آزیتا  فرامرزی

 فعالیت های پژوهشی

 

آزیتا فرامرزی

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 7218
نام و نام خانوادگی (فارسی) : آزیتا فرامرزی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Azita Faramarzi پست الکترونیک : a.faramarzi90@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی :
گروه آموزشی : آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی
آدرس محل کار : کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشکده پزشکی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت کد مقالات مرتبط تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت طرح
1بررسی اثر عصاره آبی الکلی خرنوب(ceratonia siliqua L)بر پارامترهای اسپرم و میزان فراگمنتاسیون DNA پس از انجماد و ذوب97364مجری 146511397/09/101398/06/30تسویه کامل
2بررسی اثر عصاره آبی الکلی خرنوب (Ceratonia siliqua L) بر میزان بقا و لقاح اووسیت های موش سوری پس از انجماد97365مجری 163271397/09/101399/03/04تسویه کامل
3ثبت نازایی در جمعیت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات و درمان ناباروری بیمارستان معتضدی97799همکار 1397/11/141399/03/08در دست اجرا
4بررسی تحمل گلوکز و ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس در شرایط کم کاری تیروئید در موش صحرایی ماده980061مجری سوم 1398/02/031399/02/03در دست اجرا
5بررسی اثر سدیم آلژینات بر سمیت بیضه ناشی از مصرف بلومایسین، اتوپوزاید و سیس پلاتین (رژیم شیمی درمانی BEP) در موش صحرایی نر980918مجری 1398/11/131400/11/09در دست اجرا
6بررسی اثر ملاتونین بر سمیت بیضه ایجاد شده به دنبال تجویز بلئومایسین، اتوپوزید و سیس پلاتین (BEP) در موش صحرایی981040مجری 166021398/12/211400/06/11تسویه کامل
7بررسی آپوپتوز و آسیب پذیری اسپرم در شرایط کم کاری تیروئید و اثر مصرف خوراکی مغز گردو بر آن در موش کوچک آزمایشگاهی990255استاد مشاور 2441399/04/081400/04/07تسویه کامل
8بررسی ارتباط ژنوتیپ های (rs6453293, rs2046045, rs6885099) ژن کد کننده ی PDE8B با پارامتر های اسپرمی در مردان مبتلا به هیپوتیروئید در کرمانشاه990575همکار 1399/07/141401/07/03در دست اجرا
9بررسی تاثیر ال-پرولین بر پارامترها و یکپارچگی کروماتین اسپرم طبیعی انسانی بعد از انجماد990663استاد راهنما 1400/06/051401/11/29در دست اجرا
10بررسی اثر ویتامین سی بر سمیت بیضه ایجاد شده به دنبال تجویز داروی سیتالوپرام در موش سوری990962استاد راهنما 1399/12/111401/06/10در دست اجرا
11بررسی اثرات ملاتونین بر سمیت بیضه ایجاد شده به دنبال مصرف دارو سیتالوپرام در سیستم تولیدمثلی موش سوری نر4000080استاد راهنما 1400/02/271401/08/26در دست اجرا
12بررسی میکروبیوتای تناسلی در سمن مردان بارور و نابارور شهر کرمانشاه با روش PCR-DGGE4000519مجری اول 1400/08/161402/02/23در دست اجرا

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه تاریخ انتشار دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر کد طرح های مرتبط
1Does rescue in vitro maturation (IVM) of GV stage oocytes impair embryo morphokinetics development?12886ISI1397/07/09 51.114
2Efficacy of the in vitro splitting of human preimplantation embryos from ART programs13516ISI1397/12/10 20.641
3IMSI procedure improves clinical outcomes and embryo morphokinetics in patients with different aetiologies of male infertility13874ISI1398/06/10 81.84
4Is there any correlation between apoptotic genes expression in cumulus cells with embryo morphokinetics?14038ISI1398/05/10 42.107
5Does supplementation of sperm freezing/thawing media with Ceratonia siliqua improve detrimental effect of cryopreservation on sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic specimens?14072ISI1398/06/10 31.939
6Does Overnight Culture of Cleaved Embryos Improve Pregnancy Rate in Vitrified-Warmed Embryo Transfer Programme?14131ISI1398/01/12
7Correlations between embryo morphokinetic development and maternal age: Results from an intracytoplasmic sperm injection program.14179pubmed1398/06/10
8In vitro application of Ceratonia siliqua improved sperm parameters and chromatin quality after vitrifacation in normozoospermic aged men14651ISI1398/08/10 97364
9The Determination of Estradiol to Cumulus Oocyte Complex (COC) Number Ratio: Does it Predict the Outcomes of ART Cycles?14835pubmed1398/11/12
10Effects of Thymoquinone and Busulfan on Reproductive Parameters in Male Rats: An Experimental Study15691ISI1398/10/11 980156
11Effects of Carbophos on Rat Testopathy Following Resveratrol Administration: An Experimental Study15694ISI1398/09/10 4 97517
12Does Tribulus terrestris improve toxic effect of Malathion on male reproductive parameters?15733ISI1399/03/12 97517
13Thymus vulgaris attenuates myleran-induced reproductive damage by decreasing oxidative stress and lipid peroxidation in male rats15734pubmed1398/12/11 1 96294, 980156
14Ceratonia siliqua (Carob) extract improved in vitro development of vitrified-warmed mouse germinal vesicle oocytes: assessment of possible mechanism16327ISI1399/12/1210.1007/s10561-020-09873-w 1.149 97365
15Melatonin protects rats testes against bleomycin, etoposide, and cisplatin-induced toxicity via mitigating nitro-oxidative stress and apoptosis16602ISI1400/03/12https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.1114811384.545 981040

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان