الهام  قنبری

 فعالیت های پژوهشی

 

الهام قنبری

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 5316
نام و نام خانوادگی (فارسی) : الهام قنبری رسته پژوهشگر : دانشجوی سایر دانشگاه ها
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : elham Ghanbari پست الکترونیک : e_ghanbari90@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : مرکز تحقیقات باروری و ناباروری رشته تخصصی : زیست شناسی
گروه آموزشی : آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : کرمانشاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی اثر عصار ها و ترکیبات طبیعی بر ساختار های بافتی و پارامترهای خونی در رت‌های نر دیابتی94058پژوهشیار 8841, 88991394/01/211395/01/16تسویه بر اساس پرونده
2بررسی اثر ترکیبات ویژه عسل (انگبین) بر ساختار بافت های حیاتی بدن موش صحرایی95134پژوهشیار 10368, 10378, 122481395/03/051396/03/05تسویه بر اساس پرونده
3بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاهان شبدر و خارخاسک بر ترومبوسیتوپنی در موش صحرایی95135همکاراصلی 104161395/05/011396/06/30تسویه کامل
4بررسی اثر عصاره غازیاقی بر پارامترهای تولید مثلی در موش های سوری نر95244همکار 1395/04/231396/04/22تسویه بر اساس پرونده
5بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی پوسته ی خرچنگ بر ساختار بافت کلیه و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در موش های صحرایی دیابتی95279همکار 104161395/07/011396/08/25تسویه کامل
6بررسی اثر ژل رویال بر وضعیت آنتی¬اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی سرم در موش¬های صحرایی دیابتی95304همکاراصلی 1395/05/201396/05/20تسویه بر اساس پرونده
7تعیین اثرات ناندرولون تزریق شده در داخل بطن مغزی بر سطح تستوسترون، LH و تغییرات بافت¬های تولیدمثلی موش¬های صحرایی نر در دوران بلوغ96154همکار 1396/06/211397/09/15پایان یافته
8بررسی اثر ترکیبات طبیعی بر عوارض ناشی از مصرف داروی های شیمی درمانی در موش صحرایی96253پژوهشیار 10969, 111451396/04/141397/04/14تسویه بر اساس پرونده
9بررسی اثر درمانی شبدر بر پارامترهای تولیدمثلی در موش صحرایی نر دیابتی97169همکار 104161397/07/031398/09/04تسویه کامل
10بررسی اثر ترکیبات طبیعی بر وضعیت آنتی اکسیدانی، بافت ها و هورمون ها در مدل های حیوانی97320پژوهشیار 12165, 12588, 133521397/05/281398/05/29تسویه کامل
11بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بادمجان (Solanum melongena L.) بر فاکتورهای خونی در موش صحرایی دیابتی97905همکار 158481397/12/151398/12/15تسویه کامل
12بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه کاسنی بر عوارض کبدی ناشی از مصرف اکسی متولون در موش صحرایی980424همکار 104161398/05/301399/07/23تسویه کامل
13بررسی اثر ژل رویال بر هورمون های جنسی، وضعیت آنتی اکسیدانی و ساختار تخمدان پلی کیستی در موش صحرایی990430همکاراصلی 168371399/06/021400/06/01تسویه کامل
14بررسی خواص درمانی گیاه غازیاقی در طب سنتی و مطالعات تجربی: یک مطالعه مروری990967همکار 174191399/12/111400/12/11در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Improvement in Serum Biochemical Alterations and Oxidative Stress of Liver and Pancreas following Use of Royal Jelly in Streptozotocin-Induced Diabetic rat8841ISI1395/09/11 31.275 94058
2Antioxidant and protective effects of Royal jelly on histopathological changes in testis of diabetic rats8899pubmed1395/05/11 8 94058
3بهبود وضعیت آنتی¬اکسیدان و استرس اکسیداتیو در موش¬های صحرایی دیابتی تحت درمان با ژل رویال10368scopus1396/07/01 111 95134
4اثر ترمیمی کهورک (Prosopis farcta) بر پارامترهای باروری و وضعیت آنتی اکسیدانی موش¬های صحرایی دیابتی10378scopus1396/02/01 5 95134
5New Findings on Biological Actions and Clinical Applications of Royal Jelly: A Review10969pubmed1397/07/09 5 96253
6Crab Shell Extract Improves Serum Biochemical Markers and Histological Changes of Pancreas in Diabetic Rats11145ISI1396/09/10 40.255 96253
7Protective effect of Vaccinium arctostaphylos L. fruit extract on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats12165scopus1397/06/12 5 97320
8Royal Jelly Promotes Ovarian Follicles Growth and Increases Steroid Hormones in Immature Rats12248ISI1396/12/10 4 95134
9مقدمه ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین داربست های مورد استفاده در آن12588scopus1397/06/10 488 97320
10Overview of effective herbal and antioxidant compounds on diabetes12685ISI1397/06/10 4
11Rumex alveollatus hydroalcoholic extract protects CCL4-induced hepatotoxicity in mice12909scopus1398/01/14 2
12Crab Shell Extract Improves Sperm Parameters and Antioxidant Status in Testes of Diabetic Rats13352pubmed1397/11/12 2 97320
13Renal Tissue Damages and Its Antioxidant Status Improved by Crab Shell Extract in Streptozotocin‑induced Diabetic Rat13946pubmed1398/03/11
14Premature ovarian failure and tissue engineering14432ISI1398/07/09 54.522
15Novel therapeutic approaches of tissue engineering in male infertility.14962ISI1399/01/13 13.36
16Protective Effect of Royal Jelly against Cyclophosphamide-Induced Thrombocytopenia and Spleen and Bone Marrow Damages in Rats15463ISI1399/09/10 222.479
17Improvement of Blood Glucose, Serum Antioxidant Status and Liver Enzyme Changes by Hydroalcoholic Extract of Solanum melongena Green Cap in Diabetic Rats15848ISI1399/09/11 4 97905
18Improved hormonal and oxidative changes by Royal Jelly in the rat model of PCOS: An experimental study16837ISI1400/03/13doi.org/10.18502/3) 98-267-519 990430

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1Protective Effect of Royal jelly against Oxidative Stress in Kidney in streptozotoci n induced diabetic rats8322دوازدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
2Protective effects of Royal jelly on serum levels of createnine and urea in rats with STZ-induced diabetes8324وازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
3Effects of Royal Jelly on Blood Glucose and Serum Insulin Levels in Rats with Streptozocin-Induced Diabetes8325دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395
4Evaluation of Histopathology changes of Testicular Tissue Following Consumption of Royal Jelly in Diabetic Male Rats893417th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
5Effect of Royal jelly on The Testosterone Production in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats893517th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
6Endometriosis: its relation to stem cells and cancer893617th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
7Reproductive effects of Berberis integerrima root in female rats893717th Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1395
8Protective effect of royal jelly on liver histopathology in STZ-induced diabetic rat924312 کنگره علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395
9Extract of Prosopis farcta improve antioxidant status and fertility parameters in male diabetic rats10828Royan International Twin CongressTehranپوستر1396
10اثر ژل رویال بر توسعه فولیکول در موش بزرگ آزمایشگاهی1287819th International Congress on Reproductive Biomedicine & 14th Congress on Stem Cell Biology and Technologyتهرانپوستر1397
11سلول بنیادی: کاربرد آن در مهندسی بافت ارولوژی128791st International Iranian tissue Engineering and Regenerative Medicine congressتهرانپوستر1397
12اثر حفاظتی ژل رویال بر تغییرات پارامترهای خون ناشی از مصرف سیکلوفسفامید در موش صحرایی14241بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران-کرمانشاهکرمانشاهپوستر1398
13ژل رویال تغییرات هورمونی ناشی از سندرم تخمدان پلی کیستی در مدل موش صحرایی را بهبود می بخشد1590221th virtual congerss on reproductive medicineتهرانپوستر1399

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان