فرشاد  مرادپور

 فعالیت های پژوهشی

 

فرشاد مرادپور

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4687
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فرشاد مرادپور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Farshad Moradpour پست الکترونیک : moradpour.farshad@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : فیزیولوژی انسانی
گروه آموزشی : فیزیولوژی آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : کرمانشاه

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی اثرات محافظتی فسفاتیدیل کولین برنارسایی حاد کلیوی القا شده توسط ایسکمی/خونرسانی مجدد درموش صحرایی93498مجری سوم 8121, 104521393/12/201394/12/15تسویه بر اساس پرونده
2بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی ناندرولون در دوران بلوغ بر مراحل یادگیری، تثبیت و به یادآوری حافظه احترازی در موش صحرایی نر94435مجری 90031394/09/301396/01/25تسویه بر اساس پرونده
3ارزیابی اثر کورکومین بر تشدید تشنج ناشی از استرس مزمن بی حرکتی در مدل حیوانی تشنج94562مجری دوم 100531395/03/121396/09/02تسویه بر اساس پرونده
4تعیین اثرات ناندرولون تزریق شده در داخل بطن مغزی بر سطح تستوسترون، LH و تغییرات بافت¬های تولیدمثلی موش¬های صحرایی نر در دوران بلوغ96154همکار 1396/06/211397/09/15پایان یافته
5بررسی مکانیسم اثرناندرولون بر مرحله به خاطرآوری حافظه احترازی غیرفعال در دوران بلوغ موش صحرایٔی نر96382مجری 133181396/10/051397/10/05تسویه کامل
6بررسی اثرات کیندلینگ مادر باردار بر میزان القاء تقویت طولانی مدت (LTP) و گیرنده¬های موسکارینی M1 در هیپوکمپ زاده¬های نر بالغ97014مجری دوم 1397/05/091398/11/02تسویه کامل
7بررسی اثر میانکنش سیگنالینگ اورکسین و اندوکانابینوئیدهای هیپوکمپ در بیماری صرع97097مجری 179471397/06/091399/01/04در دست اجرا
8بررسی نقش گیرنده های گلوتاماتی NMDA هسته ی پشتی میانی تالاموس Mediodorsal nucleus thalamusدر اختلال یادگیری ناشی از اسکوپولامین در موش صحرایی نر97778همکار 1398/02/071399/07/27تسویه کامل
9بررسی نقش احتمالی گیرنده های دسته یک متابوترپیک گلوتامات (mGluR1 و mGluR5) بر تقویت طولانی مدت (LTP) در هیپوکمپ موش های صحرایی متعاقب تجویز مت آمفتامین980598همکاراصلی 1398/07/171399/10/22در دست اجرا
10بررسی اثر بتائین بر اختلالات تولید مثلی و حافظه احترازی غیر فعال ناشی از مصرف والپرات سدیم در موش صحرایی نر990161مجری سوم 17000, 17270, 173541399/03/111400/03/10تسویه بر اساس پرونده
11بررسی نقش آروماتاز و اخته کردن در تغییرات یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال ناشی از تزریق داخل بطنی مغزی ناندرولون در دوران بلوغ موش صحرایی نر990476مجری دوم 176251399/06/151400/12/08تسویه کامل
12بررسی مروری اثرات تاکرولیموس برعملکردهای شناختی4000744همکار 174081400/10/211401/10/21تسویه کامل
13بررسی اثر سوءمصرف ناندرولون همراه با ورزش بر بیادآوری حافظه احترازی و میزان بیان پروتئین کلسینورین در موش صحرایی نر نابالغ4000832مجری 1400/12/041402/05/26در دست اجرا
14مقایسه اثر آنتاگونیست کلسی نورین و آنتاگونیست کانال¬های کلسیمی نوع L بر پاسخ¬های سیناپسی ناحیه پشتی و شکمی هیپوکمپ در موش صحرایی4010008مجری 1401/04/241402/10/16در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Chronic sodium salicylate administration enhances population spike long-term potentiation following a combination of theta frequency primed-burst stimulation and the transient application of pentylenetetrazol in rat CA1 hippocampal neurons7293ISI1394/08/01doi:10.1016/j.ejphar.2015.10.021 2.532
2Derivation of motor neuron-like cells from neonatal mouse testis in a simple culture condition8866ISI1395/09/1010.1111/and.12545101.441
3Prepubertal Castration-Associated Developmental Changes in Sigma-1Receptor Gene Expression Levels egulate Hippocampus Area CA1Activity During Adolescence9003ISI1395/04/1110.1002/hipo.2257674.074 94435
4Curcumin Improves Chronic Stress Induced Potentiated Seizure Activity in Experimental Model of Epilepsy10053ISI1395/12/11 340.137 94562
5Nandrolone administration abolishes hippocampal fEPSP-PS potentiation and passive avoidance learning of adolescent male rats13318ISI1397/11/12 22.21 96382
6Calcineurin is involved in retrieval of passive avoidance memory and synaptic plasticity impairment induced by Nandrolone administration in adolescent male rats13911ISI1398/06/10 1070323.01
7بررسی اثر داروی نیلوتاماید )آنتاگونیست گیرندههای آندروژنی( بر یادگیری و حافظه فضایی در دوران بلوغ موش صحرائی نر14345علمی پژوهشی1398/06/10 3
8The role of aromatase and on spatial learning and memory changes by nandrolone14346ISC1396/08/10 4
9Nandrolone improve synaptic plasticity at the hippocampus CA1 area and spatial localization in the Morris water maze of male adolescent rats14347ISI1399/06/20 2.645
10تغییر بیان گیرندههای اورکسینی 1 و اندوکانابینوئیدی 1 هیپوکامپ در سه مدل تشنجی پنتیلنتترازول، پیلوکارپین و اسید کاینیک16950scopus1400/02/1210.29252/koomesh.23.2.260
11The Effect of Blockade of Androgen Receptors by Flutamide on Learning and Memory, Synaptic Plasticity and Behavioral Performances: A Review Study17000scopus1400/05/12DOI: 10.1134/S1990519X21040088 990161
12Effects of Androgen Deprivation by Castration on Cognitive Functions and Behaviors: A Review Study17270scopus1400/07/1210.30699/jambs.30.e56871 990161
13Anastrozole Eliminates the Improvement Effects of Nandrolone on Hippocampal Synaptic Plasticity in Adolescent Male Rats17352ISI1400/07/13DOI: 10.1134/S106235902113007060.392 990160
14The Association of Brain-Derived Neurotrophic Factor with Long-Term Potentiation17354scopus1400/09/1210.5812/semj.112278 990161
15Effects of Tacrolimus on Cognitive Functions of the Central Nervous System: A Review Article17408scopus1400/09/12 4000744
16Castration Eliminates the Impairment Effects of Nandrolone on Passive Avoidance Learning of Adolescent Male Rats17625ISI1400/12/13 0.587 990476
17Hippocampal orexin-1 and endocannabinoid-1 receptors underlie the kainate-induced occlusion in theta-burst long- term potentiation17947ISI1401/03/17https://doi.org/10.1016/j.npep.2022.102263 3.286 97097

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1PRE-PUBERTAL CASTRATION REVEALS MALE GONADAL EFFECTS ON DEVELOPMENT OF NMDA DEPENDENT CA1 LTP AND SPATIAL LEARNING OF MALE RATS DURING ADOLESCENCE6856the 9th IBRO World Congress on Neuroscienceبرزیلپوستر1394
2DERIVATION OF MOTOR NEURON LIKE CELLS FROM NEONATAL MOUSE TESTIS INA SIMPLE CULTURE CONDITION7349the 9th IBRO World Congress on Neuroscienceریودوژانیروپوستر1394
3Developmental role of sigma-1 receptor in the regulation of hippocampal- CA1 area activity and spatial learning8867physiology 2016dublinپوستر1395
4Study of genetic pattern of motor neuron like cells derived from mouse spermatogonial stem cell9174The 12th iranian congress on anatomical sciencesتهرانسخنرانی1395
5fEPSP-PS association is affected by passive avoidance learning11434ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1396
6تعیین اثرات ناندرولون تزریق شده در داخل بطن مغزی بر بافت بیضه موشهای صحرایی در دوران بلوغ11626دومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396
7Evaluation of the effect of intra-cerebroventricular injection of nandrolone on passive avoidance learning and memory and synaptic plasticity in the CA1 region of hippocampus in young male rats116912nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارسخنرانی1396
8اثر یادگیری احترازی غیرفعال بر روی میزان LTP حاصل از تحریکات فرکانس بالا در برش های زنده هیپوکمپ مغز موش صحرایی نر12617دومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت
1Techniques Neuroscience Research2492013

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان