامین دی و ذهن آگاهی بر کیفیت خواب، نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به دیابت نوع 24000687منتور(Mentor)- مجری 1400/09/281401/09/28در دست اجرا
56بررسی مروری اثرات تاکرولیموس برعملکردهای شناختی4000744منتور(Mentor)- مجری 174081400/10/211401/10/21در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1میزان شیوع اعتیاد اینترنتی و نوع استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاههای علومپزشکی کشور ( 13913996ایندکس شده3 17
2تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر افسردگی و مؤلفه‌های شناختی آن 4371ایندکس شده3 17
3بررسی مقایسه ی افسردگی اضطراب و استرس سالمندان ورزشکار با سالمندان غیر ورزشکار در سال 13925459ایندکس شده3
4the effectiveness of group positive psychotherapy on improving the depression and increasing the happiness of the infertile women: clinical trial 5465Chemical Abstract
5happiness and related factors in infertile women 5577scopus
6مشخصات روان سنجی پرسشنامه شکل بدن 34 سوالی در دانشجویان 5821ایندکس شده3 93064
7نقش سبک های دلبستگی و کمال گرایی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان 5908ایندکس شده3
8Investigating the effects of Benson’s relaxation technique on quality of life among patients receiving hemodialysis6436ISC1394/01/01 1
9The Causes of Tendency to Drug Use in Referrers to Addiction Treatment Centers of Kermanshah in 20126492Chemical Abstract1393/11/01 2 91043
10Prevalence and Socio-Demographic Characteristics Related to Stress, Anxiety, and Depression among Patients with Major Thalassemia in the Kermanshah County6674Chemical Abstract1393/12/01 3
11Correlation of Emotional Intelligence with Evaluation Score of The Faculty Members of Kermanshah University of Medical Sciences in 20146727ISC1393/10/20 2 93274
12اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی6935ISC1394/06/10 2 92190
13مقایسه¬ی سطح سلامت روان، شادکامی، احساس حقارت، رضایت زناشویی و تعارضات زناشویی در زنان نابارور و بارور شهرکرمانشاه7788index copernicus1394/09/10 3 93084
14A Comparative Study of the Efficacy of Cognitive Group Therapy and Aerobic Exercise in the Treatment of Depression among the Students7971pubmed1395/08/10http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v8n10p110 91131
15Effect of Group Positive Psychotherapy on Improvement of Life Satisfaction and The Quality of Life in Infertile Woman8372ISI1395/03/12 10.471 92107
16The Prevalence and Affecting Factors on Self-Medication Among Students of Kermanshah University of Medical Science in 20148397pubmed1395/02/12 5 94393
17اثربخشی تمرینات هوازی بر افسردگی، افکار خودآیند،پذیره های ناکارامد و طرح واره های ناسازگار اولیه8641ISC1395/03/12 1 94401
18Factors Affecting Students’ Academic Motivation and Achievement Motivation in Kermanshah University of Medical Sciences9011ISC1395/03/12 1
19بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنC8 در دانشجویان9981index copernicus1395/10/12 4
20The Study of Cognitive Change Process on Depression during Aerobic Exercises10028pubmed1396/01/1210.7860/JCDR/2017/23687.96114 94211
21بررسی ساختار عاملی، روایی، پایایی و نسخه فارسی مقیاس استعداد هیپنوتیزم پذیری استانفورد –فرم سی SHSS/C11292ISC1396/09/10 3
22Long-term Results of Adjuvant Imatinib Treatment for Localized Gastrointestinal Stromal Tumors after Surgery11640pubmed1396/10/11 1
23Sleep problems among intravenous and non-intravenous opioid-dependent patients: The role of modality of use12964ISI1397/09/10 60.681
24مقایسه تصویر بدن، عزت نفس و شاخصهای سلامت روان بین افراد متقاضی و غیر متقاضی رینوپلاستی در زنان مراجعه کننده به دو مرکز جراحی زیبایی کرمانشاه در سال 1397 – 139614348iranmedex1398/03/11 1 93369
25Psychometric Properties of Persian Version of Patient Health Questionnaires-4 (PHQ-4) in Coronary Heart Disease Patients14819ISI1398/09/10 4
26Effectiveness of Group Narrative Therapy on Depression, Quality of Life, and Anxiety in People with Amphetamine Addiction: A Randomized Clinical Trial15116ISI1398/12/11 2 94137
27The effectiveness of acceptance and commitment therapy for social anxiety disorder: a randomized clinical trial15205ISI1398/12/10 42 97412
28Investigating the Psychometric Properties of the 8-Item Somatic Symptom Scale in Non-clinical Sample of Iranian People15294علمی پژوهشی1398/10/12 1
29The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Pain Acceptance and Pain Perception in Patients with Painful Diabetic Neuropathy: A Randomized Controlled Trial15390ISI1399/05/11 83.179 980057
30Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on depression and sleep quality in painful diabetic neuropathy: a randomized clinical trial15631ISI1399/09/11
31تاثیر مذهب و معنویت بر اضطراب و افسردگی بیماران سرطانی: مقاله ی مروری16810علمی پژوهشی1400/03/29http://quranmed.com/article-1-380-fa.html1
32The Effect of Blockade of Androgen Receptors by Flutamide on Learning and Memory, Synaptic Plasticity and Behavioral Performances: A Review Study17000scopus1400/05/12DOI: 10.1134/S1990519X21040088 990161
33Psychometric Properties of Obsession with COVID-19 Scale in the General Population of Kermanshah, Iran17115scopus1400/06/13 2 990593
34Psychometric Properties of the Persian Version of the Dimensional Obsessive-Compulsive Scale in A Non-clinical Population17262علمی پژوهشی1400/04/28http://dx.doi.org/10.32598/jpcp.9.3.690.23
35Effects of Androgen Deprivation by Castration on Cognitive Functions and Behaviors: A Review Study17270scopus1400/07/1210.30699/jambs.30.e56871 990161
36The Association of Brain-Derived Neurotrophic Factor with Long-Term Potentiation17354scopus1400/09/1210.5812/semj.112278 990161
37Effects of Tacrolimus on Cognitive Functions of the Central Nervous System: A Review Article17408scopus1400/09/12 4000744
38Anxiety, Self-Compassion, Gender Differences and COVID-19: Predicting Self-Care Behaviors and Fear of COVID-19 Based on Anxiety and Self-Compassion with an Emphasis on Gender Differences17432pubmed1399/09/12 4000681
39تفاوت های‌فردی،‌جنسیتی‌و‌کرونا:‌رابطه‌بین‌ویژگی های‌شخصیتی و‌تفاوت های‌جنسیتی با رفتارهای‌خود‌مراقبتی‌مرتبط‌با‌کرونا17433علمی پژوهشی1399/09/12 4000681

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در زنان نابارور3980روانشناسی مشاوره و دینتهرانپوستر1391
2مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی و تمرین هوازی بر افسردگی خفیف تا متوسط4058روانشناسی تربیت کار و سلامتمرودشتسخنرانی1392
3مقایسه سلامت روان و سر سختی در دانشجویان شهری و روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز4059روانشناسی تربیت کار و سلامتمرودشتپوستر1392
4بررسی مقایسه ای افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان ورزشکار با سالمندان غیر ورزشکار در سال 13924840توانبخشی سالمندانتهرانسخنرانی1392
5بررسی مقایسه­ای رابطه رضایت از زندگی با نگرش ناکارآمد در زنان شاغل و خانه­دار شهر کرمانشاه5122دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهسخنرانی1392
6میزان بهزیستی عمومی در بیماران دیابت نوع 2 و مقایسه ی آن در مصرف کنندگان دارو و انسولین 5340دومین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاهپوستر1392
7comparison of life satisfaction and dysfunctional ..5779کنگره سلامت زنان شیراز پوستر2014
8اثر بخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کاهش افسردگی افراد مبتلا به سرطان پستان 5953هفتمین کنگره سرطان پستان تهرانپوستر1393
9اثر بخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی بر سلامت عمومی و امید به زندگی بیماران دیابت نوع2595515 کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی شاهرودپوستر1393
10The Relationship Between General Health and General Wellbeing with Life Expectancy inType2 Diabetic Patients5957The 10th International Congress of Endocrine Disordersتهران پوستر1393
11بررسی رابطه کمال گرایی والدین با کمال گرایی و اضطراب امتحان نوجوانان به تفکیک جنسیت 5992پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور شاهرودپوستر1393
12رابطه کمال گرایی والدین و کودکان بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مدارس کرمانشاه 6173چهارمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علم شیراز پوستر1393
13اثر بخشی روح درمانی رفتاری بر کاهش کژکاری اجتماعی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری معتضدی کرمانشاه 6190کنگره مرکز تحقیقات باروری و ناباروری تهران سخنرانی1393
14مقایسه سطح بهداشت روانی مادران کودکان ناشنوا و کودکان عادی 6191دومین کنگره کشوری دانشجویی پژوهش های علوم پزشکی ارومیه پوستر1393
15رابطه سبک های دلبستگی با میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه تربیت معلم 6192دومین کنگره کشوری دانشجویی پژوهش های علوم پزشکی ارومیه پوستر1393
16مقایسه هوش معنوی سلامت عمومی و آمادگی به مواد مخدر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 6193دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پوستر1392
17بررسی رابطه بین سلامت روان با شادکامی احساس حقارت و تعارضات زناشویی در زنان نابارور شهرستان بروجرد 6306پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورشاهرودپوستر1393
18علم دینی، اهمیت و دلایل گرایش به آن6729همایش کشوری علم دینی، دین علمی گفتمان تعاملی رهبری، دانشگاه و حوزهیاسوجسخنرانی1393
19بررسی تطبیقی تربیت دینی از دیدگاه مرتضی مطهری و محمد قطب6730همایش کشوری علم دینی، دین علمی: گفتمان تعاملی رهبری، دانشگاه و حوزهیاسوجپوستر1393
20بررسی میزان افسردگی، استرس و اضطراب بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی کرمانشاه در سال 13936731دومین همایش ملی تالاسمی، فرصت ها و چالش هارامسرپوستر1393
21شیوع افسردگی در میان بیماران تالاسمی ماژور در شهر کرمانشاه، غرب ایران67322nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394
22کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور در غرب ایران چگونه است؟67332nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394
23اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری برافزایش سلامت روان و کاهش تعارضات زناشویی زوجین نابارور مراجعه‌کننده به مرکز درمان ناباروری معتضدی در شهر کرمانشاه7591هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه شهید بهشتیتهرانسخنرانی1394
24علل مصرف خودسرانه دارو در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 13947646اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشورساریپوستر1394
25اثربخشی روایت نویسی بر امید به زندگی بیماران دچار نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان باهمودیالیز11208هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورکاشانپوستر1395

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان